E-valitsemine ja digitaalsed teenused

E-valitsemise uurimissuunad instituudis keskenduvad kolmele valdkonnale. Esiteks, digitaalne osalemine ja eelkõige e-valimise kasutamise levik, mustrid  ja usaldus tehnoloogia vastu ehk mis tingimustel ja kuidas elanikud digitaalselt osalevad ja millised tehnoloogiad suurendavad nende usaldust selle vastu. Teiseks, digitaalsed proaktiivsed ning elusündmusteenused ning nende efektiivsuse suurendamine masinõppe mudelite abil ehk kuidas integreerida digitaalsete teenuste osutamiseks vajalikke andmestikke, kuidas teenuse osutamist automatiseerida ja masinõppe abil suunatumaks ja personaalsemaks teha. Samuti, kuidas mõõta teenuse mõju läbi teenuse kasutamise genereeritud andmete ning kuidas seda mõju hinnangu leidmist automatiseerida. Kolmandaks, piiriüleste e-teenuste loomine ja selle administratiivsed ning tehnilised probleemid koos teenuse mõju hindamise võimalustega.

Uurimissuuna juhid: Mihkel Solvak, Vincent Homburg

Seotud töötajad: Andres Võrk, Taavi Unt, Peeter Leets, Stefan Dedovic, Bogdan Romanov, Art Alishani, Logan Carmichael, Biao He, Piret Ehin

Seotud uurimisrühmad

E-valitsemise ja avalike digiteenuste ERA õppetool
IT mõju-uuringute keskus

#koostöö #teadus
Tartu konverents

Tartus kohtuvad enam kui 30 riigi teadlased, et arutada Ida-Euroopa ja Euraasia mineviku, oleviku ja tuleviku üle

#kirjastamine #kultuur #teadus
Herder and Enlightenment Politics

Eva Piirimäe raamatu "Herder and Enlightenment Politics" esitlus