Kes oli Johan Skytte?

Johan Skytte (1577–1645) oli Rootsi ühiskonna- ja riigitegelane ning Liivimaa kindralkuberner. Skytte sündis Rootsis Nyköpingi linnapea pojana. Pärast õpinguid Rootsis ja välismaal palgati ta troonipärija, hilisema Gustav II Adolfi õpetajaks ja nõunikuks. 1622. aastast oli ta Uppsala ülikooli kantsler, aastatel 1629-1634 Liivimaa, Ingerimaa ja Karjala kindralkuberner, 1634. aastast Göta õuekohtu esimene president.

Johan Skytte oli Tartusse ülikooli loomise idee algataja ja 1632. aastast Tartu Ülikooli esimene kantsler. Ülikooli avamisel peetud kõnes ütles Skytte, et Tartu Ülikoolis peavad saama aadlike ja linnakodanike kõrval õppida ka talupojad. Tema pojast Jakob Skyttest sai Tartu Ülikooli õpilane ning hiljem Tartu Ülikooli esimene rektor (rector illustris).

Lehel kasutatud fragmenti Ilmar Malini Johan Skytte portreest. Malin, Ilmar: Johan Skytte portree, KMM MA 225, 1982. Tartu Ülikooli kunstimuuseum, maalikogu

Allpool katkend David Lindeni raamatust „Johan Skytte, Suurvõimu arhitekt“, 2018. Tõlge rootsi keelest Ivar Rüütli, 2021

Nõnda ei pea seda kõrget Beneficii [kasu] nautima mitte ainult aadel ja linnakodanike seisus, vaid ka vaesed talupojad, kellel senini peaaegu nagu keelatud ja lubamatu oli midagi õppida, et sel teel ühes nende ihuga võimlaik oleks ja vaimu vangistada ja pärisorjaks teha. Nüüd oleks see aga kindlasti määratu suur heategu /…/

Johan Skytte kõne Academia Gustaviana Tartuensise avamisel, 1632
Skytte instituut

Instituudist

NATO

Tartu Ülikooli koordineeritav valeinfoga võitlemise Eesti-Prantsuse koostööprojekt sai NATO rahastuse

Democracy and Autocracy in the EU's Eastern Neighbourhood

Liitu meie uue MOOC-iga „Demokraatia ja autokraatia Euroopa Liidu idanaabruses“