Ühiskonnateaduste instituut

Lossi 36
51003 Tartu linn,
Tartu linn, Tartumaa
EST
+372 737 5188
yhiskonnateadused@ut.ee
Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituut
Ragne Kõuts-Klemm
instituudi juhataja, ajakirjandussotsioloogia kaasprofessor
PhD (meedia ja kommunikatsioon)
+372 5346 0357 (3197)
Lossi 36–211
Tartu Ülikool ühiskonnateaduste instituut
Karin Saarepuu
administratiivjuht, tugiosakonna juhataja
+372 552 2125
Lossi 36–211
Andra Siibak
asejuhataja teadus- ja arendustöö alal, meediauuringute professor, meedia ja kommunikatsiooni doktoriõppekava programmijuht
PhD (meedia ja kommunikatsioon)
Lossi 36–208
Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituut
Kairi Kasearu
asejuhataja õppetöö alal, empiirilise sotsioloogia professor
PhD (sotsioloogia)
+372 737 5932
Lossi 36–413
Tartu Ülikool ühiskonnateaduste instituut
Veronika Kalmus
sotsioloogia professor, sotsioloogia doktoriõppekava programmijuht
PhD (sotsioloogia)
+372 737 6591
+372 5662 3583 (3189)
Lossi 36-219
Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituut
Halliki Harro-Loit
ajakirjanduse professor
Dr. rer. pol. (poliitikateadused)
+372 737 5189
+372 506 6826 (5189)
Lossi 36-222
Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituut
Triin Vihalemm
kommunikatsiooniuuringute professor, magistriõppekava "Muutuste juhtimine ühiskonnas" programmijuht
PhD (massikommunikatsioon)
+372 504 5720 (3194)
Lossi 36–202
Jean Pierre Lambert Wilken
külalisprofessor
PhD (sotsiaalteadused)
Tartu Ülikool ühiskonnateaduste instituut
Epp Lauk
külalisprofessor 0,4 k
PhD (ajakirjandus)
Lossi 36-222
Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituut
Dagmar Kutsar
sotsiaalpoliitika kaasprofessor
PhD (psühholoogia)
+372 737 5951
Lossi 36–410
Tartu Ülikool ühiskonnateaduste instituut
Mare Ainsaar
sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika kaasprofessor
PhD (sotsiaalteadused)
+372 737 5936
+372 517 8132
Lossi 36–411
Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituut
Judit Strömpl
sotsiaaltöö uuringute kaasprofessor
PhD (sotsiaalteadused)
+372 737 5928
+372 5801 6361 (5928)
Lossi 36–410
Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituut
Kati Orru
kestlikkuse sotsioloogia kaasprofessor
PhD
Lossi 36–223
Margit Keller
sotsiaalse kommunikatsiooni kaasprofessor
PhD (meedia ja kommunikatsioon)
+372 506 2801
Lossi 36–202
Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituut
Marko Uibu
sotsiaalse innovatsiooni kaasprofessor, MAÕK "Ajakirjandus ja kommunikatsioon" programmijuht
PhD (usuteadus)
Lossi 36–225
Mai Beilmann
empiirilise sotsioloogia kaasprofessor
PhD (sotsioloogia)
Lossi 36–412
Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituut
Sten Hansson
kommunikatsiooniuuringute kaasprofessor
PhD
Lossi 36–223
Tartu Ülikool ühiskonnateaduste instituut
Maria Murumaa-Mengel
meediauuringute kaasprofessor
PhD (meedia ja kommunikatsioon)
Lossi 36–414
Tartu Ülikool ühiskonnateaduste instituut
Marju Himma-Kadakas
ajakirjandusuuringute kaasprofessor, MAÕK "Ajakirjandus ja kommunikatsioon" programmijuht
PhD (meedia ja kommunikatsioon)
+372 5341 0997 (6119)
Lossi 36–107
Laur Kanger
tehnoloogiauuringute kaasprofessor
PhD
Lossi 36–202
Tartu Ülikool ühiskonnateaduste instituut
Krista Lepik
infoteaduse lektor
PhD (meedia ja kommunikatsioon)
+372 737 5955
+372 5883 7388 (7388)
Lossi 36–209
Toomas Saarsen
infoprotsesside analüüsi lektor 0,9 k, MAÕK "Ühiskonna ja infoprotsesside analüüs" programmijuht
PhD (informaatika)
Lossi 36–220
Tarmo Strenze
sotsioloogia lektor
PhD (sotsioloogia)
+372 737 5930
Lossi 36–409
Tartu Ülikool ühiskonnateaduste instituut
Signe Ivask
ajakirjanduse lektor 0,5 k, ajakirjandussotsioloogia teadur 0,5 k
PhD (meedia ja kommunikatsioon)
+372 737 5189
Lossi 36–107
Toomas Trapido
külalislektor
MA (virtuaalkeskkondade loomine ja arendus)
Lossi 36–226
Kelli Ilisson
külalislektor
MA (sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika)
Lossi 36–226
Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituut
Dagmar Narusson
kogukonnatöö lektor 0,5 k, sotsiaalse innovatsiooni teadur 0,5 k
PhD (sotsioloogia)
Maris Männiste
kriitiliste andmeuuringute lektor 0,5 k, MAÕK „Ühiskonna ja infoprotsesside analüüs“ programmijuht
PhD (meedia ja kommunikatsioon)
Lossi 36–208
Tartu Ülikool ühiskonnateaduste instituut
Merle Linno
sotsiaalse heaolu nooremlektor, Infoühiskonna ja sotsiaalse heaolu bakalaureuseõppekava programmijuht, kogukondade arendamise ja sotsiaalse heaolu programmijuht
mag (sotsiaaltöö)
Lossi 36–226
Ene Selart
ajakirjanduse ajaloo nooremlektor 0,5 k
mag (konverentsitõlge)
Lossi 36–222
Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituut
Kadri Soo
sotsiaalpoliitika nooremlektor, BAÕK "Infoühiskond ja sotsiaalne heaolu" programmijuht
PhD (sotsioloogia)
Lossi 36–411
Tartu Ülikool ühiskonnateaduste instituut
Indrek Soidla
sotsiaalse analüüsi nooremlektor
MA (sotsioloogia)
+372 737 6136
Lossi 36–409
Tartu Ülikool
Katrin Kannukene
infoteaduse nooremlektor
MA (organisatsiooni infotöö)
Lossi 36–209
Tartu Ülikool ühiskonnateaduste instituut
Kaspar Kruup
kommunikatsiooniteaduste nooremlektor 0,8 k, MA "Juhtimis- ja digikommunikatsioon" programmijuht
MA (kommunikatsioonijuhtimine)
Lossi 36–225
Karen-Pauliin Konks
sotsiaalse heaolu nooremlektor 0,5 k
MA (sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika)
Lossi 36–226
Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituut
Külliki Seppel
meedia- ja ühiskonnateooriate nooremlektor, BAÕK "Ajakirjandus ja kommunikatsioon" programmijuht
Lossi 36–225
Brit Laak
teleajakirjanduse õpetaja, BAÕK "Ajakirjandus ja kommunikatsioon" programmijuht
MA (ajakirjandus)
+372 5866 7706
Lossi 36–106
Eleri Lõhmus
audiovisuaalse produktsiooni õpetaja 0,5 k
MA (ajakirjandus)
Lossi 36–222
Tartu Ülikool
Tiina Palu
infokorralduse õpetaja
MA (organisatsiooni infotöö)
Lossi 36–227
Aune Unt
teleajakirjanduse õpetaja 0,5 k
MA (ajakirjandus)
Lossi 36–110
Kertu-Kätlin Käis
praktilise kommunikatsiooni õpetaja 0,5 k
MA (kommunikatsioonijuhtimine)
Lossi 36–225
Tartu Ülikool ühiskonnateaduste instituut
Oliver Nahkur
sotsiaalse heaolu uuringute teadur
PhD (sotsioloogia)
Lossi 36–412
Tartu Ülikool ühiskonnateaduste instituut
Avo Trumm
infojuhtimise ja -analüüsi teadur
PhD (sotsioloogia)
+372 737 5929
Lossi 36–226
Signe Opermann
meediasotsioloogia teadur
PhD (meedia ja kommunikatsioon)
+372 737 6592
+372 5647 7951
Lossi 36–220
Aro Velmet
külalisteadur 0,1 k
PhD (ajalugu ja Prantsuse uuringud)
Lossi 36
Ebe Pilt
kommunikatsiooni uuringute nooremteadur
MA (kommunikatsioon)
Lossi 36
Maia Klaassen
meediapädevuse nooremteadur, "Desinformatsioon ja ühiskondlik toimepidevus" programmijuht
MA (ajakirjandus ja kommunikatsioon)
+372 554 5559
Lossi 36–414
Diana Poudel
infovastupidavuse nooremteadur
MA (kommunikatsioonijuhtimine)
Lossi 36–414
Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituut
Kadi Kass
kogukonnatöö nooremteadur
MA (kogukondade arendamine ja sotsiaalne heaolu)
Lossi 36–226
Tartu Ülikool ühiskonnateaduste instituut
Sten Torpan
kriisisotsioloogia nooremteadur 0,7 k
MA (sotsioloogia)
Lossi 36–223
Kristi Nero
kriisisotsioloogia nooremteadur
MA (sisejulgeolek)
Lossi 36–223
Ida Joao-Hussar
kogukondade arendamise nooremteadur
MA (kogukondade arendamine ja sotsiaalne heaolu)
Lossi 36-412
Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituut
Maria Žuravljova
noorte ja lapsepõlve sotsioloogia nooremteadur 0,5 k
MA (sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika)
+372 558 5533
Lossi 36-410
Tartu Ülikool ühiskonnateaduste instituut
Virgo Siil
ajakirjandussotsioloogia nooremteadur
MA (ajakirjandus)
Lossi 36
Valeri Nuust
Valeri Nuust
loovmeetodite õpetaja (tööleping peatatud) 0,3 k, loovmeetodite nooremteadur 0,5 k, MA "Juhtimis- ja digikommunikatsioon" programmijuht
MA (ajakirjandus)
Lossi 36-211
Kaarel Lott
digimeedia uuringute nooremteadur
MSc (Media and Communication Studies)
Lossi 36-414
Regina Lapp
projekti finantsjuht
MA (organisatsiooni infotöö)
Ingeliis Siimsen
analüütik 0,5 k
(ühiskonna ja infoprotsesside analüüs)
Lossi 36–223
Alar Suija
stuudio juhataja
+372 737 5188
+372 507 1737 (3199)
Lossi 36–107
Tartu Ülikool ühiskonnateaduste instituut
Liina-Mai Tooding
vanemkonsultant 0,5 k
knd (filosoofia)
+372 737 5932
+372 527 4712
Lossi 36–413
Marit Napp
analüütik 0,5 k
PhD (meedia ja kommunikatsioon)
Lossi 36–227
Tartu Ülikool
Virge Näkk
õppekorralduse peaspetsialist
+372 737 5935
Lossi 36–213
Tartu Ülikool ühiskonnateaduste instituut
Nele Nemvalts
õppekorralduse peaspetsialist
+372 737 5355
Lossi 36–217
Tartu Ülikool ühiskonnateaduste instituut
Maio Vaniko
raamatukoguhoidja
+372 737 5940
+372 516 0059
Lossi 36-316
Anna-Kati Pahker
projekti kommunikatsioonispetsialist 0,5 k
MA (kommunikatsioonijuhtimine)
Lossi 36–202
Häli Tarum
sotsiaalpoliitika konsultant 0,75 k
MA (sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika)
Lossi 36–226
Peeter Tinits
Peeter Tinits
analüütik 0,5 k
MA (semiootika ja kultuuriteooria)
Lossi 36–225
Gea Kiisk
täiendusõppe koordinaator 0,5 k
+372 737 6593
Lossi 36–212
Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituut
Inger Klesment
projekti kommunikatsiooni ja meediapädevuse spetsialist
MA (ajakirjandus ja kommunikatsioon)
Lossi 36–414
Riina Gendrikson
töökorralduse ja teaduskoostöö spetsialist
MA (inglise keel ja kirjandus)
Lossi 36–227
Auli Kivistik
projekti ja eelarve spetsialist
+372 737 6157
Lossi 36–212
Tiina Kukkes
projekti finants- ja administratiivtöö spetsialist 0,35 k
Lossi 36–222
Tartu Ülikool ühiskonnateaduste instituut
Darja Maskin
kommunikatsioonispetsialist
+372 737 6594
Lossi 36–227
Ave Kovaljov
sotsioloogia lektor (tööleping peatatud)
PhD (sotsioloogia)
Margit Keller
keskuse juhataja
PhD (meedia ja kommunikatsioon)
+372 506 2801
Lossi 36–202