Autor:
Johan Skytte poliitikauuringute instituut

Sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus (RAKE)

Image
RAKE

 

 

 

 

Sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus (RAKE) on Tartu Ülikooli koosseisu kuuluv erinevaid akadeemilisi ja praktilisi uurimisvaldkondi ja teadlasi ühendav organisatsioon. 

Meie hulka kuuluvad analüütikud, projektijuhid, eksperdid ja teadlased. Me viime läbi Eesti-siseseid ja rahvusvahelisi uuringuid ja koolitusi tervise, hariduse, sotsioloogia, psühholoogia, majanduse, inimkeskse tehnoloogia ja teisi sotsiaalseid protsesse kirjeldavatel ja mõjutavatel teemadel.

Meie missioon on suurendada teaduspõhise otsustamise osakaalu Eesti ühiskonnas.

Koostööhuvi korral palun võta meiega ühendust!

Helen Urmann
Haridus- ja teaduspoliitika teemavaldkonna juht
+372 5343 3533
Helen Urmann
Haridus- ja teaduspoliitika teemavaldkonna juht
+372 5343 3533
Sabina Trankmann
Töö- ja sotsiaalpoliitika teemavaldkonna juht
+372 551 3620
Sabina Trankmann
Töö- ja sotsiaalpoliitika teemavaldkonna juht
+372 551 3620
Veiko Sepp
Ruumilise arengu ja regionaalpoliitika teemavaldkonna juht
+372 516 0975
Veiko Sepp
Ruumilise arengu ja regionaalpoliitika teemavaldkonna juht
+372 516 0975
Hector Charles Pagan
Jätkusuutlikkuse ja energiapoliitika teemavaldkonna juht
+372 737 6582
Hector Charles Pagan
Jätkusuutlikkuse ja energiapoliitika teemavaldkonna juht
+372 737 6582

Muuga Aedlinna elanikkonna uuring (2024)
Tellija: Muuga Selts
Projektimeeskond: Allan Allik, Veiko Sepp

Kaitseväe kohaloleku sotsiaal-majanduslik mõju Tapa, Võru ja Lääne-Harjumaa näitel (2024)
Tellija: Kaitseministeerium
Projektimeeskond: Allan Allik, Jaanus Veemaa, Veiko Sepp

Kestliku biogaasi/biometaani tootmise ja kasutuselevõtu suurendamise võimaluste ja selleks vajalike tegevuste analüüsi tellimine (2024)
Tellija: Kliimaministeerium
Projektimeeskond: Mati Mõtte, Veiko Sepp, Kaidi Nõmmela, Anneli Saaroja, Merle Mägi, Lisanna Lehes, Allan Allik
Koostööpartner: Tallinna Tehnikaülikool

Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020 ettevõtlus- ja innovatsioonitoetuste mõju hindamine Rahandusministeeriumile (2024–2025)
Tellija: Rahandusministeerium
Projektimeeskond: Mati Mõtte, Allan Allik, Garri Raagmaa, Anneli Saaroja, Merle Mägi, Lisanna Lehes, Ene Tubelt
Koostööpartner: Civitta Eesti AS

Eesti andmemajanduse turuväärtuse hindamise metoodika koostamine ja selle tulemuslikkuse hindamine (2023–2024)
Tellija: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Projektimeeskond: Mati Mõtte, Siim Espenberg, Andres Võrk, Lisanna Lehes, Helen Eenmaa

Eesti majanduse säilenõtkuse tagamise ja kriisivalmiduse tõstmise stsenaariumid (2023–2024)
Tellija: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Projektimeeskond: Merle Mägi, Uku Varblane, Urmas Varblane, Mati Mõtte, Andres Võrk
Koostööpartner: Tallinna Ülikool

Eesti väikesadamate ärimudeli analüüs ning uue mudeli väljatöötamine (2024)
Tellija: Kliimaministeerium
Projektimeeskond: Kaidi Nõmmela, Doris Pavlov, Jaanus Veemaa

Roheoskuste arendamine horisontaalselt, sh keskkonnateadused, prügi ja heitvete käitlemine (2023–2024)
Tellija: Haridus- ja Noorteamet
Projektimeeskond: Kristiina Vain
Koostööpartnerid: Tallinna Tehnikaülikool, Eesti Maaülikool, Tallinna Tehnikakõrgkool, Tallinna Ülikool, Eesti Kunstiakadeemia, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, Eesti Lennuakadeemia, Tartu Kunstikool, Räpina Aianduskool, Tartu Rakenduslik Kolledž, Järvamaa Kutsehariduskeskus, Eesti Keskkonnaühenduste Koda, Eesti Maastikuarhitektide Liit

Tartu linna vanemaealiste uuring (2023–2024)
Tellija: Tartu Linnavalitsus
Projektimeeskond: Kristiina Vain, Janika Bachmann, Minni Timberg

Pensionitarkuse longituudse mõõdiku väljatöötamine ja piloteerimine (2023–2024)
Tellija: Sotsiaalministeerium
Projektimeeskond: Siim Espenberg, Leonore Riitsalu, Andres Võrk, Ene Tubelt, Kristiina Vain, Sabina Trankmann, Kristjan Pulk

Teadusdiplomaatia Eesti välis- ja julgeolekupoliitika teenistuses (2023–2024)
Tellija: Välisministeerium
Projektimeeskond: Eiki Berg, Helen Urmann, Raul Toomla, Maili Vilson, Marvi Remmik

Struktuurivahendite rakendusperioodi 2014–2020 järelhindamine (2023–2024)
Tellija: Rahandusministeerium
Projektimeeskond: Mati Mõtte, Siim Espenberg, Veiko Sepp, Helen Urmann, Antti Roose, Garri Raagmaa, Anneli Saaroja, Allan Allik, Merle Mägi, Lisanna Lehes, Ene Tubelt
Koostööpartner: Civitta Eesti AS

Narkosurmade analüüs (2023–2024)
Tellija: Justiitsministeerium
Projektimeeskond: Gerly Tamm, Lisanna Lehes, Liina Haring

Viimsi valla üldplaneeringu sotsiaal-majanduslik alusuuring (2023–2024)
Tellija: Viimsi Vallavalitsus, Kobras OÜ
Projektimeeskond: Veiko Sepp, Allan Allik, Jaanus Veemaa

Eesti laste vaimse tervise uuring (2023–2025)
Tellija: Sotsiaalministeerium
Projektimeeskond: Iiris Tuvi, Tiia Tulviste, Kerli Ilves, Sabina Trankmann, Anni Tamm, Minni Saapar, Ada Urm
Koostööpartnerid: Tervise Arengu Instituut, Turu-uuringute AS

Team Hub! – Delivering sustainability to the e-commerce supply chain (2022–2024)
Tellija: Social Prerogative and Specific Competencies Lines (SOCPL)
Projektimeeskond: Heidi Erbsen, Sabina Trankmann, Gerly Tamm

Ukraina sõjapõgenikke abistanud vabatahtlike uuring (2022–2023)
Projektimeeskond: Minni Saapar, Sabina Trankmann, Kristiina Vain

Don’t Gig up, Never! (2021–2023)
Tellija: the European Commission DG Employment, Social Affairs and Inclusion (Euroopa Komisjon)
Projektimeeskond: Heidi Erbsen, Sabina Trankmann, Martin Hayford, Gerly Tamm

Alliance for Life Sciences: From Strategies to Actions in Central and Eastern Europe (2021–2024)
Tellija: Euroopa Komisjon (Horizon 2020)
Projektimeeskond: Toivo Maimets, Heidi Erbsen, Martin Hayford
Koostööpartnerid: Masaryk University CEITEC (Tšehhi, juhtpartner), St. Anne’s University Hospital Bro ICRC (Tšehhi), Biomedical Research Center of the Slovak Academy of Sciences (Slovakkia), Medical University of Łodz (Poola), University of Zagreb School of Medicine (Horvaatia), Vilnius University Faculty of Medicine (Leedu), Latvian Institute of Organic Synthesis (Läti), University of Ljubljana (Sloveenia), Semmelweis University (Ungari), Medical University Sovia (Bulgaaria), University of Medicine and Pharmacy “Carol Davila” Bucharest (Rumeenia)

Comprehensive management of forest and farming landscapes to improve the conservation status of Natura 2000 habitats and species (LIFE-IP ForEst&FarmLand) (2020–2029)
Tellija: Euroopa Komisjon
Projektimeeskond: Asko Lõhmus, Aveliina Helm, Virve Sõber, Riinu Rannap (TÜ loodus- ja täppisteaduste valdkond), Maie Kiisel (RAKE)

 

 

Uuringud


Kolme sihtrühma korruptsiooni uuring (2023, täistekst)
Tellija: Justiitsministeerium
Projektimeeskond: Doris Pavlov, Lisanna Lehes, Sabina Trankmann

Õppepuhkuste kasutatavuse uuring (2023, täistekst)
Tellija: Haridus- ja Teadusministeerium
Projektimeeskond: Helen Urmann, Kadri Lees, Liana Roos, Ene Tubelt, Marvi Remmik

Täisealiste eestkostekorralduse uuring Eestis (2023, täistekst)
Tellija: Sotsiaalministeerium
Projektimeeskond: Sabina Trankmann, Merle Mägi, Kristiina Vain, Helen Urmann, Arne Kailas, Triin Uusen-Nacke, Tiina Mikk

Personaalmeditsiini pikaajalise programmi loomine aastateks 2024–2034 (2023)
Tellija: Sotsiaalministeerium
Projektimeeskond: Ruth Kalda, Mikk Jürisson, Lili Azin Milani, Sander Pajusalu, Mait Metspalu, Jaak Vilo, Minni Timberg, Sabina Trankmann

Uuringute „Mahepõllumajandusliku köögivilja, kartuli ning puuvilja- ja marjakasvatuse uuring“ ja „Mahevesiviljeluse võimaluste ja vajaduste väljaselgitamine“ läbiviimine (2023, täistekst (mahepõllumajandus), täistekst (mahevesiviljelus))
Tellija: Regionaal- ja Põllumajandusministeerium
Projektimeeskond: Doris Pavlov, Merle Mägi, Mati Mõtte, Anneli Saaroja

Kultuuriministeeriumi haldusala asutuste funktsioonide analüüs maakondliku kultuurikorralduse tulemuslikkuse tõstmiseks (2023, täistekst)
Tellija: Kultuuriministeerium
Projektimeeskond: Jaanus Veemaa, Veiko Sepp, Kaidi Nõmmela, Ene Tubelt, Marleen Viidul

Sotsiaalse taristu väljaehitamise kokkulepete ja tasu instrumentide uuring Rahandusministeeriumile (2023-2024)
Tellija: Advokaadibüroo Sorainen, Rahandusministeerium
Projektimeeskond: Veiko Sepp

Eesti keeletoimetajate palgauuring 2023 (2023, täistekst)
Tellija: Eesti Keeletoimetajate Liit
Projektimeeskond: Ene Tubelt, Helen Urmann

Keskkonnavaldkonna arengukava 2030 keskkonnamõju strateegilise hindamise ja muude oluliste mõjude strateegilise hindamise aruande sotsiaal-majanduslike mõjude hindamine (2022–2023)
Tellija: Hendrikson & Ko OÜ
Projektimeeskond: Veiko Sepp, Siim Espenberg, Helen Urmann, Marvi Remmik

Cleveron AS töötajate töökeskkonnaga rahulolu kordusküsitlus aastal 2023 II (2023)
Tellija: Cleveron AS
Projektimeeskond: Lisanna Lehes, Kadri Lees, Martin Hayford, Kerli Ilves

Eestis kasutatavate väheintensiivsete psühholoogiliste sekkumiste ülevaade (2023, täistekst
Tellija: Sotsiaalministeerium
Projektimeeskond: Kerli Ilves, Mary-Ann Kubre, Minni Timberg, Ene Tubelt, Liina Haring, René Randver

Suurte rahvusvaheliste ettevõtete miinimumtulumaksu kehtestamise eelanalüüs ning Eesti ettevõtete kasumi jaotamise poliitika analüüs (2023, täistekst)
Tellija: Rahandusministeerium
Projektimeeskond: Siim Espenberg, Jaan Masso, Priit Sander, Maire Nurmet, Mati Mõtte, Mark Kantšukov, Anneli Saaroja

Riskihindamise instrumendi väljatöötamine sotsiaalhoolekandelise abivajadusega inimeste tuvastamiseks (2022–2023, täistekst, artikkel ajakirjas Sotsiaaltöö)
Tellija: Sotsiaalministeerium
Projektimeeskond: Siim Espenberg, Andres Võrk, Paloma Krõõt Tupay, Triin Siil, Monika Mikiver, Maris Juha, Age Toomla, Minni Saapar
Koostööpartnerid: Haap Consulting OÜ, Cybernetica AS

Eesti munatootmise üleminek kanade vabapidamissüsteemidele (2023, täistekst)
Tellija: MTÜ Nähtamatud Loomad
Projektimeeskond: Kristiina Vain, Uku Varblane

Maismaaökosüsteemiteenuste üleriigiline rahaline hindamine, sh metoodika väljatöötamine (2021–2023, projekti tulemused ja aruanne)
Tellija: Keskkonnaagentuur
Projektimeeskond: Aveliina Helm, Evelyn Uuemaa, Maie Kiisel, Ain Kull, Asko Lõhmus, Helen Poltimäe
Koostööpartner: Eesti Maaülikool

Koidula piiripunkti töö ümberkorraldamisega kaasnevate sotsiaalsete ja majanduslike mõjude eelhinnang (2023, täistekst)
Tellija: Siseministeerium
Projektimeeskond: Allan Allik, Eiki Berg, Veiko Sepp, Jaanus Veemaa, Helen Urmann 

Ravimite ja meditsiiniseadmete hinnaregulatsiooni toimimise ja muudatusvajaduste analüüs (2023, täistekst)
Tellija: Sotsiaalministeerium
Projektimeeskond: Minni Saapar, Mati Mõtte, Doris Pavlov, Kerli Ilves, Ene Tubelt, Allan Allik

Personaliseeritud masstootmine (Innovatsiooni analüüsid 2022–2023) (2023)
Tellija: Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus
Projektimeeskond: Anneli Saaroja, Lisanna Lehes, Mati Mõtte, Siim Espenberg, Tõnu Lelumees (Innovaatiliste Masinaehituslike Tootmissüsteemide Tehnoloogiate Arenduskeskus (IMECC))

Eesti teaduseetika küsitluse metoodika väljatöötamine ja piloteerimine (2023)
Tellija: Eesti Teadusagentuur
Projektimeeskond: Helen Urmann, Kadri Lees, Marvi Remmik, Siim Espenberg, Kadri Simm, Mari-Liisa Parder, Anu Tammeleht

Sotsiaalärevuse tagasilangust ennustava ja ennetava eksperimentaalse mõõtevahendi väljatöötamine (2022–2023)
Projektimeeskond: Gerly Tamm, Saara Luuna Uibopuu, Maria Ridbeck, Kati Kivistik, Artur Tamm, Sofie Casteleyn, Juka Leppänen, Constance Nève de Mévergnies, Sabina Trankmann

Teenused teadmuspõhiste iduettevõtete loomiseks ja arendamiseks ning teadmuspõhise ettevõtluse ökosüsteemi arendamine Eestis (2022–2023)
Tellija: AS SmartCap
Projektimeeskond: Kristel Reim, Tõnu Esko, Sirelin Sillamaa, Siimeon Elias Pilli, Käroliin Jääger, Kristi Vabamäe, Janika Bachmann, Sabina, Trankmann, Siim Espenberg
Koostööpartnerid: Tallinna Tehnikaülikool, Tartu Teaduspark, Tallinna Teaduspark

Justiitsministeeriumi seaduseelnõu „Konkurentsiseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus“ seletuskirjas esitletud majanduslike mõjude analüüs (2023)
Tellija: Advokaadibüroo Sorainen
Projektimeeskond: Siim Espenberg

Projektide hindamise mudeli väljatöötamine (2023)
Tellija: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus
Projektimeeskond: Mati Mõtte, Anneli Saaroja

Pärnumaa Innovatsioonikeskus KOBAR tegevussuundade väljaarendamine (2023, täistekst)
Tellija: Riigi Tugiteenuste Keskus
Projektimeeskond: Garri Raagmaa, Heli Einberg, Andres Jäärats, Kadri Riitsaar, Gea Kammer, Merle Mägi, Anneli Saaroja

Ukraina sõjapõgenike uuring Eestis (jätkuprojekt) (2023)
Tellija: Turu Ülikool
Projektimeeskond: Siim Espenberg, Olha Lysa, Heidi Erbsen

ESF kohanemis- ja lõimumismeetme lõpphindamine (2022–2023, täistekst, faktileht "Kohanemismeede", faktileht "Lõimumismeede")
Tellija: Kultuuriministeerium
Projektimeeskond: Siim Espenberg, Külliki Seppel, Minni Saapar, Kadri Lees, Triin Vihalemm, Helen Urmann, Kristiina Vain, Heidi Erbsen, Kerly Espenberg
Koostööpartner: Balti Uuringute Instituut

Kohtunikuameti kuvand Eestis (2023, täistekst)
Tellija: Riigikohus
Projektimeeskond: Doris Pavlov, Siim Espenberg, Lisanna Lehes

Ranna- ja sisevete kalanduse tulususuuring (2022–2023, täistekst)
Tellija: Keskkonnaministeerium
Meeskond: Merle Mägi, Mati Mõtte, Anneli Saaroja

TÜ arvutiteaduste instituudi tudengite ootused tööle ning ülikoolile (2023)
Tellija: Tartu Ülikooli arvutiteaduste instituut
Projektimeeskond: Mary-Ann Kubre, Helen Urmann

Eesti edtech teenuste kasutusulatuse ja vajaduste uuring (2022–2023)
Tellija: MTÜ EdTech Estonia
Projektimeeskond: Helen Urmann, Kadri Lees, Marvi Remmik, Ene Tubelt

Suurandmete rakendamine (Innovatsiooni analüüsid 2022–2023) (2023, täisteksti on võimalik lugemiseks tellida Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse koduleheküljelt)
Tellija: Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus
Projektimeeskond: Lisanna Lehes, Mati Mõtte, Anneli Saaroja, Ahmed Mahmoud Hany Aly Awad, Siim Espenberg

Eesti leibkondade maksukoormuse jaotus ning maksuvaba tulu reformi mõjuanalüüs Rahandusministeeriumile II (2022–2023, täistekst)
Tellija: Rahandusministeerium
Projektimeeskond: Mati Mõtte, Andres Võrk, Kadri Lees, Jaan Masso, Doris Pavlov, Uku Varblane, Martin Hayford, Siim Espenberg

Cleveron AS töötajate töökeskkonnaga rahulolu kordusküsitlus aastal 2023 (2023)
Tellija: Cleveron AS
Projektimeeskond: Kerli Ilves, Kadri Lees, Martin Hayford

Kemikaalivaldkonna töö tõhusama korraldamise kontseptsiooni väljatöötamine ning analüüs ja ettepanekud pädevuste ja seonduvate tegevuste optimaalsemaks jaotuseks (2022–2023, täistekst)
Tellija: Keskkonnaministeerium
Projektimeeskond: Jaanus Veemaa, Veiko Sepp, Ave Viks, Ene Tubelt

Eesti meremajanduse kaardistuse 1. osa (2022–2023, täistekst)
Tellija: Transpordiamet
Projektimeeskond: Doris Pavlov, Kaidi Nõmmela, Lisanna Lehes, Mati Mõtte, Merle Mägi

Meretuuleparkide hoonestusloa taotluste hindamise kriteeriumid (taotluste hindamiseks majandus- ja sotsiaalteemade kriteeriumide arendamine) (2023, täistekst)
Tellija: Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet
Projektimeeskond: Janika Bachmann, Siim Espenberg

Tuumaenergia töörühmale inimressursside arendamise strateegia koostamine ja regulatiivse raamistiku kaardistamine (2022–2023, täistekst)
Tellija: Advokaadibüroo Sorainen, Keskkonnaministeerium
Projektimeeskond: Siim Espenberg

Trendide ruumilise mõju analüüs. Üleriigilise planeeringu „Eesti 2040“ alusuuring Rahandusministeeriumile (2022–2023, täistekst, lisad; slaidid: põhisõnumid, majanduse stsenaariumid, soovitused (ruumi)poliitikateks)
Tellija: Rahandusministeerium
Projektimeeskond: Veiko Sepp, Garri Raagmaa, Rivo Noorkõiv, Siim Espenberg, Uku Varblane, Allan Allik, Ene Tubelt

Kagu-Eesti piiriala sotsiaal-majandusliku olukorra, siseturvalisuse, piirijulgeoleku ja kogukonna uuring (2022–2023, täistekst)
Rahastajad: Kaitseministeerium, Siseministeerium
Projektimeeskond: Veiko Sepp, Eiki Berg, Allan Allik, Helen Urmann, Kristel Vits

Koolikava (koolipuuvilja ja -köögivilja kava, koolipiimakava, kaasnevad haridusmeetmed) rakendamise hindamiseks perioodil 1.08.2017–31.07.2022 (2022–2023)
Tellija: Maaeluministeerium
Projektimeeskond: Mati Mõtte, Anneli Saaroja, Doris Pavlov, Martin Hayford, Helen Urmann 

Inimkeskse haiglaeelse erakorralise meditsiinilise abi analüüs (2022–2023)
Tellija: Sotsiaalministeerium
Projektimeeskond: Kerli Ilves, Helen Urmann, Ruth Kalda, Kadri Suija, Liis Rooväli, Mait Raag, Kuido Nõmm

Toidu tarneahela toimepidevus isevarustatuse tagamisel kriisiolukorras (2021–2022, infoleht)
Tellija: Maaeluministeerium
Projektimeeskond: Mati Mõtte, Anneli Saaroja, Merle Mägi, Helen Urmann, Martin Hayford, Are Selge, Anna Pisponen, Jaan Masso, Francesco Grillo 

Välisriikide madala intensiivsusega psühholoogiliste sekkumiste rakendusmudelite analüüs (2022–2023, täistekstesitluse slaidid)
Tellija: Sotsiaalministeerium
Projektimeeskond: Kerli Ilves, Minni Saapar, Mary-Ann Kubre, Liina Haring, René Randver, Kaia Kastepõld-Tõrs

Biopolümeerid ja lagunevad polümeerid (Innovatsiooni analüüsid 2022–2023) (2022–2023, täisteksti on võimalik lugemiseks tellida Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse koduleheküljelt) 
Tellija: Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus
Projektimeeskond: Livia Matt, Lauri Vares, Uno Mäeorg, Mati Mõtte, Kristiina Vain, Janika Bachmann 

Kaardistuse “Kohaliku tasandi noortevaldkonna rahastusotsused” läbiviimine (2022–2023, täistekst)
Tellija: Haridus- ja Noorteamet
Projektimeeskond: Helen Urmann, Ene Tubelt, Marvi Remmik

COVID-19 seotud majandusmõjude ning nende pehmendamiseks mõeldud poliitikameetmete tõhususe hindamine. Ukraina kriisiga seotud teemade uurimine (2022–2023, esitluse slaidid; teemapaberid: sissejuhatus, metoodika ja sõjapõgenike profiil, majutus, haridus, tööturg (lisaks sõjapõgenikud, kes ei tööta ja ei otsi tööd), tervis, toimetulek, kohanemine Eestis, tagasiränne)
Tellija: Eesti Teadusagentuur
Projektimeeskond: Raul Eamets, Kaidi Nõmmela, Kerly Espenberg, Kadri Lees, Olha Lysa, Marvi Remmik, Minni Saapar, Sabina Trankmann, Lisanna Lehes

Uuring info levikust Tartu Ülikooli sotsiaalteaduste valdkonnas (2022–2023, täistekst)
Tellija: Tartu Ülikooli sotsiaalteaduste valdkonna dekanaat
Projektimeeskond: Ene Tubelt, Helen Urmann, Sabina Trankmann

Mobire töörahulolu-uuring (2022)
Tellija: Mobire Eesti AS
Projektimeeskond: Minni Saapar, Kristiina Vain

Insuldiravi uuringu intervjuude analüüs (2022)
Tellija: SA Ida-Viru Keskhaigla
Projektimeeskond: Helen Urmann, Marvi Remmik

Eesti ettevõtete Eestist välja tehtavate välisinvesteeringute uuring (2021–2022, täistekst)
Tellija: Eesti Teadusagentuur
Projektimeeskond: Urmas Varblane, Uku Varblane, Annika Laidra, Kristjan Pulk, Oliver Lukason

Ülemiste linnaku tervise mudeli mõõdikud (2022, Tervise mudeli mõõdikud: lisa tervise mudeli rakendamise ettepanekutele)
Tellija: Mainor AS
Projektimeeskond: Andero Uusberg, Maie Kiisel, Kadri Medijainen, Jarek Mäestu, Sille-Liis Männik, Silver Sternfeldt, Triin Vihalemm

Vanusesõbraliku ühiskonna põhimõtete koostamine (2022, täistekst)
Tellija: MTÜ Kuldne Liiga
Projektimeeskond: Kerly Espenberg, Janika Bachmann, Kristiina Vain

Temporary protected Ukrainians in Estonia (2022, täistekst; temaatilised lühiülevaated: tööturg, haridus, eluase, suhtlusringkond ja migratsioon)
Tellija: Turu Ülikool
Projektimeeskond: Siim Espenberg, Heidi Erbsen, Kerly Espenberg, Kadri Lees, Minni Saapar, Olha Lysa

Cleveron AS töötajate töökeskkonnaga rahulolu kordusküsitlus aastal 2022 II (2022)
Tellija: Cleveron AS
Projektimeeskond: Kerli Ilves, Martin Hayford, Mary-Ann Kubre

Uurimus “Ülikoolide kolmas missioon: Eesti teadlased innovatsiooni teejuhina” (2022)
Tellija: Riigikantselei
Projektimeeskond: Mart Laatsit, Kadri Ukrainski, Helen Urmann, Marvi Remmik

Tartu Ülikooli doktorantide rahulolu küsitlus (2022)
Tellija: Tartu Ülikooli õppeosakond
Projektimeeskond: Helen Urmann, Mary-Ann Kubre, Ene Tubelt

Kohalike omavalitsuste roll rohepöörde elluviimisel Eestis (2022, täistekst, juhend)
Tellija: Riigikantselei
Projektimeeskond: Veiko Sepp, Merle Mägi, Heli Einberg, Aveliina Helm, Antti Roose, Maie Kiisel, Kristiina Vain, Mirjam Võsaste, Jaanus Veemaa, Garri Raagmaa, Liina Joller-Vahter

Planeerimisseaduse mõju järelhindamine Rahandusministeeriumile (2021–2022)
Tellija: Rahandusministeerium
Projektimeeskond: Veiko Sepp, Jaanus Veemaa ​​​​

Tõenduspõhiste sekkumiste rakendamisvõimalused koos mõju hindamisega terviseharituse parandamisel Eestis (2021–2022, täistekst)
Tellija: Sotsiaalministeerium
Projektimeeskond: Kerli Ilves, Mary-Ann Kubre, Sabina Trankmann, Ruth Kalda, Kenn Konstabel

Teaduse valdkondliku mitmekesisuse määratlemine, selle seire metoodika ja mõõdiku väljatöötamine (2021–2022)
Tellija: Eesti Teadusagentuur
Projektimeeskond: Siim Espenberg, Doris Pavlov, Helen Urmann, Diana Eerma, Mariia Chebotareva, Tanel Hirv

Eesti osalemine rahvusvaheliselt võrreldavates ühiskonnauuringutes: ettepanekud riikliku toetussüsteemi loomiseks (2021–2022)
Tellija: Eesti Teadusagentuur
Projektimeeskond: Siim Espenberg, Doris Pavlov, Raul Eamets, Marvi Remmik, Ene Tubelt

Rapla maakonna avalike ja erateenuste osutamise võrgustiku rahvastikumuutustega ja tulevikutrendidega kohandamise võimaluste uuring (2021–2022, täistekst)
Tellija: Raplamaa Omavalitsuste Liit
Projektimeeskond: Veiko Sepp, Allan Allik, Merle Mägi, Jaanus Veemaa, Meri Külm, Ene Tubelt

Cyberincluding Goes Europe (2020–2022)
Tellija: Euroopa Komisjon (Erasmus+ programm)
Projektimeeskond: Olena Nedozhogina, Martin Hayford, Heidi Ann Erbsen
Koostööpartnerid: Osservatorio di Genere (Itaalia) (juhtpartner), Fundacija Studentski Tolar (Sloveenia), Ayuntamineto de Murcia (Hispaania), Merseyside Expanding Horizons Limited (Ühendkuningriik)

Hiiumaa majandusliku potentsiaali uuring (2022, täistekst)
Tellija: SA Hiiumaa Arenduskeskus  
Projektimeeskond: Doris Pavlov, Kadri Lees, Mati Mõtte, Sabina Trankmann

COVID-19 seotud majandusmõjude ning nende pehmendamiseks mõeldud poliitikameetmete tõhususe hindamine (2020–2022, uuringu lõpparuanne; täpsem info ja publikatsioonid on leitavad: https://c19majandus.ut.ee)
Tellija: SA Eesti Teadusagentuur
Projektimeeskond: Raul Eamets, Kaidi Nõmmela, Andres Võrk, Taavi Unt, Lenno Uusküla, Daria Tykhonova
Koostööpartnerid: SA Poliitikauuringute Keskus Praxis, Eesti Rakendusuuringute Keskus CentAR OÜ

Andekate õpilaste kooli- ja erialavaliku analüüs (2022)
Tellija: Tartu Ülikooli turundus- ja kommunikatsiooniosakond
Projektimeeskond: Ene Tubelt, Helen Urmann

Küsitluse läbiviimine ja andmeanalüüs uuringus „Alliance 4 Life“ (2022)
Tellija: Tartu Ülikooli eetikakeskus
Projektimeeskond: Kerly Espenberg, Kadri Lees

Teiste riikide praktikate kaardistus ja analüüs kodukeskkonnas toimuvate vigastuste ennetamiseks Eestis (2021–2022, täistekst)
Tellija: Tervise Arengu Instituut
Projektimeeskond: Ruth Kalda, Ele Kiisk, Mariliis Põld, Helgi Kolk, Aime Keis, Kersti Pärna, Kerly Espenberg

Eesti ettevõtete innovatsiooni- ja ettevõtlusvõimalused TAIE arengukava 20212035 fookusvaldkondade jaoks strateegiliselt olulistes globaalsetes väärtusahelates osalemisel (2022, täistekst)
Tellija: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Projektimeeskond: Mati Mõtte, Siim Espenberg, Uku Varblane, Doris Pavlov

Võru maakonna sotsiaalteenuste korralduse ja tuleviku lahendustee (2021–2022, täistekst)
Tellija: SA Võrumaa Arenduskeskus
Projektimeeskond: Merle Mägi, Meri Külm, Jaanus Veemaa, Sabina Trankmann, Veiko Sepp

Enne vanaduspensioniiga pensionile jäämise valikute nügimine (2021–2022, täistekst)
Tellija: Sotsiaalministeerium
Projektimeeskond: Siim Espenberg, Leonore Riitsalu, Andres Võrk, Kristjan Pulk, Marvi Remmik, Kristiina Vain

Õiguslik analüüs – laps lähisuhtevägivalla pealtnägijana (2021–2022, täistekst)
Tellija: Justiitsministeerium
Projektimeeskond: Kerly Espenberg, Anna Markina, Katre Luhamaa, Kristiina Vain

Cleveron AS töötajate töökeskkonnaga rahulolu kordusküsitlus aastal 2022 I (2022)
Tellija: Cleveron AS
Projektimeeskond: Kerli Ilves, Martin Hayford, Mary-Ann Kubre

Mobiilne eluviis, avalike teenuste tarbimine ja elukohaandmed riiklikes registrites (2019–2022, uuringu lõpparuanne; täpsem info ja projekti publikatsioonid on leitavad: www.mobelu.ut.ee)
Tellija: Sihtasutus Eesti Teadusagentuur
Projektimeeskond: Kaidi Nõmmela, Maie Kiisel, Merle Mägi, Veiko Sepp, Jaanus Veemaa, TÜ sotsiaalteaduste valdkond, TÜ ökoloogia ja maateaduste instituut
Koostööpartnerid: Tallinna Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool

Piirkondlik noorteuuring Baltimaades 2020/2021 (2020–2022, täistekst (inglise keeles))
Tellija: Friedrich-Ebert-Stiftung Landesbüro Estland
Projektimeeskond: Siim Espenberg, Meri Külm, Andu Rämmer

Natura2000 kommunikatsiooni piloottegevused Eestis (NaturallyEST-LIFE, EE-LIFE16_GIE_EE_000665; 2017–2022). Aruanded: 
     2018. aasta baastaselisa 1lisa 2 (2018)
     Lõpptase aastal 2022 (2022)
     Tegevuste tulemused (2022)
     Looduskaitse kommunikatsiooni juhtumianalüüs (2021)
Rahastajad: Euroopa Komisjon, Keskkonnainvesteeringute Keskus
Projektimeeskond: Maie Kiisel, Hans Hõrak, Meriliis Kasemets, Elsa Trumm, Meri Lille Külm, Mirjam-Meerit Mets, Maris Priks, Mahdie Sepehrar, Kadri Lees
Täpsem teave: https://elfond.ee/naturallyest/projektist

Pärnu Bay Golf Links golfiväljakute laienduse sotsiaal- ja regionaalmajandusliku mõjuhinnangu andmine (2021)
Tellija: Trading House Property OÜ, Golfer OÜ
Projektimeeskond: Mati Mõtte, Merle Mägi, Uku Varblane, Kristjan Pulk

Ülemiste linnaku terviseedendamise ja -hoidmise programm (2020–2021, Ülemiste linnaku tervise mudel, ettepanekud tervise mudeli rakendamiseks, tagasiside Activate100 tervisejuhtimise programmile)
Tellija: Mainor AS
Projektimeeskond: Andero Uusberg, Kerli Ilves, Maie Kiisel, Meri Lille Külm, Kadri Medijainen, Jarek Mäestu, Sille-Liis Männik, Khris Marii Palksaar, Maris Priks, Lennart Raudsepp, Silver Sternfeldt, Marko Uibu, Triin Vihalemm 

Koosloomeprotsess Ida-Viru roheplaani (plaan G) koostamiseks (2021)
Tellija: DD StratLab
Projektimeeskond: Meri Külm, Mati Mõtte, Siim Espenberg

Krediidituru uuring Rahandusministeeriumile II (2021, täistekst)
Tellija: Rahandusministeerium
Projektimeeskond: Kristjan Pulk, Sabina Trankmann, Siim Espenberg, Leonore Riitsalu, Villu Kõve, Karolyn Krillo

EL struktuurifondide rakenduskava eelhindamine: mõju inimesele ja sotsiaalsele keskkonnale (2020–2021)
Tellija: Hendrikson & Ko OÜ
Projektimeeskond: Veiko Sepp, Merli Aksen, Kaidi Nõmmela, Aivi Themas

CERV: The Citizens, Equality, Rights, and Values programme (2021–2022)
Tellija: Euroopa Komisjon (Directorate-General for Justice and Consumers (DG JUST))
Projektimeeskond: Heidi Erbsen
Koostööpartnerid: Tetra Tech, Oxford Research, VVA Brussels, The European Policy Centre

Work in Estonia tööandjate välisvärbamise hetkeolukorra ja vajaduste uuring 2021 (täistekst)
Tellija: Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus
Projektimeeskond: Mati Mõtte, Martin Hayford, Uku Varblane, Siim Espenberg

Aruande "Lasteaedade rahuloluküsitluste tulemused 2021" koostamine (2021)
Tellija: Haridus- ja Noorteamet
Projektimeeskond: Doris Pavlov

Aruande "Kutsekoolide rahulolu- ja koolikeskkonna küsitluste tulemused 2021" koostamine (2021)
Tellija: Haridus- ja Noorteamet
Projektimeeskond: Doris Pavlov, Kerli Ilves, Martin Hayford

Teise kooli kolmandasse kooliastmesse: õppijate arengu toetamine erinevat tüüpi põhikoolides ja koolipersonali kogemused õppijate koolivahetuse toetamisega (2021, täistekstesitluse slaidid)
Tellija: Haridus- ja Teadusministeerium
Projektimeeskond: Helen Urmann, Liana Roos, Marvi Remmik, Siim Espenberg

Investori ja riigi vahelise lepingul põhineva vahekohtumenetluse läbipaistvust käsitleva ÜRO konventsiooni sisuliste sätete ja ühinemise õiguslike ja majanduslike mõjude analüüs (2021)
Tellija: Välisministeerium
Projektimeeskond: Uku Varblane, Martin Hayford
Koostööpartner: Advokaadibüroo SORAINEN AS

Euroopa teadlaste harta ja juhendi põhimõtete järgimine Eesti teadus- ja arendusasutustes (2021, täistekst)
Tellija: SA Eesti Teadusagentuur
Projektimeeskond: Siim Espenberg, Marvi Remmik, Helen Urmann, Liana Roos, Ene Tubelt, Margit Sutrop, Mari-Liisa Parder, Marten Juurik, Õnne Allajõe
Koostööpartnerid: Tallinna Tehnikaülikool, Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinna Ülikool

Uuring "Mobiilne sekkumine õigusrikkujatele" (2020–2021, täistekst)
Tellija: Justiitsministeerium
Projektimeeskond: Kerli Ilves, Gerly Tamm, Saara Maria Puur, Siim Espenberg, Anna Markina, Liina Haring, Kristjan Kask, Margus Veem

Esmakursuslaste koolivaliku fookusgrupiuuring (2021)
Tellija: Tartu Ülikooli turndus- ja kommunikatsiooniosakond
Projektimeeskond: Helen Urmann, Ene Tubelt

Tööalase rehabilitatsiooni teenuse tulemuslikkuse hindamine ja rahvusvaheline võrdlus (2020–2021)
Tellija: Sotsiaalministeerium
Projektimeeskond: Gerly Tamm, Kerli Ilves, Evelin Kostabi, Kadri Lees, Merli Aksen, Saara Maria Puur, Siim Espenberg

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse tulemuslikkuse hindamise metoodika väljatöötamine ja tulemuslikkuse hindamine (2020–2021)
Tellija: Sotsiaalkindlustusamet
Projektimeeskond: Siim Espenberg, Gerly Tamm, Evelin Kostabi, Marvi Remmik, Helen Urmann, Sabina Trankmann, Tiina Rahe, Mary-Ann Kubre, Saara Maria Puur

Õpetamise väljakutsed distantsõppes. Õppejõudude tagasiside (2021, täistekst)
Tellija: Tartu Ülikooli rektoraat
Projektimeeskond: Mary-Ann Kubre, Liana Roos, Bogdan Romanov, Siim Espenberg

Üliõpilaste toimetulek koroona-aastal: kogemus Tartu Ülikoolis (2021, täistekst)
Tellija: Tartu Ülikooli rektoraat
Projektimeeskond: Meri Külm, Martin Hayford, Siim Espenberg

Noorte õigusrikkujate uuring (2020–2021, täistekst)
Tellija: Justiitsministeerium
Projektimeeskond: Gerly Tamm, Kerli Ilves, Ene Tubelt, Saara Maria Puur, Siim Espenberg, Anna Markina, Judit Strömpl, Katre Luhamaa, Jaan Ginter

Nutika spetsialiseerumise seiresüsteem ja tõhus valitsemine (2020–2021, aruanne, kõik materjalid asuvad DataDOI keskkonnas)
Tellija: SA Eesti Teadusagentuur
Projektimeeskond: Jaanus Veemaa, Veiko Sepp, Kristjan Pulk, Siim Espenberg, Uku Varblane

Eesti tõlkijate uuring 2021 (täistekstesitluse slaidid)
Tellija: Euroopa Komisjon
Projektimeeskond: Kerli Ilves, Ene Tubelt

Uuring "Alampalga mõju Eesti sotsiaalmajanduslikule arengule" (2020–2021, täistekstlühikokkuvõte)
Tellija: Sotsiaalministeerium
Projektimeeskond: Kadri Lees, Kristjan Pulk, Siim Espenberg, Andres Võrk, Jaan Masso

The HUB for boosting the Responsibility and inclusiveness of ICT enabled Research and Innovation through constructive interactions with SSH research (2017–2021)
Tellija: Horizon 2020
Koostööpartnerid: Civitta Eesti AS, Technical University of Berlin (Saksamaa), Tel Aviv University (Iisrael), Link Campus University (Itaalia), Slovak Centre of Scientific and Technical Information (Slovakkia), Danish Board of Technology Foundation (Taani), ICT Association of Hungary (Ungari), Open Coffee Club Vilnius (Leedu),  EFPC UK Ltd (Suurbritannia),  LOBA (Portugal), Pedal Consulting (Slovakkia),  Consiglio Nazionale delle Ricerche (Itaalia), Nexus Institute for Cooperation Management and Interdisciplinary Research
Projektimeeskond: Olena Nedozhogina, Hans Hõrak, Uku Varblane

Juhendmaterjalide koostamine Hiina turule sisenemise hõlbustamiseks (2021)
Tellija: Tartu Teaduspark
Projektimeeskond: Heidi Ann Erbsen, Siim Espenberg

Tööandjate fookusgrupi uuring (2021, täistekst)
Tellija: Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus
Projektimeeskond: Helen Urmann, Liana Roos, Marvi Remmik

Välisinvesteeringute taustauuringu mõjude hindamine (2020–2021, täistekst)
Tellija: Riigikantselei
Projektimeeskond: Siim Espenberg, Kristjan Pulk, Uku Varblane, Urmas Varblane
Koostööpartner: Advokaadibüroo Sorainen AS

COVID-19 mõju turismile omastele majandusharudele ja kaasnevad mõjud teistele majandusharudele (2020–2021, infolehttäistekst)
Tellija: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Projektimeeskond: Garri Raagmaa, Ain Hinsberg, Kadri Lees, Marit Piirman, Ülle Pärl, Anne Roosipõld, Taavi Tamberg, Tiina Viin, Tiia Vissak, Kandela Õun

Eesti Teadusagentuuri koordineeritavate partnerluste mõju- ja tulemuslikkuse analüüs ning hinnang Osaluskava protsessi rakendamisele (2020–2021, täistekst)
Tellija: Sihtasutus Eesti Teadusagentuur
Projektimeeskond: Jaanus Veemaa, Vallo Mulk, Kaidi Nõmmela, Veiko Sepp, Siim Espenberg

Soolise võrdõiguslikkuse hetkeolukord ja parandamise viisid Eesti teaduses (2020–2021, infolehtesitluse slaididtäistekst)
Tellija: Sihtasutus Eesti Teadusagentuur
Projektimeeskond: Helen Urmann, Kadri Lees, Marvi Remmik, Ene Tubelt, Liana Roos, Maili Vilson, Saara Maria Puur, Merli Aksen, Siim Espenberg

Euroopa naaritsa reintrodutseerimine – kohaliku kogukonna kogemuste analüüs Hiiumaal ja ettepanekud reintroduktsiooniks Saaremaale (2019–2021, täistekst)
Tellija: Keskkonnainvesteeringute Keskus
Projektimeeskond: Nelly Mäekivi, Riin Magnus (TÜ semiootika osakond), Maie Kiisel (RAKE)

Eesti ülikoolide ning teadus- ja arendusasutuste koostöövõrgustiku ADAPTER mõjuanalüüs (2020–2021)
Tellija: Koostöövõrgustik ADAPTER
Projektimeeskond: Merle Mägi, Veiko Sepp, Ene Tubelt, Jaanus Veemaa

Nutikate välisinvesteeringute uuring: Eestis tegutseva välisosalusega ettevõtete analüüs, et selgitada välja uute välisinvesteeringute maandamise fookus ja kriteeriumid (2019–2020, infolehttäistekst)
Tellija: Sihtasutus Eesti Teadusagentuur
Projektimeeskond: Urmas Varblane, Uku Varblane, Kristjan Pulk, Tiia Vissak, Oliver Lukason, Siim Espenberg, Veiko Sepp, Helen Urmann, Gaygysyz Ashyrov, Triin Kask, Janika Sillamäe

Rahvusvahelise kaugtöö uuring (2020, täistekst)
Tellija: Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
Projektimeeskond: Kerly Espenberg, Liana Roos

Arstide ootused farmakogeneetilise fenotüübi määramise meditsiiniseadmele (2020)
Projektimeeskond: Maie Kiisel
Koostööprojekt Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudiga (personaalmeditsiin ja terviseinformaatika)

Cleveron AS töötajate töökeskkonnaga rahulolu kordusküsitlus aastal 2020 (2020)
Tellija: Cleveron AS
Projektimeeskond: Aivi Themas, Siim Espenberg

European Cultural Heritage Enterprise (2018–2020)
Tellija: Euroopa Komisjon
Projektimeeskond: Olena Nedozhogina, Carl-Martin Keerberg

Isikut tõendavate dokumentide taotlemise soodustamine iseteeninduses (2020)
Tellija: Politsei- ja Piirivalveamet
Projektimeeskond: Siim Espenberg, Aivi Themas, Merli Aksen, Maie Kiisel

Eesti Advokatuuri liikmete küsitlemine seksuaalse ahistamise, tööstressi ja klaaslae teemal aastal 2020 (2020)
Tellija: Eesti Advokatuur
Projektimeeskond: Aivi Themas, Kerli Ilves, Siim Espenberg

Eesti Teadusbaromeeter (2020)
Tellija: Sihtasutus Eesti Teadusagentuur
Projektimeeskond: Mare Ainsaar, Marju Himma-Kadakas, Ragne Kõuts-Klemm, Aivi Themas, Siim Espenberg, Regina Lapp

Ehitise elukaare õigusruumi digitaliseerimiseks kohandamine (2019–2020, I etapi analüüsII-III etapi analüüsIII etapi analüüsi lisa)
Tellija: Advokaadibüroo Sorainen AS
Projektimeeskond: Siim Espenberg, Ene Tubelt

Insuldiravi pilootuuringu intervjuude analüüs (2020)
Tellija: SA Ida-Viru Keskhaigla
Projektimeeskond: Siim Espenberg, Marvi Remmik

Eriolukorra õppetundide analüüs (2020, täistekst)
Tellija: Tartu Ülikooli rektoraat
Projektimeeskond: Helen Urmann, Marvi Remmik, Elsa Trumm, Merle Mägi, Ene Tubelt

Teatavate plasttoodete tarbimise vähendamiseks võetavate meetmete ja teatavatele plasttoodetele laiendatud tootjavastutuse rakendamisega kaasnevate mõjude analüüs (2020, täistekst)
Tellija: Riigikantselei
Projektimeeskond: Siim Espenberg, Kaidi Nõmmela, Jaanus Veemaa, Meri Lille Külm
Koostööpartner: OÜ EarthCare

Riikliku huvihariduse ja huvitegevuse 2017–2020 perioodi tulemuste ja kavade analüüs (2020)
Tellija: Eesti Noorsootöö Keskus
Projektimeeskond: Siim Espenberg, Elsa Trumm, Aivi Themas, Kerli Ilves, Gerly Tamm, Kadri Lees, Ene Tubelt

Eesti mereala planeeringu majanduslike mõjude hindamine (ekspertkonsultatsioon) (2018–2020)
Tellija: Rahandusministeerium
Projektimeeskond: Kaidi Nõmmela, Siim Espenberg
Koostööpartner: Hendrikson & Ko OÜ

EduTech MA in Educational Technology: A New Online Based Learning Program for New Member States (2018–2020)
Tellija: Euroopa Komisjon
Projektimeeskond: Olena Nedozhogina, Carl-Martin Keerberg, Ene Tubelt

Tartu Ülikooli doktorantide rahulolu küsitlus (2020)
Tellija: Tartu Ülikooli õppeosakond
Projektimeeskond: Aivi Themas, Merli Aksen, Annika Tina, Monika Tasa

Vanglast vabanenute tugiteenuse tulemuslikkuse hindamine (2020, esitluse slaididtäistekst)
Tellija: Justiitsministeerium
Projektimeeskond: Kerly Espenberg, Simone Eelmaa, Anna Markina, Saara Maria Puur, Marvi Remmik, Gerly Tamm, Helen Urmann, Kadri Lees, Ene Tubelt

Töötervishoiuteenuse uuring (2019–2020, täistekst)
Tellija: Sotsiaalministeerium
Projektimeeskond: Raul-Allan Kiivet, Merle Mägi, Ruth Kalda, Maie Kiisel, Evelin Kostabi, Nele Kunder, Kadi Lubi, Anneli Rätsep, Gerly Tamm, Elsa Trumm, Marko Uibu, Helen Urmann, Saara Maria Puur, Ene Tubelt
Koostööpartner: Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020 ettevõtlus- ja innovatsioonitoetuste tulemuslikkuse hindamine (2019–2020, täistekstlisainfoleht)
Tellija: Rahandusministeerium
Projektimeeskond: Siim Espenberg, Merli Aksen, Kerly Espenberg, Mart Laatsit, Kadri Lees, Kerli Lill, Jaan Masso, Merle Mägi, Garri Raagmaa, Amaresh Tiwari, Helen Urmann, Jaanus Veemaa
Koostööpartner: Tallinna Tehnikaülikool

Vabaühenduste rahastamisandmete analüüsikeskkonna arendamine ja uuendamine (2020)
Tellija: Vabaühenduste Liit
Projektimeeskond: Carl-Martin Keerberg, Siim Espenberg

Tulemusindikaatori määramine Eesti-Läti programmi spetsiifilisele eesmärgile „More harmonized geodetic reference systems“ (2020, täistekst)
Tellija: Riigi Tugiteenuste Keskus
Projektimeeskond: Jaanus Veemaa, Siim Espenberg

Ida-Virumaa põlevkivisektori tööjõukulude analüüs (2020, täistekst)
Tellija: SA Keskkonnaõiguse Keskus
Projektimeeskond: Siim Espenberg, Riia Eratalay

Kaitstud töö teenuse tulemuslikkuse hindamine ja rahvusvaheline võrdlus (2019–2020, täistekst)
Tellija: Sotsiaalministeerium
Projektimeeskond: Siim Espenberg, Elsa Trumm, Evelin Kostabi, Gerly Tamm, Maie Kiisel, Saara Maria Puur, Ene Tubelt

Governance of EU Skills Anticipation and Matching Systems: In-Depth Country Review of Estonia (2018–2020) (Eesti aruanne (inglise keeles))
Tellija: Fondazione Giacomo Brodolini
Projektimeeskond: Merli Aksen, Aivi Themas, Uku Varblane

Eesti regionaaltasandi arengu analüüs (2019–2020, kokkuvõtetäistekstesitluse slaidid)
Tellija: Harjumaa Omavalitsuste Liit
Projektimeeskond: Veiko Sepp
Koostööpartnerid: Tallinna Ülikool, Geomedia OÜ

Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020 prioriteetse suuna "Jätkusuutlik linnapiirkondade areng" vahehindamine (2019–2020, täistekst)
Tellija: Rahandusministeerium
Projektimeeskond: Veiko Sepp, Merle Mägi, Jaanus Veemaa

Lapse vajaduspõhise miinimumelatise analüüs (2019–2020, täistekst)
Tellija: Justiitsministeerium
Projektimeeskond: Elsa Trumm, Kadri Lees, Uku Varblane, Merli Aksen, Marvi Remmik, Helen Urmann, Saara Maria Puur, Ene Tubelt, Marek Sammul, Ene-Margit Tiit

Tartu ettevõtlusuuring (2019–2020, täistekstesitluse slaidid)
Tellija: Tartu Linnavalitsus
Projektimeeskond: Veiko Sepp, Uku Varblane, Carl-Martin Keerberg

Consulting Services: International Working Group for Development of Curriculum Standards: Pedagogy (2018–2020)
Tellija: Tadžikistani Haridus- ja Teadusministeerium, Maailmapank
Projektimeeskond: Olga Bogdanova, Olena Nedozhogina, Anzori Barkalaja, Miia Rannikmäe, Katri Lamesoo, Hannes Sildnik

Analüüs „Euroopa Liidu õiguses sätestatud halduskaristuste kohaldamine Eesti õiguses“ (2019, kokkuvõtetäistekst)
Tellija: Riigikantselei
Projektimeeskond: Kerly Espenberg, Andreas Kangur, Alexander Lott, Anneli Soo

Teaduseetika järelevalve ja toetamise riikliku süsteemi loomine Eestis (2019, täistekst)
Tellija: SA Eesti Teadusagentuur
Projektimeeskond: Siim Espenberg, Marvi Remmik, Gerly Tamm, Margit Sutrop, Kristi Lõuk, Mari-Liisa Parder, Marten Juurik

Merekeskkonna ressursside kasutamisest saadava majandusliku kasu mudeli täiendamine (2018–2019)
Tellija: Rahandusministeerium
Projektimeeskond: Kaidi Nõmmela, Siim Espenberg
Koostööpartner: OÜ Hobikoda, OÜ Roheline Rada

Väikse moodulreaktori rajamise majanduslike mõjude eelanalüüs (2019)
Tellija: Fermi Energia OÜ
Projektimeeskond: Siim Espenberg, Hans Hõrak, Mustafa Hakan Eratalay, Kevin Kuriakose, Anastasiia Pustovalova

e-Valitsemise teadus- ja arendustegevuse kontseptsioon (2019)
Tellija: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Projektimeeskond: Kristjan Vassil, Mihkel Solvak, Carl-Martin Keerberg, Helen Urmann, Ene Tubelt, Indrek Ots, Siim Espenberg

Enhancing the Effectiveness of Social Dialogue Articulation in Europe (2018–2019, Eesti lühikokkuvõte (inglise keeles), Eesti aruanne (inglise keeles), täistekst (inglise keeles); projekti kodulehekülg: https://celsi.sk/en/projects/detail/28/)
Tellija: Euroopa Komisjon
Projektimeeskond: Jaan Masso, Merli Aksen, Aivi Themas

RELOS3 projekti tegevuskava täiendamine (2019)
Tellija: Tartu Linnavalitsus
Projektimeeskond: Veiko Sepp, Carl-Martin Keerberg, Uku Varblane

Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020 meetme "Kogukonna juhitud kohaliku arengu strateegia rakendamine" ja meetme "Koostöötegevused" hindamise läbiviimine (2019)
Tellija: Eesti Maaeluministeerium
Projektimeeskond: Kaidi Nõmmela, Jaanus Veemaa, Aivi Themas, Helen Urmann, Anu Albert
Koostööpartner: Jaanika Toome

Merekeskkonna ressursside kasutamisest saadava majandusliku kasu mudeli ekspertiis (2019, täistekst)
Tellija: Rahandusministeerium
Projektimeeskond: Kaidi Nõmmela
Koostööpartner: OÜ Roheline Rada

Eesti elanike sissetuleku- ja varaprofiilid (2019, täistekst, faktilehed)
Tellija: Arenguseire Keskus
Projektimeeskond: Elsa Trumm, Kadri Lees, Maie Kiisel, Carl-Martin Keerberg

Eesti Töötukassa tulemusindikaatorite sihttasemete seadmise metoodika (2019)
Tellija: Eesti Töötukassa
Projektimeeskond: Elsa Trumm, Carl-Martin Keerberg, Andres Võrk

Connecting Men and Stronger Local Communities (2017–2019, lisainfo Facebookis)
Tellija: Interreg Central Baltic
Projektimeeskond: Siim Espenberg, Felika Tuul, Reeli Sirotkina, Elsa Trumm
Koostööpartner: Turku Univesity of Applies Sciences (Soome)

Cleveron AS töötajate töökeskkonnaga rahulolu kordusküsitlus aastal 2019 (2019)
Tellija: Cleveron AS
Projektimeeskond: Aivi Themas, Elsa Trumm

"Tallinna säästva energiamajanduse ja kliima tegevuskava aastateks 2020–2030 ning visioon aastani 2050” leevendamiskava meetmete elluviimise kulude ja investeeringute mahu hindamine (2019)
Tellija: OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus
Projektimeeskond: Uku Varblane, Aljona Karlõševa

Cross the Bridge: Developing Welcoming Centres in Schools (2017–2019)
Tellija: Erasmus+
Projektimeeskond: Olena Nedozhogina, Tarmo Puolokainen
Koostööpartnerid: IS G. B. Pentasuglia (Itaalia), Mittelschule Gersthofen (Saksamaa), Cross Culture International Foundation Cyprus Ltd (Küpros), Lykeio A Ethnarchi Makariou III Pafou (Küpros), Directorate of Secondary Education Ilia (Kreeka)

Tartu Linnavalitsuse kultuuriosakonnale kultuuritaotluste hindamisjuhendi koostamine (2019)
Tellija: Tartu Linnavalitsus
Projektimeeskond: Kerly Espenberg

Tartu Ülikooli õigusteaduskonna vilistlaste küsitlus (2019, täistekst)
Tellija: Tartu Ülikooli õigusteaduskond
Projektimeeskond: Aivi Themas, Carl-Martin Keerberg

Uuring soolise ja seksuaalse ahistamise kohta kõrgkoolides (2019)
Tellija: Eesti Üliõpilaskondade Liit
Projektimeeskond: Aivi Themas, Siim Espenberg

„Research in Estonia“ tegevuste vahehindamine (2018–2019, täistekst)
Tellija: Sihtasutus Eesti Teadusagentuur
Projektimeeskond: Maie Kiisel, Andu Rämmer

Šiauliai piirkonna majandusarengu potentsiaali hindamine ja investeeringute atraktiivsuse arendamine (2018)
Tellija: Šiaulių miesto savivaldybės administracija
Projektimeeskond: Uku Varblane, Jaanus Veemaa
Koostööpartnerid: Smart Continent LT UAB

Ehitussektori tootlikkuse, lisandväärtuse ja majandusmõju analüüs (2018, täistekst)
Tellija: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Projektimeeskond: Tarmo Puolokainen, Kaia Kask, Andres Võrk, Uku Varblane, Kaidi Nõmmela, Jaanus Veemaa

Innove ja Innove Rajaleidja brändide kommunikatsiooni kordusuuring (2018, täistekst)
Tellija: SA Innove
Projektimeeskond: Kaidi Nõmmela, Aivi Themas, Sille Vahaste-Pruul, Andres Kuusik, Tanel Mehine

Leibkonna eelarve uuringu ja ajakasutuse uuringu küsitluste uuendamine (2018)
Tellija: Eurostat
Projektimeeskond: Uku Varblane, Siim Espenberg

Developing an evaluation model to assess prevention measures (2017–2018, kokkuvõte; projekti kodulehekülg:www.evaprem.eutäistekst)
Tellija: Euroopa Komisjon, DG Humanitarian Aid and Civil Protection
Projektimeeskond: Tarmo Puolokainen, Uku Varblane

Kasvualade edenemise uuring (2018, täistekst)
Tellija: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Projektimeeskond: Siim Espenberg, Kaidi Nõmmela, Uku Varblane, Jaan Masso, Kadri Lees, Veiko Sepp
Koostööpartnerid: Tallinna Tehnikaülikool, Technopolis Group Eesti

Eesti üldhariduskoolides kasutatavad hindamissüsteemid (2018, täistekst)
Tellija: Haridus- ja Teadusministeerium
Projektimeeskond: Merli Aksen, Maria Jürimäe, Kaidi Nõmmela, Ele Vool, Julia Eskor, Kärt Saarsen, Helen Urmann, Silver Sillak

Disainikasutus Eesti ettevõtetes ja sihtasutustes (2018, täistekstingliskeelne lühikokkuvõte)
Tellija: Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus
Projektimeeskond: Uku Varblane, Jaanus Veemaa, Elsa Trumm, Tarmo Puolokainen

19–26-aastaste noorte noorsootöös osalemise motivatsioon (2018, täistekst)
Tellija: Haridus- ja Teadusministeerium
Projektimeeskond: Kerly Espenberg, Maie Kiisel, Kärt Saarsen, Merli Aksen, Kaidi Nõmmela
Koostööpartnerid: MTÜ Rakendusliku Antropoloogia Keskus

Eesti ettevõtete osalemine ja positsioon globaalsetes ja lokaalsetes väärtusahelates (2018, täistekst)
Tellija: Riigikogu Arenguseire Keskus
Projektimeeskond: Andres Võrk, Uku Varblane, Taavi Unt

Cleveroni töötajate rahulolu küsitlus (2018)
Tellija: Cleveron AS
Projektimeeskond: Aivi Themas, Elsa Trumm

Sihtrühmade ootused metsanduse arengukavale (2018, täistekst)
Tellija: Eesti Maaülikool
Projektimeeskond: Maie Kiisel, Meriliis Kasemets, Hans Hõrak

Sisekaitseakadeemia päästekorraldaja kutseõppe läbiviimise analüüs (2018, lühikokkuvõte)
Tellija: Sisekaitseakadeemia
Projektimeeskond: Kerly Espenberg, Kaidi Nõmmela, Sille Vahaste-Pruul

Finantsgarantii instrumendid kui keskkonnavastutuse tööriistad (2017–2018, täistekst)
Tellija: Keskkonnaministeerium
Projektimeeskond: Jaanus Veemaa, Maie Kiisel, Merli Aksen, Tarmo Puolokainen, Riho Mõtlep, Uku Varblane, Elsa Trumm, Martin Vipp

Ravimituru suuruse, müügiloa hoidjate/müügilubade arvu ja ravimihindade vaheliste seoste ning nende osas Euroopa Liidu liikmesriikides rakendatavate poliitikameetmete uurimine (2017–2018, täistekst)
Tellija: Sotsiaalministeerium
Projektimeeskond: Elvo Themas, Aivi Themas, Raul-Allan Kiivet, Liis Rooväli

Kohalike avalike teenuste tasemete seire metoodika väljatöötamine ja testimine ning analüüsi läbiviimine (2017–2018, täistekst)
Tellija: EV Riigikantselei
Projektimeeskond: Veiko Sepp, Jaanus Veemaa
Koostööpartnerid: Geomedia

Uuringu „Aastatel 2006–2015 enesetapu sooritanute epidemioloogiline ülevaade“ läbiviimine (2017–2018)
Tellija: EV Sotsiaalministeerium
Projektimeeskond: Raul-Allan Kiivet, Heti Pisarev, Merli Aksen, Kadri Suija, Anneli Uusküla, Liis Rooväli

Eksperthinnang Eesti Töötukassa tulemusindikaatorite süsteemile ja tulemuslikkuse koondindikaatori väljatöötamine (2017–2018)
Tellija: Eesti Töötukassa
Projektimeeskond: Kerly Espenberg, Andres Võrk, Elsa Trumm, Kadri Lees, Merli Aksen

Noorte osalemine otsustusprotsessides (2017–2018, täistekst)
Tellija: Eesti Noosotöö Keskus
Projektimeeskond: Merli Aksen, Kärt Saarsen, Maarika Lukk, Maie Kiisel, Helleka Koppel, Jaanika Jaanits, Helelyn Tammsaar, Liina Rajaveer, Dagmar Narusson
Koostööpartner: MTÜ Rakendusliku Antropoloogia Keskus

NEET U – Re-mobilizing experienced and resourceful seniors as NEET brokers to help young people change depressed NEET situations (2015–2018)
Tellija: Euroopa Komisjon (Erasmus+)
Projektimeeskond: Imbi Kaunismaa, Marek Sammul, Tarmo Puolokainen, Olena Nedozhogina
Koostööpartnerid: Pistes Solidaires (Prantsusmaa), Chesteri Ülikool (Ühendkuningriik), Fondazione Risorsa Donna (Itaalia), Asociaţia de Consultanţă şi Consiliere Economico-Socială “Oltenia” (Rumeenia), Ekonomski Institut Maribor, Ekonomske Raziskave In Podjetnistvo D.O.O. (Sloveenia), Associazione Centro Studi Città di Foligno (Itaalia), Fundación Pere Tarrés (Hispaania), Working with Europe (Hispaania)

Sisekaitseakadeemia sisekaitseõppe õppekava, õppekorralduse ja kvaliteedi analüüs (2018, aruande kokkuvõte)
Tellija: Sisekaitseakadeemia
Autorid: Kerly Espenberg, Kaidi Nõmmela

Teadusaparatuuri ja -infrastruktuuride kasutamise hindamise metoodika väljatöötamine (2017–2018)
Tellija: Eesti Teadusagentuur
Projektimeeskond: Siim Espenberg, Elvo Themas, Tarmo Puolokainen, Kaia Kask, Edgar Hamburg

Regionaalse sinise majanduse tegevusplaani arendamine ja tööprotsessi juhtimine (2016–2017, ülevaade)
Tellija: Ida-Virumaa maavalitsus
Projektimeeskond: Uku Varblane, Garri Raagmaa

Rahvusvahelistumise analüüs (2017)
Tellija: Redeem Nordics OÜ
Projektimeeskond: Uku Varblane, Hans Hõrak

Ökosüsteemide teenuste kaardistamise ja hindamise tegevuskava (2017)
Tellija: Keskkonnaagentuur
Projektimeeskond: Tõnu Oja, Anneli Palo, Jaanus Veemaa, Uku Varblane

Uuring „Arengu ruumiline ja strateegiline kavandamine, sh regionaaltasandi funktsioonid ruumilise arengu suunamisel“ (2017, täistekst)
Tellija: EV Rahandusministeerium
Projektimeeskond: Veiko Sepp
Koostööpartnerid: Irbis Konsultatsioonid, Hendrikson ja Ko

Kuriteoohvrite kaitse ja kohtlemise uuring (2017, täistekstaruande kokkuvõtemetoodikateoreetilised lähtekohadküsitluste ja intervjuude analüüsohvrite ja spetsialistide küsimustikud)
Tellija: Justiitsministeerium
Projektimeeskond: Kerly Espenberg, Maie Kiisel, Maarika Lukk, Anneli Soo, Aivi Themas, Elvo Themas, Anneli Villenthal

Vabaühenduste rahastamispõhimõtete hindamine (2017, täistekst)
Tellija: Siseministeerium
Projektimeeskond: Maie Kiisel, Märten Veskimäe, Jaan Aps

Ühendkuningriigi ja USA e-sigarettide poliitikate ja tegevuskavade analüüs (2017, täistekst)
Tellija: Eesti Kaubandus- Tööstuskoda
Projektimeeskond: Kerly Espenberg, Siim Espenberg

E-sigarettide kasutamine Euroopas ja USAs (2017, täistekst)
Tellija: Eesti Kaubandus- Tööstuskoda
Projektimeeskond: Kerly Espenberg

Hariduse valdkonna korruptsiooniriskide ja pettuste uuringu läbiviimine (2016–2017, täistekstettekande slaidid)
Tellija: EV Justiitsminitseerium
Projektimeeskond: Merli Aksen, Imbi Kaunismaa, Aare Kasemets, Jaan Ginter, Kärt Vahtra, Kadri Rootalu, Hasso Kukemelk, Gerly Tamm, Elvo Themas

Euroopa kahanevate piirkondade muutustega kohanduv areng läbi nutikate ja uuenduslike lahenduste (2017, täistekst)
Tellija: EV Rahandusministeerium
Projektimeeskond: Veiko Sepp, Jaanus Veemaa

Sotsiaalse ettevõtluse tugisüsteemi analüüsimine (2017, täistekstslaidid)
Tellija: EV Riigikantselei
Projektimeeskond: Maie Kiisel, Jaanus Veemaa, Olena Nedozhogina, Kadri Lees, Mervi Raudsaar

Tartu Ülikooli doktoriõppe tulemuste uuring (2017, täistekstkommenteeritud slaidid)
Tellija: Tartu Ülikooli õppeosakond
Projektimeeskond: Hans Hõrak, Maie Kiisel, Merli Aksen, Anneli Villenthal, Ellen Müil

Study in Estonia turu-uuringute metodoloogia (2017, täistekst)
Tellija: SA Archimedes
Projektimeeskond: Veiko Sepp, Imbi Kaunismaa

Industrial Relations in Central and Eastern Europe: Challenges Ahead of Economic Recovery (2016–2017, täistekst)
Tellija: Euroopa Komisjon, DG Employment
Projektimeeskond: Uku Varblane, Kerly Espenberg, Olena Nedozhogina, Piia Pruks

Rahvatervise programmi hindamine (2016–2017, täistekst)
Tellija: EV Sotsiaalministeerium
Projektimeeskond: Aivi Themas, Liis Rooväli, Kerli Müürisepp, Theresa Madubuko, Elvo Themas, Kadri Soo
Koostööpartnerid: Technopolis Group Eesti

Smart Cities for Knowledge Based Societies in Central Eastern Europe  (2014–2017, täistekst)
Tellija: Swiss National Science Foundation
Projektimeeskond: Kadri Leetmaa, Kadi Mägi, Johanna Holvandus, Uku Varblane, Kristiina Tõnnisson

Analüüs „Tuleviku töö – uued suunad ja lahendused“ (2017, täistekst)
Tellija: EV Riigikantselei
Projektimeeskond: Johanna Vallistu, Merle Erikson, Katre Eljas-Taal, Rene Tampel, Henri Ratnik, Reda Nausedaite, Merli Aksen, Piia Pruks, Irene Mandl, Kaia Philips, Raul Eamets
Koostööpartnerid: Technopolis Group Eesti

Eesti keeleseisund (2016–2017, kokkuvõtetäistekst)
Tellija: EV Haridus- ja Teadusministeerium
Projektimeeskond: Maarika Lukk, Kadri Koreinik, Virve Vihman, Anneli Villenthal, Kristjan Kaldur, Nastja Pertšjonok, Kats Kivistik, Martin Jaigma
Koostööpartnerid: Balti Uuringute Instituut

Ülevaade „The social and employment situation in Estonia & Priorities of the Estonian Presidency“ (2017, täistekst)
Tellija: Euroopa Parlament
Projektimeeskond: Kerly Espenberg, Kadri Lees, Siim Espenberg
Koostööpartnerid: Fondazione Giacomo Brodolini

Eelanalüüside ja projektitaotluse koostamine INTERREG Kesk-Läänemere programmi 2014–2020 prioriteet 3 (Hästi ühendatud regioon) all (2016–2017)
Tellija: Ida-Viru Maavalitsus
Projektimeeskond: Veiko Sepp

Uussisserändajatele suunatud teenuste arendamise metoodika väljatöötamine (2016–2017, täistekstteenuste arendamise juhendjuhtumianalüüsid)
Tellija: EV Siseministeerium
Projektimeeskond: Märten Veskimäe, Gerly Tamm, Maie Kiisel, Kadri Lees, Olena Nedozhogina, Jaanus Veemaa, Siim Espenberg, Karl-Hendrik Pallo

Tartu linna ettevõtluskeskkonna arendamine (2016–2017, täistekst)
Tellija: Tartu Linnavalitsus
Projektimeeskond: Garri Raagmaa, Uku Varblane, Jaak Kliimask, Laura Altin, Jaan Urb

SINU nutikas areng: sotsiaalse rehabilitatsiooni programm kerge kognitiivsete funktsioonide häirega vanemaealisele (60+ aastat) (2016–2017)
Rahastaja: Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus
Teostaja: SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus koostöös Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskuse ja Tartu Ülikooli Kliinikumiga
Projektimeeskond: Gerly Tamm, Margus Ennok, Kätlin Juurik, Kadri Paal, Valentina Rannikmaa, Ülle Lepik, Helgi Kolk, Aaro Nursi, Liisa Kolk, Heiki Kasemägi, Miia Sulg, Mari-Liisa Taaler, Maarika Lukk, Uku Varblane

Kontseptsiooni ja mõõtevahendite väljatöötamine hindamaks rahulolu üld-, kutse- ja kõrgharidusega ning täiendusõppe võimalustega (2016, aruanne nr 1aruanne nr 2)
Tellija: EV Haridus- ja Teadusministeerium
Projektimeeskond: Maarika Lukk, Äli Leijen, Marek Sammul, Anni Tamm, Merli Aksen, Aivi Themas, Liina Adov, Piia Pruks, Helen Urmann

Pakendite maksustamise analüüs pakendi elutsükli LCA (Life Cycle Assesment) põhjal (2016, täistekst)
Tellija: EV Rahandusministeerium
Projektimeeskond: Imbi Kaunismaa, Jaanus Veemaa, Merli Aksen, Helen Poltimäe, Harri Moora, Velda Buldas, Elvo Themas

Lähisuhtevägivalla juhtumikorralduse MARAC-mudeli (Multi Agency Risk Assessment Conference) rakendamise mõju hindamise metoodika väljatöötamine Eestis (2016, täistekst)
Tellija: EV Siseministeerium
Projektimeeskond: Gerly Tamm, Siim Espenberg

Huvihariduse ja huvitegevuse pakkujad ning noorsootöötajad kohalikes omavalitsustes (2016, kokkuvõtetäistekst)
Tellija: EV Haridus- ja Teadusministeerium
Projektimeeskond: Anneli Villenthal, Jaanus Veemaa, Piret Talur, Maria Žuravljova, Uku Varblane, Imbi Kaunismaa

Teenuste uuenduslikum ja säästlikum korraldamine toimepiirkondade keskuste tagamaal (2016, täistekst)
Tellija: EV Rahandusministeerium
Projektimeeskond: Veiko Sepp, Jaanus Veemaa

Tartu Ülikooli sotsiaalteaduste valdkonna vilistlaste uuring (2016, täistekst)
Tellija: Tartu Ülikooli sotsiaalteaduste valdkonna dekanaat
Projektimeeskond: Aivi Themas, Imbi Kaunismaa

Eesti säästva arengu strateegia „Säästev Eesti 21“ aja- ja asjakohasuse analüüs (2016, lühikokkuvõtetäistekst)
Tellija: EV Riigikantselei
Projektimeeskond: Veiko Sepp, Siim Espenberg, Avo Trumm, Mare Ainsaar, Külliki Seppel, Piret Kuldna, Mari Jüssi, Harri Moora, Helen Poltimäe, Uku Varblane
Koostööpartnerid: Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus (SEI Tallinn)

Ida-Viru nutika spetsialiseerumise võimaluste analüüsi uuendamine (2016)
Tellija: Ida-Viru Maavalitsus
Projektimeeskond: Uku Varblane, Garri Raagmaa, Imbi Kaunismaa

Socialia valdkonna õppekavade analüüs (2016, kokkuvõte)
Tellija: Tartu Ülikooli sotsiaalteaduste valdkonna dekanaat
Projektimeeskond: Uku Varblane, Aivi Themas, Märten Veskimäe, Olga Bogdanova

Narkosõltlastest õigusrikkujate sõltuvusravi ja rehabilitatsioon Eestis (2015–2016, täistekst)
Tellija: EV Justiitsministeerium
Projektimeeskond: Gerly Tamm, Ave Talu, Anna Markina, Anneli Villenthal, Siim Espenberg, Jouni Tourunen, Uku Varblane

Innove ja Rajaleidja brändide kommunikatsiooni uuring (2016, täistekst)
Tellija: SA Innove
Projektimeeskond: Uku Varblane, Andres Kuusik, Tanel Mehine

Sotsiaalteaduste valdkonna õppetöö rahvusvahelistumise eelduste ja takistuste analüüs (2016, slaidid)
Tellija: Tartu Ülikooli sotsiaalteaduste valdkonna dekanaat
Projektimeeskond: Veiko Sepp, Tiina Jaksman, Pille Ivask 

Hobumajanduse kaardistamine koos Eesti hobumajandust iseloomustavate mõõdikute määratlemisega (2015–2016, täistekst)
Tellija: EV Maaeluministeerium
Projektimeeskond: Imbi Kaunismaa, Jaanus Veemaa, Tarmo Puolokainen, Uku Varblane, Merli Aksen, Raul Eamets

Kuriteoennetus kohalikul tasandil Eestis (2016, täistekstlisa 1lisa 2)
Tellija: EV Justiitsministeerium
Projektimeeskond: Jaanus Veemaa, Veiko Sepp, Märten Veskimäe, Anneli Kann, Merli Aksen, Elvo Themas

Harjumaa majanduse ja ettevõtluse uuring (2016, täistekst)
Tellija: Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus (HEAK)
Projektimeeskond: Maarika Lukk, Uku Varblane, Epp Kõster, Siim Espenberg, Aivi Themas, Piia Pruks

Õpetajate enesetõhususe mõõdiku kohandamine (2016, täisteksteestikeelne õpetajate enesetõhususe küsimustikvenekeelne õpetajate enesetõhususe küsimustik)
Tellija: Tervise Arengu Instituut
Projektimeeskond: Gerly Tamm, Kristi Kõiv, Ülle Türk, Irina Külmoja, Merle Taimalu, Kenn Konstabel, Dmitri Rozgonjuk, Sergei Agajev, Natalja Zagura, Galina Podberjoznaja

Siirdemeditsiini ja kliiniliste uuringute keskused Euroopas ja Põhja-Ameerikas (2016)
Tellija: TÜ bio- ja siirdemeditsiini instituut
Projektimeeskond: Siim Espenberg, Maarja-Liisa Oitsalu

Meediasotsioloogilise uuringu „Kultuuriajakirjanduse sisu ja kasutajaskond“ (2014–2016) raames fookusgruppide läbi viimine ja analüüs (2015–2016, täistekst)
Tellija: EV Kultuuriministeerium
Projektimeeskond: Peeter Vihalemm, Anneli Kann, Imbi Kaunismaa, Merli Aksen

Narva maanteepiiripunktis hobuste veterinaarkontrolli võimaluste loomise tasuvusuuring (2015–2016, täistekst)
Tellija: EV Maaeluministeerium
Projektimeeskond: Jaanus Veemaa, Imbi Kaunismaa, Maarika Lukk, Tarmo Puolokainen

Töökohapõhise õppe korraldusmudelite rakendamine kutsehariduses (2015–2016, täistekst)
Tellija: SA Innove
Projektimeeskond: Tarmo Puolokainen, Imbi Kaunismaa, Marek Sammul, Nele Nutt, Aivi Themas, Merli Aksen, Elvo Themas

Perepõhise asendushoolduse koolitusprogrammi PRIDE analüüs (2015)
Tellija: Tervise Arengu Instituut
Projektimeeskond: Gerly Tamm, Anneli Kann, Tarmo Puolokainen, Uku Varblane, Merle Linno, Siim Espenberg

Võrdõiguslikkuse mõõtmise mudeli välja töötamine ja selle esmakordne kasutamine (2015, täistekst)
Tellija: Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku kantselei
Projektimeeskond: Kadri Lees, Sille Vahaste-Pruul, Marek Sammul, Katrin Humal, Katri Lamesoo, Jaanus Veemaa, Anneli Kann, Kerly Espenberg, Uku Varblane, Triin Roosalu

Eesti riikliku kliimamuutustega kohanemise strateegia kohaste prioriteetsete valdkondade (majandus ning ühiskond, teadlikkus ja koostöö) kliimamuutuste mõjude hindamine ja sobilike kohanemismeetmete väljatöötamine (2014–2015, täistekststrateegiadokument)
Tellija: OÜ Keskkonnauuringute Keskus
Projektimeeskond: Marek Sammul, Uku Varblane, Johanna Vallistu, Antti Roose, Kadi Timpmann, Kadri Ukrainski, Kaia Kask, Kati Orru, Liina Joller, Maie Kiisel, Merli Aksen, Peep Mardiste, Priit Sander, Siim Espenberg, Tarmo Puolokainen

Laste ja noorte seksuaalse väärkohtlemise leviku uuring (2015, täistekst)
Tellija: EV Justiitsministeerium
Projektimeeskond: Maarika Lukk, Gerly Tamm, Dagmar Kutsar, Kadri Soo, Kerly Espenberg, Mai Beilmann, Mare Ainsaar, Merli Aksen, Sille Vahaste-Pruul, Triinu Arak

Tervishoiutöötajate lahkumise põhjused (2015, täistekst)
Tellija: EV Sotsiaalministeerium
Projektimeeskond: Aivi Themas, Merli Aksen, Sille Vahaste-Pruul, Elvo Themas, Uku Varblane

Alushariduse ja lapsehoiu uuring (2015, täistekst)
Tellija: EV Sotsiaalministeerium
Projektimeeskond: Aivi Themas, Merli Aksen, Tarmo Puolokainen, Kadri Soo, Häli Tarum, Triin Lauri, Liina Reisberg, Elvo Themas

Rehabilitatsiooniprogramm vanemaealise (65+) iseseisva funktsioneerimise taastamiseks ja säilitamiseks pärast insulti (2015, täistekstkäsiraamat)
Tellija: EV Sotsiaalkindlustusamet
Projektimeeskond: Gerly Tamm, Dagmar Narusson, Aaro Nursi, Monika Palu-Laeks, Margus Ennok, Kadri Paal, Ülle Lepik, Valentina Rannikmaa, Laura Leht, Maarika Lukk, Jaanus Veemaa, Triinu Arak
Koostööpartnerid: SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus

Tagasiside Tartu Ülikooli rahvatervishoiu magistriõppe õppekavale (2015, täistekst)
Tellija: Tartu Ülikooli tervishoiu instituut
Projektimeeskond: Aivi Themas, Maarika Lukk

Rahvuskaaslaste programmi mõju-uuring (2014–2015, täistekstinfograafika)
Tellija: EV Haridus- ja Teadusministeerium
Projektimeeskond: Uku Varblane, Merli Aksen, Kertu Aruoja, Kadri Lees, Maarja Käger, Marek Sammul, Sille Vahaste-Pruul, Merit Tatar, Aivi Themas

Programmi TerVE tegevuse 1 „Eluviisi ja selle muutmist, sealhulgas riskikäitumist kujundavate tegurite analüüs ja mõju hindamine“ alategevuse 1.1 „Oluliste tervisemõjurite uuringud – negatiivset ja positiivset paikkondlikku tervisekäitumist kujundavad tegurid“ projekt "Laste internetisõltuvus: levimus- ja sekkumisuuring" (DIGILAPS) (2013–2015)
Tellija: Eesti Teadusagentuur
Projektimeeskond: Maarika Lukk, Margus Tõnissaar, Sille Vahaste-Pruul, Oliivia Võrk, Karin Täht, Dmitri Rozgonjuk, Aire Leppik
Koostööpartnerid: Tervise Arengu Instituut

Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni (TA&I) strateegia 2007–2013 täitmise analüüs (2015, täistekst)
Tellija: EV Haridus- ja Teadusministeerium
Projektimeeskond: Kadri Ukrainski, Tõnis Tänav, Aleksei Kelli, Uku Varblane, Johanna Vallistu
Koostööpartnerid: Tallinna Tehnikaülikool

Esmatasandi tervishoius kasutatavate põhimõtete võrdlev analüüs (2015, täistekst)
Tellija: Eesti Haigekassa
Projektimeeskond: Siim Espenberg, Kerly Espenberg

Esmatasandi tervishoiuteenuste geograafilise kättesaadavuse vajaduse hindamine ja esmatasandi tervishoiuteenuste optimaalse korralduse mudeli loomine (2013–2015, koondraportosaraport 1osaraport 2osaraport 3osaraport 4osaraport 5)
Rahastaja: Eesti Teadusagentuur
Projektimeeskond: Veiko Sepp, Katrin Humal, Pille Saar, Laura Kivi, Tarmo Puolokainen, Elvo Themas, Kerly Espenberg, Anneli Rätsep, Diana Ingerainen, Ruth Kalda, Kaja Loodla, Merli Aksen, Kadri Lees, Sille Vahaste-Pruul, Märt Ristmäe, Uku Varblane
Koostööpartnerid: Tartu Ülikooli arstiteaduskond, Eesti Perearstide Selts

Ühisalgatuste valdkondade (mereteadus, kliima, veeteadus) teadustegevuse rahvusvahelistumise kogemuse ja perspektiivide analüüs ning soovitused edasiseks tegevuseks (2015, täistekst)
Tellija: EV Keskkonnaministeerium
Projektimeeskond: Margit Säre, Aija Kosk, Maarika Lukk, Marek Sammul, Uku Varblane

E-residentsuse projekti tsiviilõiguslike riskide kaardistamine (2015, täistekst)
Tellija: EV Riigikantselei
Projektimeeskond: Maarja Torga, Kerly Espenberg

Teedevaldkonna kompetentsiuuring (2014–2015, täisteksttööperede kirjeldused)
Tellija: Eesti Asfaldiliit
Projektimeeskond: Tarmo Puolokainen, Kadri Lees, Uku Varblane, Irma Estra, Mare Johandi, Ilmar Link

Uuring era- ja avalike teenuste ruumilise paiknemise ja kättesaadavuse tagamisest ja teenuste käsitlemisest maakonnaplaneeringutes (2015, täistekst)
Tellija: EV Siseministeerium
Projektimeeskond: Veiko Sepp, Tarmo Kivi, Tarmo Puolokainen, Taivo Tali, Elvo Themas, Ülle Valgma

Õigusrikkujate uimastisõltuvuskäitumisele suunatud tõenduspõhiste sekkumisprogrammide võrdlev uuring (2014–2015, täistekst)
Tellija: EV Justiitsministeerium
Projektimeeskond: Inga Karton, Tarmo Puolokainen, Elvo Themas

Eesti meeste hoiakute ja käitumise uuring: tervis, haridus, tööhõive, ränne ja pereloome (2014–2015, täistekstlühikokkuvõteandmebaasi kirjeldus)
Tellija: EV Riigikantselei
Projektimeeskond: Aivi Themas, Mare Ainsaar, Marek Sammul, Kadri Soo, Häli Tarum, Anneli Uusküla, Reigo Hendrikson, Triinu Arak, Kerly Espenberg, Uku Varblane

Tööd mitteotsivad registreeritud töötud ja nende töötuna arveloleku põhjused (2014, täistekst)
Tellija: EV Sotsiaalministeerium
Projektimeeskond: Kerly Espenberg, Merli Aksen, Kadri Lees, Gaabriel Tavits, Sille Vahaste-Pruul

Review of the CBSS Expert Group on Sustainable Development – Baltic 21 (2014)
Tellija: Council of the Baltic Sea States (CBSS)
Projektimeeskond: Siim Espenberg, Marek Sammul, Merli Aksen
Koostööpartnerid: CPD OÜ

Rehabilitatsiooniprogramm pere- või paarisuhtevägivallas süüdimõistetud meestele (2013–2014)
Tellija: EV Justiitsministeerium
Projektimeeskond: Kristiina Tõnnisson, Oliver Nahkur, Mai Beilmann
Koostööpartnerid: MTÜ Vägivallast Vabaks

Välismaal töötavate vanemate ja Eestis elavate lastega pered: parimad praktikad ja võimalikud ohud (2014, täistekst)
Tellija: EV Sotsiaalministeerium
Projektimeeskond: Kerly Espenberg, Merli Aksen, Liis Arrak, Kadri Lees, Sille Vahaste-Pruul

Meetme 1.3.1 „Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine“ avatud taotlusvoorudest toetust saanud projektide hindamine (2014, täistekst)
Tellija: EV Sotsiaalministeerium
Projektimeeskond: Kerly Espenberg, Marek Sammul, Aivi Themas, Elvo Themas, Sille Vahaste-Pruul, Uku Varblane

Kõrgkooliõpingute katkestamise põhjused ja ennetamise võimalused EL-i riikide näitel (2014, täistekst)
Rahastaja: EV Haridus- ja Teadusministeerium
Projektimeeskond: Kerly Espenberg, Merli Aksen, Mai Beilmann, Sille Vahaste, Terje  Loogus, Uta Kührt

Economic Crisis: Resilience of Regions (2012–2014, täistekst)
Tellija: Euroopa Komisjon
Projektimeeskond: Uku Varblane, Veiko Sepp, Sille Vahaste, Johanna Aasamets
Koostööpartnerid: Cardiff University

Assessing childcare services in Europe (2014)
Tellija: Public Policy Management Institute Group, UAB
Projektimeeskond: Mai Beilmann

Riiklike toetusmeetmete mõju hindamine maapiirkonna apteekide ja apteegiteenuse püsima jäämisele (2014, täistekstslaidid)
Tellija: Riigikogu Kantselei
Projektimeeskond: Raul-Allan Kiivet, Marika Žmenja, Tarmo Puolokainen, Katrin Humal, Elvo Themas

Häirekeskuse tegevusvaldkonna õiguslike aluste analüüs (2014, täistekst)
Tellija: Häirekeskus
Projektimeeskond: Triinu Rauk, Tuuli Hansen, Kerly Espenberg

Ida-Virumaa nutika spetsialiseerumise võimaluste analüüs (2014, täistekst)
Tellija: Ida-Viru maavalitsus
Projektimeeskond: Uku Varblane, Alo Lilles, Jaan Looga, Aivo Ülper

Tartu ja Lõuna-Eesti nutika spetsialiseerumise strateegia (2014, täistekst)
Tellija: Tartu Teaduspark
Projektimeeskond: Garri Raagmaa, Uku Varblane, Jaan Looga, Alo Lilles, Karl Viiol, Raigo Ernits

Palgaerinevuste statistika parem kättesaadavus. Soolise palgaerinevuse analüüs (2014, täistekst)
Tellija: Eesti Statistikaamet
Projektimeeskond: Kerly Espenberg, Merli Aksen, Kadri Lees, Tarmo Puolokainen

Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonna vilistlaste uuring (2014, täistekst)
Tellija: Tartu Ülikooli filosoofiateaduskond
Projektimeeskond: Kerly Espenberg, Aivi Themas

Horisontaalsete teemade hindamine prioriteetses suunas „Pikk ja kvaliteetne tööelu“ (2013–2014, täistekstslaidid)
Tellija: EV Sotsiaalministeerium
Projektimeeskond: Aivi Themas, Elvo Themas, Marek Sammul, Siim Espenberg, Sille Vahaste, Uku Varblane

Hambaravi ja hambahaiguste ennetuse rahastamise ülevaade ning põhimõtete analüüs (2014, täistekst)
Tellija: Eesti Haigekassa
Projektimeeskond: Kerly Espenberg, Katrin Humal, Kadri Lees

Siseturvalisus KOV-ide arengudokumentides ja parlamendi erakondade valimisplatvormides (2014, täistekst)
Tellija: EV Siseministeerium
Projektimeeskond: Kerly Espenberg, Oliver Nahkur, Jane Saluorg, Elvo Themas

Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise meetme külastuskeskkonna projektide mõju hindamise uuring (2013–2014)
Tellija: Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus
Projektimeeskond: Kerly Espenberg, Garri Raagmaa
Koostööpartnerid: CPD

Tegevväelaste pensionikorralduse kulukuse analüüs 20 aasta perspektiivis (2014, täistekst)
Tellija: EV Kaitseministeerium
Projektimeeskond: Kerly Espenberg, Tarmo Puolokainen, Kadri Lees

Töötingimuste kohandamine renditööl (2013–2014, täistekst)
Tellija: EV Sotsiaalministeerium
Projektimeeskond: Kerly Espenberg, Tarmo Puolokainen, Uku Varblane, Raul Eamets, Merle Muda

Lastekaitseseaduse eelnõu mõjude hindamine (2013, täistekstlühikokkuvõte)
Tellija: EV Riigikantselei
Projektimeeskond: Kerly Espenberg, Judit Strömpl, Merle Linno, Kati Valma, Katrin Laur, Kiira Nauts, Kadri Lees

Tõsiste käitumisprobleemidega lastele ning nende peredele suunatud tõenduspõhiste programmide võrdlev uuring (2013–2014, täistekstlühikokkuvõte)
Tellija: EV Justiitsministeerium
Projektimeeskond: Kerly Espenberg, Inga Karton, Tarmo Puolokainen, Elvo Themas

Vanema hooldusõiguse määramise uuring (2013, täistekstlühikokkuvõte)
Tellija: EV Riigikantselei
Projektimeeskond: Kerly Espenberg, Mai Beilmann, Sille Vahaste, Triin Göttig, Triin Uusen-Nacke

Lapse ülalpidamiskulude arvutamise metoodika uuendamine ja analüüs (2013, täistekst)
Tellija: EV Sotsiaalministeerium
Projektimeeskond: Uku Varblane, Marek Sammul, Ene-Margit Tiit

Meetme "Soolise võrdõiguslikkuse edendamine" hindamine (2013, täistekst)
Tellija: EV Sotsiaalministeerium
Projektimeeskond: Kerly Espenberg, Marek Sammul, Sille Vahaste, Uku Varblane, Katri Lamesoo, Kristina Reinsalu

Eesti üliõpilaste eluolu 2013. Rahvusvahelise üliõpilaste uuringu EUROSTUDENT V Eesti analüüs (2013, täistekst, uuringu tutvustuse slaidid)
Tellija: SA Archimedes
Projektimeeskond: Kerly Espenberg, Mai Beilmann, Marek Sammul, Sille Vahaste, Uku Varblane, Kadri Lees, Oliver Nahkur, Anne Aidla, Raul Eamets

Korruptsiooniriskid Euroopa Liidu vahendite rakendamisel (2013, täistekst)
Tellija: Euroopa Komisjon
Projektimeeskond: Kristiina Tõnnisson, Maarika Muuga

Mitte-eesti rahvusest inimeste töö- ja pereelu ühitamise analüüs (2012–2013, täistekst)
Tellija: EV Sotsiaalministeerium
Projektimeeskond: Kerly Espenberg, Oliver Nahkur, Marek Sammul, Andu Rämmer, Ave Roots, Kadri Soo, Kairi Kasearu, Laur Lilleoja, Mare Ainsaar, Triin Vihalemm

Õppejõudude ja teadustöötajate töölepingute sõlmimise ning õppe- ja teadustöö kvaliteedi hindamise rahvusvahelise praktika analüüs (2013, täistekst)
Tellija: EV Haridus- ja Teadusministeerium
Projektimeeskond: Kerly Espenberg, Tarmo Puolokainen, Kadri Lees

Patsientide rahulolu hindamine hooldusravis 2012. aastal (2013, täistekst)
Tellija: Eesti Gerontoloogia ja Geriaatria Assotsiatsioon
Projektimeeskond: Uku Varblane, Tarmo Puolokainen

Projekti “Empowering Civil Society and Public Health System to Fight Tuberculosis Epidemic Among Vulnerable Groups – TUBIDU” protsessi ja mõjususe vahehindamine (2013, täistekst)
Tellija: Tervise Arengu Instituut
Projektimeeskond: Veiko Sepp, Tõnis Karki, Kerly Espenberg

Study on the the effective use of early childhood education and care (ECEC) in preventing early school leaving (ESL) (2013, täistekst; 2014, töötajate professionaalse arengu mõju teenuse kvaliteedile alushariduses)
Tellija: Public Policy Management Institute Group, UAB
Projektimeeskond: Mai Beilmann

Euroopa Liidu teemaline täienduskoolitus ja õppevaraarendus (2012–2013)
Tellija: Riigikantselei
Projektimeeskond: Peep Mardiste

Teleworking: a new way of working and living (2012–2013, projekti tutvustus, Eesti aruande tutvustus)
Tellija: Bulgaaria Töö- ja Sotsiaalpoliitika Ministeerium
Projektimeeskond: Kerly Espenberg, Sille Vahaste
Koostööpartnerid: Centre for Economic Development in Bulgaria

Eesti võimalused liikumaks konkurentsivõimelise madala süsinikuga majanduse suunas aastaks 2050 (2012–2013, täistekst)
Tellija: EV Keskkonnaministeerium
Projektimeeskond: Siim Espenberg, Ülo Mander, Janika Laht
Koostööpartnerid: Säästva Eesti Instituut, Eestimaa Looduse Fond

Arstlike erialaseltside andmekogude hetkeolukord ja arendamiskavad ning kasutamisvõimalused teadustööks (2012–2013, täistekst)
Tellija: Eesti Teadusagentuur
Projektimeeskond: Kerly Espenberg, Sandra Räim, Sille Vahaste, Siim Espenberg

Keskkonnatasude mõjuanalüüs (2012–2013, täistekstlühikokkuvõte)
Tellija: EV Riigikantselei
Projektimeeskond: Siim Espenberg, Marek Sammul, Elvo Themas
Koostööpartnerid: Säästva Eesti Instituut

Hajaasustusega piirkondades päästealase ennetustöö, ohutusjärelevalve ning päästetöö teenuste optimaalsete osakaalude määratlemine ja sellealase planeerimismudeli väljatöötamine (2012–2013, täistekst)
Tellija: EV Siseministeerium
Projektimeeskond: Kerly Espenberg, Tarmo Puolokainen, Uku Varblane

Õpingute katkestamise põhjused kutseõppes (2012–2013, täistekst)
Tellija: EV Haridus- ja Teadusministeerium
Projektimeeskond: Kerly Espenberg, Mai Beilmann, Elvo Themas, Angela Jakobson, Kenn Konstabel, Anita Kärner, Hasso Kukemelk, Marge Täks
Koostööpartnerid: CPD OÜ

Eesti riigi ja regioonide territoriaalse koostöö vajaduste analüüs (2012–2013, täistekst)
Tellija: EV Siseministeerium
Projektimeeskond: Veiko Sepp, Andra Männisalu, Marianne Lepik, Vootele Päi, Tarmo Puolokainen, Siim Espenberg, Garri Raagmaa

Promotion of the development of industrial relations in the new EU member states and candidate countries (2012–2013, kollektiivsete töösuhete aruanne)
Tellija: Euroopa Komisjon
Projektimeeskond: Kerly Espenberg, Sille Vahaste, Raul Eamets
Koostööpartnerid: Centre for Economic Development in Bulgaria

Töövaidluste analüüs (2012, täistekstlühikokkuvõteslaidid)
Tellija: EV Sotsiaalministeerium
Projektimeeskond: Kerly Espenberg, Gaabriel Tavits, Karolyn Krillo, Reelika Haljasmäe, Rene Hallemaa, Vahur-Peeter Liin

Soolise võrdõiguslikkuse olukorra väljaselgitamine Tallinna Teeninduskoolis (2012–2013)
Tellija: Tallinna Teeninduskool
Projektimeeskond: Kerly Espenberg, Aivi Themas, Maarika Muuga, Kairi Talves

Vereteenistuse optimaalse süsteemi kulutõhususe analüüs (2012, täistekst)
Tellija: EV Sotsiaalministeerium
Projektimeeskond: Raul-Allan Kiivet, Janika Alloja, Kerly Espenberg

Vanemaealised tööturul (2012, täistekstslaidid)
Tellija: EV Sotsiaalministeerium
Projektimeeskond: Kerly Espenberg, Sille Vahaste, Marek Sammul, Reelika Haljasmäe

Teenusmajanduse sektori kaardistamine (2012, täistekst)
Tellija: EV Riigikantselei
Projektimeeskond: Uku Varblane, Kalev Kaarna, Kärt Rõigas, Jaan Masso, Aivi Themas

Tartu linna ja lähiümbruse töökohtade uuring (2012, täistekst)
Tellija: Tartu Linnavalitsus
Projektimeeskond: Uku Varblane, Tarmo Puolokainen, Sille Vahaste

Paikkonna tervisemõjurite uuring (2012, kohalike omavalitsuste tüüpide aruanne)
Tellija: Tervise Arengu Instituut
Projektimeeskond: Kerly Espenberg, Jürgen Lina, Tarmo Puolokainen, Oliver Nahkur, Elvo Themas, Maarika Muuga, Mai Beilmann, Marek Sammul, Siim Espenberg, Uku Varblane, Veiko Sepp

Riigihanke valdkonna kaardistamine innovaatiliste ja keskkonnahoidlike riigihangete ning ühishangete edendamiseks (2012, täistekstlühikokkuvõte)
Tellija: EV Riigikantselei
Projektimeeskond: Elvo Themas, Kerly Espenberg, Aivi Themas, Johanna Aasamets, Uku Varblane, Indrek Ots, Inga Varamäe-Tamm, Tuuli Ilula

Euroopa keeleoskuse uuring 2011 (2012, inglise keele aruannesaksa keele aruanne)
Tellija: SA Innove
Projektimeeskond: Kerly Espenberg, Sille Vahaste, Johanna Aasamets, Katrin Humal, Aivi Themas, Anita Kärner, Maria Jürimäe

Development of trade unions in the NMS of the EU and candidate member states (2011–2012)
Tellija: Euroopa Komisjon
Projektimeeskond: Kerly Espenberg, Aivi Themas
Koostööpartnerid: European Trade Union Institute

Ex-Post Evaluation of the Cohesion Fund: Management & Implementation (2011–2012, aruanne)
Tellija: Euroopa Komisjon
Projektimeeskond: Siim Espenberg, Sille Vahaste, Johanna Aasamets
Koostööpartnerid: University of Strathclyde, Fraser Associates

Viljandi Kultuuriakadeemia vilistlasuuring 1992–2009 (2011–2012, täistekstslaidid)
Tellija: Viljandi Kultuuriakadeemia
Projektimeeskond: Kerly Espenberg, Aivi Themas

Kannatanud ja tunnistajad süüteomenetluses (2011–2012, täistekstslaidid)
Tellija: EV Justiitsministeerium
Projektimeeskond: Siim Espenberg, Kerly Espenberg, Astrid Ojasoon, Sten Lind, Terje Maurer, Katrin Humal

Kodanikuhariduse ja vabatahtliku tegevuse analüüs Euroopa Sotsiaaluuringu põhjal (2011, täistekst)
Tellija: EV Siseministeerium
Projektimeeskond: Uku Varblane, Kerly Espenberg, Aivi Themas

Perioodi 2007–2013 struktuurivahendite vahehindamine (2011, täistekst)
Tellija: EV Rahandusministeerium
Projektimeeskond: Siim Espenberg, Jaan Looga, Johanna Aasamets, Elvo Themas, Janika Alloja, Kerly Espenberg
Koostööpartnerid: CPD OÜ

Tartu Ülikooli 2010. aasta vilistlaste uuring (2011, täistekst)
Tellija: Tartu Ülikool
Projektimeeskond: Kerly Espenberg, Janika Alloja, Katrin Humal, Johanna Aasamets, Elvo Themas, Aivi Themas

Sotsiaalhoolekande töötajate täienduskoolituse vajadus (2011, täistekst)
Tellija: Tallinna Pedagoogiline Seminar
Projektimeeskond: Kerly Espenberg, Elvo Themas, Aivi Themas

Karjääriteenuste süsteemi uuring (2011, täistekst)
Tellija: SA Innove
Projektimeeskond: Kerly Espenberg, Aivi Themas, Sille Vahaste, Elvo Themas, Piret Tatunts, Anita Kärner

Tööjõu siseriikliku mobiilsuse uuring (2011, täistekst)
Tellija: EV Sotsiaalministeerium
Projektimeeskond: Kerly Espenberg, Katrin Humal, Uku Varblane, Janika Alloja

Tartu Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli bioõppekavade analüüs (2011, täistekstslaidid)
Tellija: Eesti Biotehnoloogia Liit
Projektimeeskond: Kerly Espenberg, Elvo Themas

Comparative study on the visions and options for Cohesion Policy after 2013 (2011)
Tellija: Euroopa Parlament
Projektimeeskond: Siim Espenberg, Sille Vahaste
Koostööpartnerid: University of Strathclyde

European analysis of provisions and practices of national, regional and local public authorities in support of restructuring (2011)
Tellija: Euroopa Komisjon
Projektimeeskond: Sille Vahaste, Kerly Espenberg
Koostööpartnerid: Association ASTREES

Tervishoiusüsteemi pettused ja riskid (2010–2011, täistekst)
Tellija: EV Justiitsministeerium
Projektimeeskond: Raul-Allan Kiivet, Janika Alloja, Kerly Espenberg

Energeetika tööjõu uuring (2010–2011, täistekst)
Tellija: Eesti Elektritööstuse Liit
Projektimeeskond: Raul Eamets, Kerly Espenberg, Jaanika Meriküll, Katrin Humal
Koostööpartnerid: Poliitikauuringute Keskus PRAXIS

Riigi ja kohalike omavalitsuste kollektiivsete töösuhete uuring (2010–2011, täistekstslaidid)
Tellija: EV Sotsiaalministeerium
Projektimeeskond: Raul Eamets, Janika Alloja, Kerly Espenberg, Aivi Themas, Sille Vahaste
Koostööpartnerid: Poliitikauuringute Keskus PRAXIS

Eesti masinatööstuse sektoruuring (2010–2011, täistekstlühikokkuvõteslaidid)
Tellija: Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus
Projektimeeskond: Urmas Varblane, Uku Vablane, Kerly Espenberg

Programmi "Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed 2007–2009" nõustamisteenuste ja lapsehoidjate koolituse hindamine (2010–2011, täistekst)
Tellija: EV Sotsiaalministeerium
Projektimeeskond: Janika Alloja, Kerly Krillo
Koostööpartnerid: AS Ernst&Young Baltics

InterRAI tarkvara kasutuselevõtmise võimaluste analüüsi koostamine (2010–2011, täistekst)
Tellija: EV Sotsiaalministeerium
Projektimeeskond: Siim Espenberg, Jüri Kõre, Reeli Sirotkina, Miia Sultsmann, Maarika Tisler, Anu Ilp Koostööpartnerid: PricewaterhouseCoopers

Innovaatiline tegevus ettevõtetes aastatel 2006–2008 (2010–2011, täistekst)
Tellija: EV Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Projektimeeskond: Kerly Espenberg, Urmas Varblane, Jaan Masso, Kadri Ukrainski, Uku Varblane
Koostööpartnerid: Technopolis Group, Poliitikauuringute Keskus PRAXIS

Üleriigilise alkoholiennetuse projekti I.S.E. protsessi, tulemuslikkuse, tõhususe ning asjakohasuse välishindamine (2010–2011, täistekst)
Tellija: Tervise Arengu Instituut
Projektimeeskond: Andra Siibak, Kerly Krillo, Lauri Veski

Eesti kõrgkoolide 2009. aasta vilistlaste uuring (2010–2011, täistekstlühikokkuvõte)
Tellija: SA Archimedes
Projektimeeskond: Raul Eamets, Anita Kärner, Andu Rämmer, Kerly Krillo, Lauri Veski

Riiklik koolitustellimus välisülikoolis: stipendiumide mõju hindamine (2010–2011, täistekst)
Tellija: SA Archimedes
Projektimeeskond: Veronika Kalmus, Kerly Krillo, Oliver Pagel, Priit Vahter, Siim Espenberg

Soome käibemaksu muutmise mõju hindamiseks andmete kogumine (2010–2011)
Tellija: Government Institute for Economic Research (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, VATT)
Projektimeeskond: Siim Espenberg, Sille Vahaste, Karolyn Krillo, Epp Espenberg

Ettevõtete jaotamata kasumi mittemaksustamise mõju investeeringutele ja majandusarengule (2009–2010, täistekstlisad)
Tellija: EV Rahandusministeerium
Projektimeeskond: Jaanika Meriküll, Jaan Masso, Priit Vahter, Siim Espenberg
Koostööpartnerid: Poliitikauuringute Keskus PRAXIS

The Objective of Economic and Social Cohesion In the Economic Policies of Member States (2010)
Tellija: Euroopa Komisjon
Projektimeeskond: Kristiina Tõnnisson, Siim Espenberg
Koostööpartnerid: University of Strathclyde

Riikliku tervishoiu teadus- ja arendustegevuse programmi toetav uuring (2010, täistekst)
Tellija: EV Haridus- ja Teadusministeerium
Projektimeeskond: Siim Espenberg, Kenn Konstabel, Hans Orru, Kati Orru, Janika Alloja

Kodanikuühiskonna arengukava 2011–2014 koostamine (2010)
Tellija: EV Siseministeerium
Projektimeeskond: Kristiina Tõnnisson, Kerly Krillo
Koostööpartnerid: Eesti Mittetulundusühenduste ja Sihtasutuste Liit, E-Riigi Akadeemia, OÜ Geomedia, Heateo Sihtasutus, Kaubandus-Tööstuskoda, Kodanikühiskonna Sihtkapital, Poliitikauuringute Keskus PRAXIS, Siseministeerium, Vabatahtliku Tegevuse Arenduskeskus, eksperdid Mare Räis, Maris Jõgeva, Hille Hinsberg

Siirdemeditsiini ja kliiniliste uuringute keskused Euroopas ja Põhja-Ameerikas (2010)
Tellija: TÜ Arstiteaduskond
Projektimeeskond: Siim Espenberg, Kärt Seer

Esmaste kustutusvahendite eluruumides kohustusliku kasutamise mõjude hindamine (2009–2010)
Tellija: EV Siseministeerium
Projektimeeskond: Liis Lill, Siim Espenberg

SA Domus Dorpatensis eeskostevõrgustik Tolerantne Tartu (2009–2010)
Tellija: Kodanikuühiskonna Sihtkapital
Projektimeeskond: Kristiina Tõnnisson, Aare Kasemets; Virve Vihman, Aune Valk, Aivi Ross, Rein Murakas, Andu Rämmer, Jelena Jedomskihh, Lauri Veski
Koostööpartnerid: SA Domus Dorpatensis

Puuetega inimeste ja nende pereliikmete hoolduskoormus (2009, slaidid)
Tellija: EV Sotsiaalministeerium
Projektimeeskond: Siim Espenberg, Kadri Soo, Dagmar Kutsar, Aare Kasemets
Koostööpartnerid: Saar Poll OÜ

Riigi tasandi strateegilise planeerimise ja juhtimise analüüs (2009)
Tellija: EV Rahandusministeerium
Projektimeeskond: Kristiina Tõnnisson, Aare Kasemets, Kerly Krillo, Siim Espenberg
Koostööpartnerid: Geomedia OÜ

Rakenduslikud interdistsiplinaarsed haridusuuringud ja andmebaasid teadmistepõhise poliitika ja majanduse teenistuses (sh prioriteetsete haridusuuringute vajaduse määratlemine 2009–2011) (2009, täistekst)
Tellija: SA Archimedes
Projektimeeskond: Aare Kasemets, Anita Kärner, Väino Puura, Rein Murakas, Indrek Seppo, Taimi Nilson, Karmo Kroos, Lauri Veski, Vello Veltmann, Kärt Vajakas

Eesti Kodanikeühiskonna Arengu Kontseptsiooni kohaliku omavalitsuse koostöötasandi indikaatorid (2009)
Tellija: EV Siseministeerium
Projektimeeskond: Kristiina Tõnnisson, Kristina Reinsalu
Koostööpartnerid: Tallinna Ülikool

Eesti Kodanikeühiskonna Arengu Kontseptsiooni riigiasutuste tööga seotud indikaatorid (2009)
Tellija: EV Siseministeerium
Projektimeeskond: Aare Kasemets, Ülle Lepp
Koostööpartnerid: Tallinna Ülikool

Ülevaade Eesti ametnike hinnangutest Euroopa Liidu liikmesriikide ja Eesti huvide ning koalitsioonide loomise alustest (2009)
Tellija: TÜ Euroopa Kolledž
Projektimeeskond: Julia Malev, Ulrika Hurt, Mart Pechter, Raul Markus, Viljar Veebel

Euroopa Parlamendi Eesti saadikute tegevus Euroopa Liidu arengukoostöö valdkonnas 2006–2008 (2009)
Tellija: FEST projekt, Eesti Euroopa Liikumine
Projektimeeskond: Viljar Veebel, Eveli Kuuse, Ulrika Hurt, Joel Hirv, Raul Markus

Strateegiadokumentide mõju analüüsi valdkondlike meetodite ülevaade (2009)
Tellija: EV Riigikantselei
Projektimeeskond: Aare Kasemets

Vanemlikud õigused (2009)
Tellija: Andmekaitse Inspektsioon
Projektimeeskond: Dagmar Kutsar, Jüri Ginter, Aare Kasemets

Teadmistepõhise majanduse suunas liikumiseks vajaliku tööjõu- ja koolitusvajaduse väljaselgitamise uuring (2008–2009)
Tellija: EV Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Projektimeeskond: Raul Eamets, Jaanika Meriküll, Hanna Kanep, Kaia Philips, Aare Kasemets

Konkurentsiolukorra analüüside metoodika uuring (2008–2009)
Tellija: EV Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Projektimeeskond: Jüri Sepp, Indrek Seppo, Diana Eerma, Kalle Määtta, Aare Kasemets

Euroopa Õpingute õppekavade võrdlev analüüs (2008)
Tellija: TÜ Euroopa Kolledž, ESF projekti "EL alaste tippspetsialistide ettevalmistuse tagamine Eestis" raames
Projektimeeskond: Silja Lehtpuu, Katrin Pihor, Viljar Veebel, Ulrika Hurt, Tuuli Luik

Auditeerimisseaduse eelnõu majanduslike mõjude analüüs (2008)
Tellija: EV Justiitsministeerium
Projektimeeskond: Oliver Lukason, Katrin Pihor

Analüüs ja ettepanekud Euroopa Kolledži õppe- ja teadustöö korraldamiseks tulenevalt EL otsustusprotsessis osalevate ametnike EL-alase koolitusvajaduse uuringu 2008–2012 andmestikust ja tulemustest (2008)
Tellija: TÜ Euroopa Kolledž, ESF projekti "EL alaste tippspetsialistide ettevalmistuse tagamine Eestis" raames
Projektimeeskond: Viljar Veebel, Ulrika Hurt, Jaan Urb, Andero Adamson, Lauri Veski, Piret Ehin

Euroopa Õpingute magistriprogrammide võrdlev analüüs (2008)
Tellija: TÜ Euroopa Kolledž, ESF projekti "EL alaste tippspetsialistide ettevalmistuse tagamine Eestis" raames
Projektimeeskond: Silja Lehtpuu, Katrin Pihor, Viljar Veebel, Ulrika Hurt, Tuuli Luik

Euroopa Liidu otsustusprotsessis osalevate ametnike Euroopa Liidu alase täienduskoolituse vajaduse uuring 2008–2012 (2008)
Tellija: EV Riigikantselei
Projektimeeskond: Piret Ehin, Viljar Veebel, Andu Rämmer, Ulrika Hurt, Lauri Luht, Tuuli Luik, Jaan Urb, Kadri Uus, Lauri Veski

 

Koolitused ja konsultatsioonid

Koolitus "Vanusesõbralik ühiskond – kohalikult teostatav, kohalikult kasulik(2023)
Tellija: MTÜ Kuldne Liiga
Projektimeeskond: Janika Bachmann, Kristiina Vain

Koolitus "Vanusesõbraliku ühiskonna põhimõtted Euroopa Liidus, Eestis, Soomes ja Jaapanis" (2023)
Tellija: MTÜ Kuldne Liiga
Projektimeeskond: Janika Bachmann, Kristiina Vain

Tekkepõhine eelarvestamine ekspertidele avalikus sektoris (2015–2016)
Tellija: EV Rahandusministeerium
Projektimeeskond: Maarika Lukk, Toomas Haldma, Juta Tikk, Priit Sander, Karin Liikane

Koolitusprogrammi „Aktiivne EL otsustusprotsessides osalemine" korraldamine ja läbiviimine (2014)
Tellija: EV Rahandusministeerium
Projektimeeskond: Kerly Espenberg, Denis Colfer

Aktiivne EL otsustusprotsessis osalemine (2013)
Tellija: EV Rahandusministeerium
Projektimeeskond: Kerly Espenberg, Maarika Muuga, Denis Colfer

Tekkepõhine eelarvestamine avalikus sektoris (2013)
Tellija: EV Rahandusministeerium
Projektimeeskond: Kerly Espenberg, Maarika Muuga, Toomas Haldma, Veikko Kapsta, Kertu Lääts, Priit Sander, Mark Kantšukov

Euroopa Liidu teemaline täienduskoolitus ja õppevaraarendus (2012–2013)
Tellija: EV Riigikantselei
Projektimeeskond: Peep Mardiste
Koostööpartnerid: Tallinna Ülikool

Finantsarvestuse ja -analüüsi valdkonna koolitus (2012)
Tellija: Keskkonnainvesteeringute Keskus
Projektimeeskond: Kerly Espenberg, Toomas Haldma, Ulvi Sloog, Priit Sander, Mark Kantšukov

Memode koostamine poliitika kujundamise protsessis (2011)
Tellija: EV Rahandusministeerium
Projektimeeskond: Siim Espenberg, Jonatan Vseviov, Triin Visnapuu, Mariin Ratnik, Märt Hiietamm, Daniel Vaarik

Audiitorite kvalifikatsioonikava (2010–2011)
Tellija: EV Riigikontroll
Projektimeeskond: Kerly Espenberg, Berit Aaviksoo, Ene Andresen, Carri Ginter, Villu Kõve, Tõnu Oja, Vallo Olle, Garri Raagmaa, Gaabriel Tavits, Ene-Margit Tiit, Triin Vihalemm, Urmas Volens, Andres Vutt

Finantsarvestus ja finantsanalüüs (2011)
Tellija: EV Rahandusministeerium
Projektimeeskond: Kerly Espenberg, Toomas Haldma, Ulvi Sloog, Priit Sander

Koolituste "Enhancing skills of national experts participating in EU decision-making process" ja "EL otsustusprotsessis kasutatavate taustamaterjalide koostamine" korraldamine (2010–2011)
Tellija: EV Rahandusministeerium
Projektimeeskond: Kerly Espenberg, Gert Antsu, Marika Linntam, Denis Colfer

Arengukavade koolitus rakenduskõrgkoolidele (2009)
Tellija: EV Haridus- ja Teadusministeerium
Projektimeeskond: Aare Kasemets
Koostööpartnerid: Geomedia OÜ

Parema õigusloome ning õigusaktide mõjude hindamise baaskoolitus (2009)
Parema õigusloome ning õigusaktide mõjude hindamise metoodikakoolitus
Tellija: EV Riigikantselei
Projektimeeskond: Aare Kasemets, Raul Narits, Mare Ainsaar, Rein Ahas, Tõnu Oja, Avo Trumm, Aare Pere, Kerly Krillo, Maie Kiisel, Andrus Saar, Mait Palts

Avalike teenuste kvaliteedi ja kliendirühmade rahulolu uurimise suunad ning meetodid MKM-i arengukava ja avalike teenuste str. turunduse raames (2008)
Tellija: EV Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Projektimeeskond: Aare Kasemets, Kalev Petti
Koostööpartnerid: Faktum Ariko

Seaduseelnõude sotsiaal-, majandus-, haldus- ja eelarvemõjude hindamise ning kaasamise metoodika ning kohtute seaduse muutmine (2008)
Tellija: Eesti Kohtunikuabide Ühing
Projektimeeskond: Aare Kasemets


RAKE uuringute seeria standardnumber on ISSN 2382-6703.