Küberpoliitika keskus

Küberpoliitika keskuse eesmärk on ühendada eri teaduskondi ja instituute, koondades seni ülikooliüleselt hajutatud ekspertiis mitte-tehnilistes kübervaldkonna teemades. Keskuse ambitsioon on saada usaldusväärseks partneriks nii Eesti riigi siseselt, kui rahvusvahelises koostöös erinevate küberpoliitika valdkonna uuringutes, samuti anda teadmisi järgmise põlvkonna küberpoliitika ja -julgeoleku ekspertidele nii meilt kui mujalt.

Kuna maailm muutub üha enam tehnoloogiliselt ühendatuks ja küberturvalisusel on riikide julgeolekus aina olulisem roll, peavad valitsused ja organisatsioonid aina enam tegelema küberohtudega, mis võivad häirida nende tegevust, varastada nende andmeid või kahjustada nende infrastruktuuri. Seetõttu on küberpoliitika muutunud nii poliitikakujundajate, ettevõtete kui ka üksikisikute jaoks eluliselt tähtsaks uurimisvaldkonnaks.

Studying Russia’s War(s)

Töötuba Venemaa sõdade uurimisest

Publik

Tule kuula doktorantide põnevaid välkloenguid ja vali oma lemmik!