Poliitikateooria

Poliitikateooria uurimissuund Skytte instituudis vaatleb poliitiliste ideoloogiate ja demokraatlike institutsioonide aluspõhimõtete kujunemist genealoogilises plaanis, suhestudes varasemate ajastute poliitiliste ideedega. Viljeldakse nii kontekstuaalset poliitilise mõtte ajalugu, õigusteooriat kui ka mõisteajalugu, sh metarefleksiooni nende lähenemiste üle. Suuna keskmes on liberalismi, demokraatia, rahvusluse, patriotismi, kosmopolitismi, suveräänsuse, inimõiguste ja rahvusvaheliste suhete teooriate ajalooline kujunemine ja areng tänapäevani. Peamiseks fookuseks on hetkel 1) rahvaste enesemääramise idee ja põhimõte valgustusest kaasajani; 2) autonoomia, omavalitsuse, kodanikuühiskonna ja isemajandamise ideed 19. sajandist kaasajani; 3) demokraatia ja autoritarismi teooriad ning konkreetsete režiimide ideoloogiline põhjendamine 20. sajandi esimesel poolel; 4) Nõukogude „föderalismi“ ideoloogilised alused; 5) “rahvaste sõpruse” idee Nõukogude Liidus; 6) rahvusriikluse teooriad ning väikeriikide ja -rahvaste idee; 7) rahu ja rahvusvaheliste suhete teooriad.

Uurimissuunda juhib: Eva Piirimäe

Seotud töötajad: Hent Kalmo, Juhan Saharov, David Ilmar Lepasaar Beecher, Liisi Veski, Oliver Rowe

Seotud uurimisrühm:

Uurimisrühm rahvaste enesemääramises

#koostöö #teadus
Tartu konverents

Tartus kohtuvad enam kui 30 riigi teadlased, et arutada Ida-Euroopa ja Euraasia mineviku, oleviku ja tuleviku üle

#kirjastamine #kultuur #teadus
Herder and Enlightenment Politics

Eva Piirimäe raamatu "Herder and Enlightenment Politics" esitlus