Õppijale

Palju õnne! Oled nüüd täieõiguslik Johan Skytte poliitikauuringute instituudi tudeng. Selleks, et saaksid ülikooliõpingute aega kõige paremini kasutada, oleme siia lehele kokku kogunud materjalid, mida võib meie instituudi üliõpilasel vaja minna.

Kindlasti loe läbi õppekorralduse osa ja pööra erilist tähelepanu Skytte instituudi bakalaureuse ja magistriõppe korra dokumendile. Seal on toodud kõik nõuded, millele peavad vastama meie instituudi kirjalikud tööd. Lisaks tiitellehe vormistusele saad teada, millist viitamissüsteemi tuleb kasutada ja kuidas vältida plagiaati. Need on muidugi vaid mõned näited, ent ehk annavad aimu, et dokument on eelkõige praktiline ja vajalik tööriist.

Instituudi õppekavad õppeinfosüsteemis (ÕIS):

Riigiteadused (BA) I kursus
2022/2023 sügissemester
2022/2023 kevadsemester

Riigiteadused (BA) II ja III kursus
2022/2023 sügissemester
2022/2023 kevadsemester

Euroopa õpingud (MA) I ja II kursus
2022/2023 sügissemester
2022/2023 kevadsemester

PG, EURUS, IRRS (MA) I ja II kursus
2022/2023 sügissemester
2022/2023 kevadsemester

Pane tähele, et need tunniplaanid on ÕIS järgi. Ainetele registreerudes jälgi palun hoolikalt, et sinu tunniplaanis oleksid emajärjekorras kõik kohustuslikud ained. Need leiad oma õppekava juurest!

1. Tartu Ülikooli õppekorralduse lehelt leiad olulisemad Tartu Ülikooli õppekorraldust ja ülikoolis õppimist puudutavad selgitused ja juhendid:

 • reeglid, mida pead üliõpilasena kindlasti teadma 
 • millised õigused ja võimalused sul ülikoolis on 
 • muud juhendid ja selgitused õppekorraldusest
 • viited õigusaktidele ja dokumentidele

2. Õppimise hea tava on Tartu Ülikooli üliõpilaskonna omavaheline kokkulepe selle kohta, mis on hea õppimine ja kuidas see peaks toimuma. Siin on kirjas ka üliõpilase õigused.


3. Lisaks tuleb sul kinni pidada Skytte instituudi lõputöö, kaitsmiskomisjoni koosseisu moodustamise ja retsensendi määramise ning kaitsmise ja
korduskaitsmise korrast
. See dokument (uuendatud: detsember 2021) reguleerib lõputööde kaitsmise korra Johan Skytte poliitikauuringute instituudis bakalaureuse- ja magistriõppe tasemel, ning selle korra osadeks on kolm lisa:

Lisa 1: kirjalike tööde vormistamise nõuded
Lisa 2: lõputööde koostamise juhend ja hindamiskriteeriumid
Lisa 3: informeeritud nõusolek võrgukeskkonnas lõputöö kaitsmise läbiviimiseks ja kaitsmise salvestamiseks.

Peale lugemist:

 • tead millistel alustel meie õppejõud töid hindavad
 • mõistad kuidas on meie instituudis korraldatud tööde kaitsmine
 • oskad nõuetekohaselt viidata
 • kasutad korrektset kirjalike tööde tiitellehte
 • hoidud akadeemilisest petturlusest
 • väldid plagiaati

4.  Skytte magistriõppekavade õpijuhised


5. Sotsiaalteaduste valdkonna ja üksuste juhendid ja korrad lehel on kirjas, meie valdkonna õppega seotud reeglid.

 • Juhendamise hea tava sotsiaalteaduste valdkonnas
 • Akadeemilise petturluse juhtumite menetlemise kord sotsiaalteaduste valdkonnas
 • Doktorantide teadustöös edasijõudmise hindamise ja atesteerimise kord sotsiaalteaduste valdkonnas
 • Tasemeõppes varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise kord sotsiaalteaduste valdkonnas
 • Vabade õppekohtade täitmise kord ja konkursitingimused sotsiaalteaduste valdkonnas

6. Loe lisaks

Lõputööde tähtajad 2022/2023 akadeemilisel aastal

Sügissemestril

 • 05.12. eelkaitsmiseks lõputööde esitamine (EURUS, EÕM)
 • 19.12. lõputööde eelkaitsmine (EURUS, EÕM)
 • 09.01. lõputööde esitamine kaitsmiseks (bakalaureuse- ja magistriõpe)
 • 23.01. esmaspäev) lõputööde kaitsmised (bakalaureuse- ja magistriõpe)

Kevadsemestril

 • 14.04. eelkaitsmiseks lõputööde esitamine (EURUS, EÕM)
 • 28.04. lõputööde eelkaitsmine (EURUS, EÕM)
 • 15.05. lõputööde esitamine kaitsmiseks (bakalaureuse- ja magistriõpe)
 • 29.-30.05 lõputööde kaitsmised (RT)
 • 31.05-1.06 lõputööde kaitsmised (IRRS, EURUS)
 • 2.06 lõputööde kaitsmised (PG)
 • 5.06 lõputööde kaitsmised (EÕM)

 

Kaitstud lõputööd

Enne oma lõputöö teema valimist on hea tutvuda varasemalt kaitstud töödega. Ikka selleks, et saada teada, mida juba siiani uuritud ning vastavalt sellele seada oma plaane ja uurimistöö fookust.

Kõiki alates aastast 2016 kaitstud töid on võimalik näha ja lugeda Tartu Ülikooli elektroonilises repositooriumis DSpace lehel.

Varasemad tööd on kõik olemas Tartu Ülikooli raamatukogus ning sotisaalteaduste valdkonna raamatukogus. Valdkonna raamatukogu asub mugavalt meie oma majas Lossi 36-316 ja on avatud E-R 10.00 – 18.00.

Kui sulle meeldib reisida ning uusi inimesi ja olukordi tundma õppida, siis kasuta kindlasti võimalust ja läbi osa õpingutest teises riigis. Selleks võid õppides veeta semestri välismaal, praktikal või hoopis suvekoolis. Lisaks vahetussemestrile saad minna ka kuni 30 päeva kestvale lühiajalisele õpirändele või põimitud õpirändele. Igal juhul on hea eelnevalt vajalikud sammud läbi mõelda ja Tartu Ülikooli õpirände keskuse lehelt leiad lisainfot, mis sind valiku tegemisel kindlasti edasi aitab. Lisaks aitavad sind meie instituudi koordinaatorid, kelle kontaktid leiad lehe paremast veerust.

Tartu Ülikooli Raamatukogu
Avatud E-R 9-21, L-P 12-18
W. Struve 1, Tartu
Kontakt: library@ut.ee, 737 5772

Sotsiaalteaduste raamatukogu
Avatud E-R 10.00-18.00
Lossi 36-316, Tartu
Kontakt: so.raamatukogu@ut.ee, 737 5940


Meie oma majas Lossi 36 asuvas sotsiaalteaduste raamatukogus leidub kirjandust ajakirjanduse, avalikkussuhete, kommunikatsiooni, riigiteaduste (sh Euroopa Liidu temaatika), avaliku halduse, sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika valdkonnast. Lisaks neile oled lahkesti oodatud kasutama kõiki ülikoolipere raamatukogusid
 

Tööle asumiseks vajalike teadmiste ja oskuste omandamine kõrgkooli õpingute ajal on väärtuslik kogemus. Kõige parem  võimalus selleks on hästi planeeritud ja läbiviidud praktika, mida on võimalik sooritada ka välismaal. Skytte instituudi praktikapakkumised oleme koondanud päris eraldi lehele. Kui oled leidnud praktika, millel soovid osaleda, siis aitab sind edasi meie praktika koordinaator. Tema kontaktandmed leiad lehe paremalt veerust.

Kui vajad tuge kas õppimises või isiklikus elus ette tulevate raskuste korral, siis Tartu Ülikooli nõustamiskeskus pakub tudengitele tasuta

 • õppekorralduslikku, karjääri- ja psühholoogilist nõustamist
 • toetab erivajadusega üliõpilasi õppetöös
 • koolitab tuutoreid
 • jagab õppimisega seotud teavet.

Seda kõike ikka selleks, et sina saaksid keskenduda esmajoones õppetööle.

Skytte logoga Powerpointi esitluse failiid (16 : 9 formaat)

 

 

 

 

Tartu Ülikooli stiiliraamat (CVI)

#juhtimine #koostöö #õppimine #õpetamine #rahvusvaheline
ConSIMium

Tudengid käisid Brüsselis simulatsiooni korras olulisi otsuseid läbi rääkimas

#õppimine #sisseastumine
Peamaja

Tartu Ülikooli magistriõppe võõrkeelsetele erialadele saab kandideerida 15. märtsini ja eestikeelsetele erialadele 28. juunini

#õppimine #vilistlane
mentorlus_Foto_UT_Johan-Paul_Hion.jpeg

Tartu Ülikooli üliõpilasi ja vilistlasi oodatakse osalema mentorlusprogrammis