Käitumuslik poliitikakujundamine ja rahaline heaolu

Käitumuslik poliitikakujundamine valikuarhitektuuri nutika kujundamise ja selle abil inimeste valikute ja otsuste nügimise (müksamise) läbi on maailmas laialt populaarsust kogumas. Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni OECD andmetel on nn. nügimisüksusi (nudge unit) valitsuste ja kohalike omavalitsuste juures tegutsemas üle saja. Kokku on selliseid üksusi maailmas üle 300. Siiski on nügimine vaid üks paljudest käitumusliku poliitikakujundamise töövahendeist. Hoolimata kasvavast populaarsusest nii poliitikakujundajate kui teadurite hulgas, on tõhusate tõenduspõhiste käitumuslikult kavandatud sekkumiste uurimisel veel väga pikk tee minna. Teine samuti viimasel ajal enam tähelepanu saanud uurmisvaldkond on rahaline heaolu, selle olemuse lahtimõtestamine ning selle suurendamise viiside tõenduspõhine arendamine. Enam kui viiekümnes riigis on rakendamisel riiklikud finantskirjaoskuse strateegiad, mille lõppeesmärgina nähakse rahalise heaolu paranemist. Tegelikkuses pole aga seni tõendeid, et rahatarkuse jagamine rahalisele heaolule olulist mõju avaldaks. Samuti vajavad arendamist rahalise heaolu mõõdikud.

Uurimissuunda juhib: Leonore Riitsalu

Seotud töötaja(d): Kristjan Pulk

#koostöö #teadus
Tartu konverents

Tartus kohtuvad enam kui 30 riigi teadlased, et arutada Ida-Euroopa ja Euraasia mineviku, oleviku ja tuleviku üle

#kirjastamine #kultuur #teadus
Herder and Enlightenment Politics

Eva Piirimäe raamatu "Herder and Enlightenment Politics" esitlus