Autor:
Erakogu

Johan Skytte instituudi kaks kursust pälvisid e-kursuse kvaliteedimärgi

2022. aastal tunnistati e-kursuse kvaliteedimärgi vääriliseks 97 kursust erinevatest ülikoolidest, kõrgkoolidest, kutseõppeasutustest ja üldhariduskoolidest üle Eesti. Märgi saanute hulgast esitati aasta e-kursuse tiitli nominendiks 9 kursust, mille hulgas on ka Johan Skytte instituudi kursus Common Challenges of Competing Regionalisms. Lisaks sellele sai e-kursuste kvaliteedimärgi ka Kristiina Tõnnissoni kursus Avaliku halduse alused. Aasta e-kursus kuulutatakse pidulikult välja kevadseminaril “Digiäkk 2.0” reedel, 20. mail 2022.

E-kursuse kvaliteedimärki antakse välja selleks, et tõsta e-kursuste kvaliteeti nii kõrghariduses, kutseõppes kui ka üldhariduses. Kvaliteedimärk näitab e-kursuse väga head taset ja märk on tunnustuseks e-kursuse loojale ja tegijale, kes on saavutanud digitehnoloogia rakendamisel õppeprotsessis suurepäraseid tulemusi. E-kursuse kvaliteedimärgi kuvandi ja kontseptsiooni on välja töötanud Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse (HITSA) e-õppe kvaliteedi töörühm 2008. aastal. 2020. aastast koordineerib kvaliteedimärgi väljaandmist Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur (EKKA).

TÜ Johan Skytte instituudi täiend- ja e-õppe projektijuht Anna Beitane rõhutab, kui oluline oli kursuse väljatöötamisel see, et kursus oleks kokku pandud materjalidest, mis moodustaksid ühtse terviku ning toetaksid kursuse õpiväljundeid hoolikalt valitud digitaalsete võimalustega. “Kursusel kombineeriti mitmeid e-õppe võimalusi ja videoloenguid, näiteks lühikesed videoklipid kursusega seotud terminitest ja kontseptsioonidest, ümarlaua arutelud ja külalisintervjuud,” lisab Beitane aasta e-kursusele nomineeritud kursuse kohta. Kursuse tagasisidest selgub, et õpilased olid kursuse formaadiga väga rahul ning kursus oli osalejate jaoks kaasahaarav ja interaktiivne.

Anna Beitane räägib kursuse läbiviimisest ja digiõppest lähemalt ka reedel toimuval Digiäkk 2.0 seminaril. Seminarile on oodatud kõrgkoolide juhtkonnad, õppejõud, haridustehnoloogid, õppedisainerid, üliõpilased ja teised digiõppe huvilised.

Kursuse Common Challenges of Competing Regionalisms on väljatöötanud Anna Beitane, Stefano Braghiroli, Andrey Makarychev, Maili Vilson, Kristel Vits, Reina Shehi (Zenelaj), Nikoleta Dukanovic, Iryna Maksymenko, Shota Kakabadze ja Mari-Liis Sulg. Kursus on arendatud Jean Monnet NearEU mooduli raames, mis on 3 aastat kestev projekt, mida koordineerib Dr. Stefano Braghiroli. Projekti toetab Euroopa Liidu Erasmus+ programm.

CEESEN

Rohelise mõtteviisiga omavalitsused jagasid energia- ja kliimakriisi puudutavaid murekohti ning praktilisi kogemusi

Evan Bloom

Evan Bloomi ingliskeelne avalik loeng „Arktika valitseja“