Valitsemine ja avalik haldus

Uurimisteemad jagunevad kolmeks. Esiteks uuritakse kaasaegseid valitsemisformaate, mis hõlmavad võrgustike põhist valitsemist, (IKT-põhist) avalike teenuste koosloomet ja polütsentrilist valitsemist. Vaadeldakse nimetatud avalike teenuste korralduse vormide efektiivsust kui ka mõjusid demokraatlikule valitsemisele. Teiseks uurimissuunaks on hea valitsemise edendamine ja avaliku halduse reformid mitte-demokraatlikes ja demokratiseeruvates riikides, kus peamine fookus on ELi Idapartnerlusriikidel. Eesmärgiks on töötada välja režiimitüüpidest lähtuv diferentseeriv käsitlus, mis viib kokku sobivad hea valitsemise edendamise strateegiad sihtriikide eripalgeliste valitsemissüsteemidega. Kolmandaks, Eesti avalikule haldusele keskenduv suund uurib Eestis halduspoliitikate kujundamise ja rakendamise erinevaid aspekte, sh kodanike kaasamist, koostöödmudeleid, teadmiste põhist poliitikate kujundamist, teiste kogemusest õppimist jne.

Uurimissuunda juhivad: Kristiina Tõnnisson, Kristina Muhhina

Publik

Tule kuula doktorantide põnevaid välkloenguid ja vali oma lemmik!

Kick-off of Teaming projects of the Univeristy of Tartu

Tartu Ülikoolis septembris alanud suurprojektidelt oodatakse tõuget siinse teadus- ja innovatsioonimaastiku arengule