Kes oli Johan Skytte?

Johan Skytte (1577–1645) oli Rootsi ühiskonna- ja riigitegelane ning Liivimaa kindralkuberner. Skytte sündis Rootsis Nyköpingi linnapea pojana. Pärast õpinguid Rootsis ja välismaal palgati ta troonipärija, hilisema Gustav II Adolfi õpetajaks ja nõunikuks. 1622. aastast oli ta Uppsala ülikooli kantsler, aastatel 1629-1634 Liivimaa, Ingerimaa ja Karjala kindralkuberner, 1634. aastast Göta õuekohtu esimene president.

Johan Skytte oli Tartusse ülikooli loomise idee algataja ja 1632. aastast Tartu Ülikooli esimene kantsler. Ülikooli avamisel peetud kõnes ütles Skytte, et Tartu Ülikoolis peavad saama aadlike ja linnakodanike kõrval õppida ka talupojad. Tema pojast Jakob Skyttest sai Tartu Ülikooli õpilane ning hiljem Tartu Ülikooli esimene rektor (rector illustris).

Lehel kasutatud fragmenti Ilmar Malini Johan Skytte portreest. Malin, Ilmar: Johan Skytte portree, KMM MA 225, 1982. Tartu Ülikooli kunstimuuseum, maalikogu

Allpool katkend David Lindeni raamatust „Johan Skytte, Suurvõimu arhitekt“, 2018. Tõlge rootsi keelest Ivar Rüütli, 2021

Nõnda ei pea seda kõrget Beneficii [kasu] nautima mitte ainult aadel ja linnakodanike seisus, vaid ka vaesed talupojad, kellel senini peaaegu nagu keelatud ja lubamatu oli midagi õppida, et sel teel ühes nende ihuga võimlaik oleks ja vaimu vangistada ja pärisorjaks teha. Nüüd oleks see aga kindlasti määratu suur heategu /…/

Johan Skytte kõne Academia Gustaviana Tartuensise avamisel, 1632
“Kindralstaabi ülem kindral Nikolai Reek Adolf Hitleri juubelil 20. aprillil 1939, mida tähistati Saksamaal riikliku pühana.“ Allikas: Wikiedia Commons

Igor Kopõtin peab ettekande Eesti-Saksamaa suhetest 1930ndate teises pooles

Skytte aktus

Skytte instituudi lõpuaktus 2024

Toomas Hendrik Ilves

Toomas Hendrik Ilvese juubelikonverents