E-valitsemine ja digitaalsed teenused

E-valitsemise uurimissuunad instituudis keskenduvad kolmele valdkonnale. Esiteks, digitaalne osalemine ja eelkõige e-valimise kasutamise levik, mustrid  ja usaldus tehnoloogia vastu ehk mis tingimustel ja kuidas elanikud digitaalselt osalevad ja millised tehnoloogiad suurendavad nende usaldust selle vastu. Teiseks, digitaalsed proaktiivsed ning elusündmusteenused ning nende efektiivsuse suurendamine masinõppe mudelite abil ehk kuidas integreerida digitaalsete teenuste osutamiseks vajalikke andmestikke, kuidas teenuse osutamist automatiseerida ja masinõppe abil suunatumaks ja personaalsemaks teha. Samuti, kuidas mõõta teenuse mõju läbi teenuse kasutamise genereeritud andmete ning kuidas seda mõju hinnangu leidmist automatiseerida. Kolmandaks, piiriüleste e-teenuste loomine ja selle administratiivsed ning tehnilised probleemid koos teenuse mõju hindamise võimalustega.

Uurimissuuna juhid: Mihkel Solvak, Vincent Homburg

Seotud töötajad: Andres Võrk, Taavi Unt, Peeter Leets, Stefan Dedovic, Bogdan Romanov, Art Alishani, Logan Carmichael, Biao He, Piret Ehin

Seotud uurimisrühmad

E-valitsemise ja avalike digiteenuste ERA õppetool
IT mõju-uuringute keskus

Euroopa kaart

Eesti tajutavaid piire paisutavad vapustused mõttemaailmas

FWB Team

Kas raha laseb meil olla õnnelik?

Astronoomialoeng

Astronoomialoeng „Astronoomia-aasta 2023“