Rahvusvahelised suhted

Rahvusvahelised suhted võtavad üldjuhul tähelepanu alla maailmapoliitikas osalejate huvid ja võimalused; üksteist siduvad heaolu ja julgeoleku teemad; ning võimalikud koostöö- ja vastasseisude lahendid selles korrapäraselt struktureeritud (või kaootilises) maailmas. Kitsamalt on selle uurimissuuna all käsitletud suveräänsuse jagamatusest ja rahvusvahelise korra muutustest tulenevaid pingeid, samuti pikaajalisi ja lahendamatutena näivaid konflikte raamistatuna geopoliitiliste, välispoliitiliste, julgeolekupoliitiliste, biopoliitiliste, identiteedi- ja mälupoliitiliste teoreetiliste lähenemistega.

Uurimissuunda juhib: Eiki Berg

Seotud töötajad: Andrey Makarychev, Shpend Kursani, Heiko Pääbo, Raul Toomla, Ana-Maria Albulescu, Izzet Yalin Yüksel, Butrint Berisha, Thomas Linsenmaier, Kristel Vits

Seotud uurimisrühmad:

Venemaa ja Euraasia uuringute keskus
De facto riikide uurimisrühm