Balti uuringud

Balti uuringute uurimissuund keskendub regiooniuuringute perspektiivist Eesti koduregiooni uurimisele ja selle regiooni tutvustamisele rahvusvahelisel tasandil. Suuna võib jagada kaheks põhiliseks teemavaldkonnaks: ajalooline areng ja tänapäeva arengud. Esimene keskendub protsessidele, milles Balti riigid kasvasid välja Vene impeeriumist, otsides oma kohta laiemas Läänemere ruumis. Teine suund analüüsib kasaegseid poliitilisi ja ühiskondlikke arenguid, fookusega Eestile. Ka tänapäevaseid arenguid vaadeldakse laiemas Läänemere regiooni kontekstis.

Uurimissuunda juhib: Catherine Gibson

Seotud töötajad: Liisi Veski, Juhan Saharov, Piret Ehin, Martin Mölder, Heiko Pääbo, David Ilmar Lepasaar Beecher, Mari-Liis Sulg

#koostöö #teadus
Tartu konverents

Tartus kohtuvad enam kui 30 riigi teadlased, et arutada Ida-Euroopa ja Euraasia mineviku, oleviku ja tuleviku üle

#kirjastamine #kultuur #teadus
Herder and Enlightenment Politics

Eva Piirimäe raamatu "Herder and Enlightenment Politics" esitlus