Autor:
Johan Skytte poliitikauuringute instituut

Tudengid käisid Brüsselis simulatsiooni korras olulisi otsuseid läbi rääkimas

2. ja 3. veebruaril toimus Brüsselis esimest korda EL-taseme otsuste tegemise simuleerimine Eesti ja teiste Euroopa Liidu riikide tudengitele

ConSIMium loodi EL Nõukogu rollimängu kogemuseks, kus 27 üliõpilaste meeskonda kõigist EL liikmesriikidest kogesid esmakordselt, mida tähendab liikmesriikide vahel läbirääkimisi pidada ja EL tasandil otsuseid teha. ConSIMiumi organiseeris Nõukogu peasekretariaat. Kokku oli valitud 162 üliõpilast (6 igast liikmesriigist) ja 27 koordinaatorit (igast riigist 1) kokkulepitud põhimõtete ja kriteeriumide alusel. Eesti poolt oli koordinaatoriks TÜ Skytte instituudi Euroopa õpingute kaasprofessor Stefano Braghiroli. Selles esmakordses EL Nõukogu simulatsioonis liitus seitsme Eesti üliõpilase meeskond (sh ka Euroopa õpingute üliõpilane Lenne Lotta Põdra) kuue erineva Euroopa ülikooli üliõpilasega. Üliõpilased esindasid erinevaid rolle peaministritest ministriteni, saadikutest ajakirjanikeni. 

Stefano ütleb kogetu kohta nii: "Oli suur rõõm juhtida Eesti meeskonda ja väga inspireeriv näha meie üliõpilasi läbirääkimisi juhtimas, teiste meeskondadega dialoogi pidamas ja reaalselt kinnituatud kokkulepeteni jõudmas. See oli suurepärane näide tegemise kaudu õppimisest. Üliõpilased saavutasid parema arusaama liikmesriikide rollist EL otsuste tegemisel ja arendasid tugevama sideme Euroopa projektiga. Nad saavutasid ka sissevaate tulevastesse ametialastesse võimalustesse ja inspiratsiooni omamaks karjääri avalikus teenistuses. 

Esimesel päeval alustasime Euroopa Nõukogu simuleerimisega, seejärel töörühmadega. Teisel päeval oli COREPERi koosolek ja seejärel EL Nõukogu. Simuleerimise korraldus oli väga hästi kavandatud ja peegeldas hästi tegelikku otsustamisprotsessi. Asjaolu, et töö toimuski päriselt Europa hoones tegi kogemuse veelgi reaalsemaks. Pausi ajal sai meie meeskond ka võimaluse külastada Eesti alalist esindust Euroopa Liidu juures, kus meil oli võimalus õppida neilt, kes Eesti huve silmas pidades peavad igapäevaselt läbirääkimisi Euroopa Liidu tasandil.“ 

Lenne Lotta, kes oli üks Eestist osalenud tudengitest kirjutab nii: „Euroopa õpingute üliõpilasena olin varasemalt kursis nii erinevate Euroopa Liidu institutsioonide, nende toimimise kui ka otsustusprotsessidega. Täiesti erinevad on aga teoreetilised teadmised ja praktilised oskused, millest esimese olen omandanud Tartu Ülikoolis, aga viimase sain tänu ainulaadsele võimalusele osaleda ConSIMiumi projektis. Euroopa Liidu Nõukogu simulatsioon andis mulle realistliku pilgu ja kogemuse selles osas kuivõrd keeruline, pikk ja mahukas protsess on ühe dokumendi/õigusakti vastuvõtmine Euroopa Liidus. Nii meie enda kogemuse kui ka korraldajate sõnutsi on tegu justkui abieluga 27 riigi vahel, kus konsensusele jõudmine võib olla keeruline ja vahepeal isegi võimatuna tunduv, kuid siiski väga vajalik ning aluseks Euroopa Liidu toimimisele. Eriti meie, väike riik teiste suurte kõrval, ei jõua üksi seistes paraku kaugele. Nii Euroopa uudiseid lugedes kui ka Euroopa parlamendi valimiste lähenemisel tasub meeles pidada, et kõik taandub siiski kindlatele isikutele ja nende oskusele kanda edasi nii riigi väärtuseid ja vajadusi kui ka võimele leida kompromisse.  Külastades Eesti alalist esindust Euroopa Liidu juures oli üheks põhiliseks nõuandeks, mis atašee Algis Kokka meile andis, et ka koridorid on koht töö tegemiseks („Corridors are also a working space“) – simulatsiooni jooksul saime omal nahal tunda, kuidas vestlused kohvikruusi taga või järjekorras seistes mõjutavad lõpptulemust palju enam kui need, mis toimuvad ametliku ümarlaua taga.“ 

Tartu Ülikooli peahoone

Algab ülikooli uue arengukava koostamine

Kant 300. sünniaastapäeva kujundus koos joonistusega Kantist

Immanuel Kanti 300. sünniaastapäev Tartu Ülikoolis

hackathon2024

Tartu Ülikool kutsub rohepööret toetavate digilahenduste häkatonile Ida-Virumaal