Võrdlev poliitika

Võrdleva poliitika uurimissuuna fookuses on poliitilised institutsioonid ja protsessid, poliitiline käitumine, poliitilised ideed ja ideoloogiad ning avalik arvamus ja poliitilised väärtused ja hoiakud. Uuritakse demokraatiat ja valimisi, erakondi ja parteisüsteeme, valijakäitumist, ühiskondlikke lõhesid ja nende muutumist, sh üleilmastumise, Euroopa integratsiooni ja erinevate kriiside kontekstis. Oluliseks fookuseks on ohud demokraatiale, sh populismi ja autokraatia esiletõus, äärmuslus, madal osalusaktiivsus, polariseerumine, radikaliseerumine, ning võimalused neile vastu seista ning demokraatlikke institutsioone, protsessi ja väärtusi tugevdada. Uurimissuuna raames tehtav teadustöö keskendub peamiselt Euroopa riikidele.

Uurimissuunda juhib: Piret Ehin

Seotud töötajad: Martin Mölder, Mihkel Solvak, Liisa Talving, Andres Reiljan, Edgars Eihmanis, Ville Haapanen, Tatiana Lupacheva

#koostöö #teadus
Tartu konverents

Tartus kohtuvad enam kui 30 riigi teadlased, et arutada Ida-Euroopa ja Euraasia mineviku, oleviku ja tuleviku üle

#kirjastamine #kultuur #teadus
Herder and Enlightenment Politics

Eva Piirimäe raamatu "Herder and Enlightenment Politics" esitlus