Sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus (RAKE)

Lossi 36
51003 Tartu linn,
Tartu linn, Tartumaa
EST
+372 737 6378
rake@ut.ee