Poliitikateooria

Poliitikateooria uurimissuund Skytte instituudis vaatleb poliitiliste ideoloogiate ja demokraatlike institutsioonide aluspõhimõtete kujunemist genealoogilises plaanis, suhestudes varasemate ajastute poliitiliste ideedega. Viljeldakse nii kontekstuaalset poliitilise mõtte ajalugu, õigusteooriat kui ka mõisteajalugu, sh metarefleksiooni nende lähenemiste üle. Suuna keskmes on liberalismi, demokraatia, rahvusluse, patriotismi, kosmopolitismi, suveräänsuse, inimõiguste ja rahvusvaheliste suhete teooriate ajalooline kujunemine ja areng tänapäevani. Peamiseks fookuseks on hetkel 1) rahvaste enesemääramise idee ja põhimõte valgustusest kaasajani; 2) autonoomia, omavalitsuse, kodanikuühiskonna ja isemajandamise ideed 19. sajandist kaasajani; 3) demokraatia ja autoritarismi teooriad ning konkreetsete režiimide ideoloogiline põhjendamine 20. sajandi esimesel poolel; 4) Nõukogude „föderalismi“ ideoloogilised alused; 5) “rahvaste sõpruse” idee Nõukogude Liidus; 6) rahvusriikluse teooriad ning väikeriikide ja -rahvaste idee; 7) rahu ja rahvusvaheliste suhete teooriad.

Uurimissuunda juhib: Eva Piirimäe

Seotud töötajad: Hent Kalmo, Juhan Saharov, David Ilmar Lepasaar Beecher, Liisi Veski, Oliver Rowe

Seotud uurimisrühm:

Uurimisrühm rahvaste enesemääramises

Publik

Tule kuula doktorantide põnevaid välkloenguid ja vali oma lemmik!

Kick-off of Teaming projects of the Univeristy of Tartu

Tartu Ülikoolis septembris alanud suurprojektidelt oodatakse tõuget siinse teadus- ja innovatsioonimaastiku arengule