Küberpoliitika keskus

Küberpoliitika keskuse eesmärk on ühendada eri teaduskondi ja instituute, koondades seni ülikooliüleselt hajutatud ekspertiis mitte-tehnilistes kübervaldkonna teemades. Keskuse ambitsioon on saada usaldusväärseks partneriks nii Eesti riigi siseselt, kui rahvusvahelises koostöös erinevate küberpoliitika valdkonna uuringutes, samuti anda teadmisi järgmise põlvkonna küberpoliitika ja -julgeoleku ekspertidele nii meilt kui mujalt.

Kuna maailm muutub üha enam tehnoloogiliselt ühendatuks ja küberturvalisusel on riikide julgeolekus aina olulisem roll, peavad valitsused ja organisatsioonid aina enam tegelema küberohtudega, mis võivad häirida nende tegevust, varastada nende andmeid või kahjustada nende infrastruktuuri. Seetõttu on küberpoliitika muutunud nii poliitikakujundajate, ettevõtete kui ka üksikisikute jaoks eluliselt tähtsaks uurimisvaldkonnaks.

Kant 300. sünniaastapäeva kujundus koos joonistusega Kantist

Immanuel Kanti 300. sünniaastapäev Tartu Ülikoolis

hackathon2024

Tartu Ülikool kutsub rohepööret toetavate digilahenduste häkatonile Ida-Virumaal

NATO

Tartu Ülikooli koordineeritav valeinfoga võitlemise Eesti-Prantsuse koostööprojekt sai NATO rahastuse