Balti uuringud

Balti uuringute uurimissuund keskendub regiooniuuringute perspektiivist Eesti koduregiooni uurimisele ja selle regiooni tutvustamisele rahvusvahelisel tasandil. Suuna võib jagada kaheks põhiliseks teemavaldkonnaks: ajalooline areng ja tänapäeva arengud. Esimene keskendub protsessidele, milles Balti riigid kasvasid välja Vene impeeriumist, otsides oma kohta laiemas Läänemere ruumis. Teine suund analüüsib kasaegseid poliitilisi ja ühiskondlikke arenguid, fookusega Eestile. Ka tänapäevaseid arenguid vaadeldakse laiemas Läänemere regiooni kontekstis.

Uurimissuunda juhib: Catherine Gibson

Seotud töötajad: Liisi Veski, Juhan Saharov, Piret Ehin, Martin Mölder, Heiko Pääbo, David Ilmar Lepasaar Beecher, Mari-Liis Sulg

Euroopa kaart

Eesti tajutavaid piire paisutavad vapustused mõttemaailmas

FWB Team

Kas raha laseb meil olla õnnelik?

Astronoomialoeng

Astronoomialoeng „Astronoomia-aasta 2023“