Autor:
Andres Tennus

Mikrokraadide KKK

Oled huvitatud Johan Skytte poliitikauuringute instituudi mikrokraadist? Väga tore! Siin on vastused küsimustele, mida tihti enne õppima tulekut teada tahetakse. 

  • Maksta saab kuni kolmes osamakses ja arve saab jaotada erinevate maksjate vahel (kui nt pool arvest tasub tööandja)
  • Info hindamismeetodite ja kodutööde sisu kohta leiad allolevatelt linkidelt 
  • Sügissemester algab 4. septembril ja lõpeb jaanuari lõpuga
  • Viimased hindelised tööd toimuvad üldiselt detsembris 
  • Puudumiste kompenseerimine sõltub kokkuleppest õppejõuga 
  • Õpe toimub koos teiste tudengitega (nt TÜ Euroopa õpingute magistrantidega)
  • Registreerumiseks on vajalik motivatsioonikiri ja registreerumine ÕiS1 keskkonnas 
  • Enne õppetöö algust toimuvad infotunnid, kus tutvustame õppetööd ja vastame teie küsimustele
  • Mikrokraadiprogrammis osalejal on võimalik võtta töölt õppepuhkust, et õppetöös osaleda 

Siit leiad info kursuste sisu, hindamise ja toimumiste kohta: 

Rahvusvaheliste projektide juhtimine

Digiriik ja piiriülesed e-teenused

Riigihangete korraldamine algajatele

Töötamine ELi institutsioonides 

*EPSO konkursside ettevalmistuskursus toimub kolmel korral 

Democracy and Autocracy in the EU's Eastern Neighbourhood

Liitu meie uue MOOC-iga „Demokraatia ja autokraatia Euroopa Liidu idanaabruses“

Õppijad auditooriumis

Mitmesse mikrokraadiprogrammi kandideerimise tähtaega pikendati 28. jaanuarini

Riigihangete korraldamine edasijõudnutele

Riigihangete korraldamine edasijõudnutele