Valitsemine ja avalik haldus

Uurimisteemad jagunevad kolmeks. Esiteks uuritakse kaasaegseid valitsemisformaate, mis hõlmavad võrgustike põhist valitsemist, (IKT-põhist) avalike teenuste koosloomet ja polütsentrilist valitsemist. Vaadeldakse nimetatud avalike teenuste korralduse vormide efektiivsust kui ka mõjusid demokraatlikule valitsemisele. Teiseks uurimissuunaks on hea valitsemise edendamine ja avaliku halduse reformid mitte-demokraatlikes ja demokratiseeruvates riikides, kus peamine fookus on ELi Idapartnerlusriikidel. Eesmärgiks on töötada välja režiimitüüpidest lähtuv diferentseeriv käsitlus, mis viib kokku sobivad hea valitsemise edendamise strateegiad sihtriikide eripalgeliste valitsemissüsteemidega. Kolmandaks, Eesti avalikule haldusele keskenduv suund uurib Eestis halduspoliitikate kujundamise ja rakendamise erinevaid aspekte, sh kodanike kaasamist, koostöödmudeleid, teadmiste põhist poliitikate kujundamist, teiste kogemusest õppimist jne.

Uurimissuunda juhivad: Kristiina Tõnnisson, Kristina Muhhina

#koostöö #teadus
Tartu konverents

Tartus kohtuvad enam kui 30 riigi teadlased, et arutada Ida-Euroopa ja Euraasia mineviku, oleviku ja tuleviku üle

#kirjastamine #kultuur #teadus
Herder and Enlightenment Politics

Eva Piirimäe raamatu "Herder and Enlightenment Politics" esitlus