Skip to main content
Foto:
Andres Tennus

Teadustegevus

Johan Skytte poliitikauuringute instituudis tehtav teadustöö hõlmab nii politoloogia põhivaldkondi kui ka regiooniuuringuid. Tänu oma geograafilisele paiknemisele ning ajaloolisele kogemusele on Tartu Ülikoolil pikaajaline kompetents nii lääne kui idaregioonide poliitikate ja nendevaheliste seoste uurimisel ning tõlgendamisel. Lisaks keskendub instituudi teadustegevus informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiate kasutuse ja mõju hindamisele (digiajastu demokraatia ning valitsemine, e-valimised, piirideülesed e-teenused jne). Teaduse ja ühiskonna seovad omavahel kokku instituudi tegevus rakendus- ning infotehnoloogia mõju-uuringute valdkonnas. 

Peamised uurimissuunad:

  • demokraatia, valimised, valitsemine (sh e-valitsemine ja e-hääletamine);
  • identiteet, suveräänsus ja rahvusvahelised suhted;
  • mälupoliitika ja üleminekuõigus;
  • Balti poliitika ja ajalugu;
  • Venemaa ja Ida-Euroopa uuringud;
  • Euroopa integratsioon ja transatlantiline koostöö. 
  • Instituut on Euroopa Poliitikauuringute Konsortsiumi (ECPR) liige.

Instituudi juures tegutsevad:

 

E-valitsemise ja avalike digiteenuste ERA õppetool

ECePS: e-valitsemise, avalike digiteenuste ning andmetepõhise avaliku sektori innovatsiooni teadusrühm


Venemaa ja Euraasia uuringute keskus

CEURUS koondab eksperte Venemaa, Euraasia ja Ida-Euroopa suhete uurimiseks


IT mõju-uuringute keskus

CITIS tegeleb avalike e-teenuste majanduslike, poliitiliste  ja ühiskondlike mõjude hindamisega


De facto riikide uurimisrühm

See uurimisrühm pakub ekspertiisi “riikide” kohta, mida maakaardilt ei leia


Uurimisrühm rahvaste enesemääramises

Teadustöö keskendub rahvaste enesemääramise idee ajaloole valgustusest külma sõja lõpuni


V-Dem regionaalne keskus

V-Dem Ida-Euroopa ja Venemaa regionaalne keskus uurib demokraatiat postkommunistlikes ühiskondades


Eesti valimisuuringud (ENES)

ENES viib läbi valimistega seotud uuringuid ja kogub andmeid kõigi Eestis asetleidnud valimiste kohta


 

#teadus #ühiskonnale

Andrii Nekoliak kaitseb doktoritööd „‘Memory laws’ and the patterns of collective memory regulation in Poland and Ukraine in 1989–2020: a comparative analysis“

Andrii Nekoliak kaitseb doktoritööd: „’Memory laws’ and the patterns of collective memory regulation in Poland and Ukraine in 1989-2020: a comparative analysis“
Jaga
18.07.2022
#rahvusvaheline #teadus #ühiskonnale
Taiwan

Teadlaste loodud stsenaariumid aitavad suunata suhteid Aasiaga

Jaga
21.06.2022
#teadus
Pilt Tartu Ülikooli Physicumi fuajeest_Foto autor Andero Kalju

Tartu Ülikool asub suurendama kliimateadlikkust

Jaga
14.06.2022