Instituudist

Peame instituudina au sees kõrgetasemelise teaduspõhise hariduse andmist. Meie instituudi õppeprogrammid (nii bakalaureuse, magistri- kui ka doktoriõpe) on üles ehitatud nii, et nende keskmes on akadeemilised teadmised koos tudengi isikliku arenguga. Selleks oleme oma rahvusvahelises meeskonnas seadnud väärtuseks teadmuspõhise aktiivõppe ja õpetamise.

Tegeleme erinevate riigi- ja ühiskonna teemadega, aga eelkõige keskendume ühele maailma kõige väärtuslikumale loodusvarale - inimesele. Tudengid, õppejõud, töötajad ja partnerid - just nemad on meie kõige suurem väärtus.

Ühiskonna paremaks ning sügavamaks mõistmiseks on instituudis sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskuse (RAKE), EL ja Venemaa uuringute keskus ning mitmed akadeemilised töörühmad, kus mõtestatakse ühiskondlikke muutusi ning otsitakse lahendusi elulistele probleemidele. Professorid, analüütikud ja tudengid otsivad koos vastuseid küsimustele, miks, kuidas ja kuhu peaksime edasi liikuma.

Peame ühtviisi oluliseks nii protsessi kui tulemuslikkust. Usume, et oluline on kohale jõuda sinna, kuhu algselt planeerisid, aga samavõrd oluline on tähele panna, mida sel teekonnal märkasid, õppisid ja kogesid. Seisame kogu Skytte perega selle eest, et toetada ja väärtustada initsiatiivlikust, lahenduste otsimist ning uutmoodi mõtlemist.

Johan Skytte nimelise instituudina kanname endas pärandit, millele kunagine riigimees, hariduse edendaja ja rahvusvaheliste suhete asjatundja oma eluaja (1577-1645) jooksul pühendus. Olles nii Tartu Ülikooli rajamise initsiaator kui ka selle esimene kantsler, on tema vaimne jalajälg siiani Toomemäel tuntav temanimelise templikujulise ausamba kõrval Tartu linna südames, Tartu Ülikooli peahoone ja Tartu Raekoja ja Eesti Riigikohtu väärikas naabruses.

 

Johan Skytte poliitikauuringute instituudi nõukogusse kuuluvad:

 • Eiki Berg, professor, rahvusvaheliste suhete ja regiooni uuringute programmijuht, nõukogu esimees
 • Stefano Braghiroli, kaasprofessor, Euroopa Liidu – Venemaa uuringute magistriõppekava ja Euroopa õpingute magistrikava programmijuht
 • Martin Mölder, võrdleva poliitika teadur (PhD)
 • Andrey Makarychev, regionaalsete poliitikauuringute professor
 • Heiko Pääbo, Läänemere maade poliitika lektor ja Kesk- ja Ida-Euroopa, Venemaa ja Euraasia uuringute magistriõppekava programmijuht (PhD)
 • Alar Kilp, võrdleva poliitika lektor, riigiteaduste bakalaureuseõppekava programmijuht (PhD)
 • Kadri Ukrainski, professor, majandusteaduskonna juhataja
 • Siim Espenberg, RAKE juhataja
 • Erle Rikmann, välisministeeriumi teadusnõunik (PhD)
 • Viacheslav Morozov, Euroopa Liidu - Venemaa uuringute professor

Üliõpilaste esindajad:

 • Mona Maria Tammik, bakalaureuseõppe esindaja
 • Isabel Mari Jezierska, magistriõppe esindaja     
 • Natalia Kovyliaeva, doktoriõppe esindaja
#instituudist
Skytte valmisanalüüside seminarid

Skytte valimisanalüüside seminarisari

#instituudist #ühiskonnale
Skytte üritused

Õppeaastal toimumas

#instituudist #ühiskonnale #valdkonnast #vilistlane
STK esimene lend 3. kursusel 1995

Sotsiaalteaduskond 30 tähistamine