Rahvusvahelised suhted

Rahvusvahelised suhted võtavad üldjuhul tähelepanu alla maailmapoliitikas osalejate huvid ja võimalused; üksteist siduvad heaolu ja julgeoleku teemad; ning võimalikud koostöö- ja vastasseisude lahendid selles korrapäraselt struktureeritud (või kaootilises) maailmas. Kitsamalt on selle uurimissuuna all käsitletud suveräänsuse jagamatusest ja rahvusvahelise korra muutustest tulenevaid pingeid, samuti pikaajalisi ja lahendamatutena näivaid konflikte raamistatuna geopoliitiliste, välispoliitiliste, julgeolekupoliitiliste, biopoliitiliste, identiteedi- ja mälupoliitiliste teoreetiliste lähenemistega.

Uurimissuunda juhib: Eiki Berg

Seotud töötajad: Viacheslav Morozov, Andrey Makarychev, Shpend Kursani, Heiko Pääbo, Raul Toomla, Ana-Maria Albulescu, Izzet Yalin Yüksel, Butrint Berisha, Thomas Linsenmaier, Kristel Vits

Seotud uurimisrühmad:

Venemaa ja Euraasia uuringute keskus
De facto riikide uurimisrühm

#koostöö #teadus
Tartu konverents

Tartus kohtuvad enam kui 30 riigi teadlased, et arutada Ida-Euroopa ja Euraasia mineviku, oleviku ja tuleviku üle

#kirjastamine #kultuur #teadus
Herder and Enlightenment Politics

Eva Piirimäe raamatu "Herder and Enlightenment Politics" esitlus