Autor:
Aaron Burden / Unsplash

Mikrokraadiprogramm „Riigihangete korraldamine algajatele“

Tartu Ülikooli Johan Skytte poliitikauuringute instituudis ja õigusteaduskonnas väljatöötatud mikrokraadiprogramm „Riigihangete korraldamine algajatele“ tagab osalejatele vajalikud teadmised ja oskused riigihangete korraldamiseks ja elluviimiseks. Programmi läbinud osalejad on põhjalikult kursis riigihangetesse puutuvate õiguslike, majanduslike ja korralduslike aspektidega. Pärast programmi läbimist pakuvad osalejad omandatud oskustega konkurentsi tööturul eelkõige avalikus sektoris, nii riigi kui ka kohaliku omavalitsuste tasandil. Mikrokraadiprogramm on välja töötatud kooskõlas tööandjatega ja programmis õpetavad valdkondade spetsialistid. Programm kuulub J. Skytte poliitikauuringute instituudi riigiteaduste bakalaureuseõppekava 2444 ja õigusteaduskonna magistriõppekava 2588 alla. 

Programm toimub 2023/2024. õppeaasta sügissemestril. Mikrokraadiprogrammi läbimine annab osalejatele tugeva eelise tööturul, eelkõige avalikus sektoris ja eriti kohalikus omavalitsuses. TÜ õigusteaduskonna ja J. Skytte poliitikauuringute instituudi ning rakendusuuringute keskuse RAKE eksperdid annavad koostöös praktikutega osalejatele põhjalikud teadmised ja oskused, millega tööturul silma paista. 

Riigihankeid võib vaja minna igas valdkonnas, kus on vaja osta kaupu ja teenuseid, ning see hõlmab nii avalikku kui ka erasektorit. Riigihangete korraldamine on keeruline protsess, kui selle järele on tööturul alati suur nõudlus. Seda näitab ka J. Skytte poliitikauuringute instituudi riigihangete korraldamise mikrokraadiprogramm, mis on osutunud Tartu Ülikoolis üheks populaarseimaks.

Soovijatel on võimalik liituda jätkuprogrammiga „Riigihangete korraldamine edasijõudnutele“, mis toimub 2023/2024. õppeaasta kevadsemestril. 

Programmi on oodatud osalema need, kelle töökogemus riigihangete valdkonnas on alla kahe aasta. 

Programmi läbinu
- tunneb ja oskab rakendada Eesti ja EL-i riigihankeõigust, sh riigihanke üldpõhimõtteid;
- suudab tuvastada konkreetse riigihanke korraldamise peamised õiguslikud riskid, neid vältida või heastada;
- omab head ülevaadet hankeasjade planeerimisest ja korraldamisest;
- oskab orienteeruda riigihangete registris ja vajalikes dokumentides;
- tunneb põhjalikult riigihangete korraldamise eesmärke, protsessi ja tingimusi;
- oskab koostada riigihanke dokumente;
- oskab riigihankeid efektiivselt ja täpselt korraldada.

Õppejõud

Kadri Leetsaar, Mari Ann Simovart, Pilleriin Peedosk 

Hind: 2100 eurot*

* Tartu Ülikool väljastab e-arveid. Võimalik on tasuda kuni kolmes osas. 

Vastuvõtt: 01.06–28.08 

Registreerumiseks palume saata PDF-vormingus motivatsioonikiri e-posti aadressile kristel.birgit.potsepp@ut.ee.

Registreeru

Going Green and being Cool

Going Green and being Cool – TÜ jõustab noori roheteemadel rääkima

Tudengid laua taga õppimas

Mikrokraadide KKK

Building with a EU flag

Mikrokraadiprogramm „Töötamine Euroopa Liidu institutsioonides“