Instituudist

Peame instituudina au sees kõrgetasemelise teaduspõhise hariduse andmist. Meie instituudi õppeprogrammid (nii bakalaureuse, magistri- kui ka doktoriõpe) on üles ehitatud nii, et nende keskmes on akadeemilised teadmised koos tudengi isikliku arenguga. Selleks oleme oma rahvusvahelises meeskonnas seadnud väärtuseks teadmuspõhise aktiivõppe ja õpetamise.

Tegeleme erinevate riigi- ja ühiskonna teemadega, aga eelkõige keskendume ühele maailma kõige väärtuslikumale loodusvarale - inimesele. Tudengid, õppejõud, töötajad ja partnerid - just nemad on meie kõige suurem väärtus.

Ühiskonna paremaks ning sügavamaks mõistmiseks on instituudis sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskuse (RAKE), EL ja Venemaa uuringute keskus ning mitmed akadeemilised töörühmad, kus mõtestatakse ühiskondlikke muutusi ning otsitakse lahendusi elulistele probleemidele. Professorid, analüütikud ja tudengid otsivad koos vastuseid küsimustele, miks, kuidas ja kuhu peaksime edasi liikuma.

Peame ühtviisi oluliseks nii protsessi kui tulemuslikkust. Usume, et oluline on kohale jõuda sinna, kuhu algselt planeerisid, aga samavõrd oluline on tähele panna, mida sel teekonnal märkasid, õppisid ja kogesid. Seisame kogu Skytte perega selle eest, et toetada ja väärtustada initsiatiivlikust, lahenduste otsimist ning uutmoodi mõtlemist.

Johan Skytte nimelise instituudina kanname endas pärandit, millele kunagine riigimees, hariduse edendaja ja rahvusvaheliste suhete asjatundja oma eluaja (1577-1645) jooksul pühendus. Olles nii Tartu Ülikooli rajamise initsiaator kui ka selle esimene kantsler, on tema vaimne jalajälg siiani Toomemäel tuntav temanimelise templikujulise ausamba kõrval Tartu linna südames, Tartu Ülikooli peahoone ja Tartu Raekoja ja Eesti Riigikohtu väärikas naabruses.

 

Johan Skytte poliitikauuringute instituudi nõukogusse kuuluvad:

 • Kristiina Tõnnisson, instituudi juhataja
 • Piret Ehin, võrdleva poliitika professor
 • Mihkel Solvak, tehnoloogiauuringute kaasprofessor
 • Maili Vilson, asejuhataja õppetöö alal
 • Stefano Braghiroli, Euroopa õpingute kaasprofessor
 • Siim Espenberg, sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskuse juhataja
 • Vincentius Martinus Franciscus Homburg, e-valitsemise professor
 • Eva Piirimäe, poliitikateooria kaasprofessor
 • Alar Kilp, võrdleva poliitika lektor
 • Heiko Pääbo, Läänemere maade poliitika lektor
 • Martin Mölder, võrdleva poliitika teadur
 • Veiko Sepp, sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskuse vanemanalüütik

Üliõpilaste esindajad:

 • Riin Selart, bakalaureuseõppe esindaja
 • Yurii Kondratyk, magistriõppe esindaja     
 • Karl Lembit Laane, doktoriõppe esindaja

Instituudi nõukogu sekretär: Uta Kührt (uta.kuhrt@ut.ee)

Studying Russia’s War(s)

Töötuba Venemaa sõdade uurimisest

Eva Piirimäe

Eva Piirimäe: "Vabana sündinud ning värskelt koolitatud poliitikavaatlejate ning peagi ka -kujundajatena on teil suur vastutus."