Autor:
Aaron Burden / Unsplash

Mikrokraadiprogramm „Riigihangete korraldamine algajatele“

Mikrokraadiprogrammis osalemine annab teadmised hankedokumentide koostamiseks ja riigihangete korraldamiseks ning elluviimiseks ja õpetab orienteeruma riigihankeõiguse maastikul. Programmi läbinud osalejad teavad ja tunnevad riigihanke korraldamise protsessi ja on põhjalikult kursis riigihangetesse puutuvate õiguslike, majanduslike ja korralduslike aspektidega.

Lisainfo ja registreerumine

Toimumisaeg: 02.09.2024 - 31.01.2025
Registreerumine: 01.06.2024 - 21.08.2024
Õppekeel: eesti keel, inglise keele oskus tasemel B2 on vajalik lugemismaterjalide läbitöötamiseks.
Õppevorm: e-õppe formaadis või auditoorselt vastavalt õppijate soovidele.
Hind: 2100 eurot

Õppeained ja toimumisajad
P2OG.01.092 Riigihankeõigus algajatele
SVJS.00.058 Hankedokumentide koostamine
SVJS.00.079 Riigihangete korraldamine

Mikrokraadiprogrammi läbinu

  • tunneb ja oskab rakendada Eesti ja EL-i riigihankeõigust, sh riigihanke üldpõhimõtteid;
  • suudab tuvastada konkreetse riigihanke korraldamise peamised õiguslikud riskid, neid vältida või heastada;
  • orienteerub hankeasjade õiguskaitsesüsteemis;
  • oskab orienteeruda riigihangete registris ja vajalikes dokumentides;
  • oskab koostada riigihanke dokumente;
  • tunneb põhjalikult riigihangete korraldamise eesmärke, protsessi ja tingimusi;
  • oskab riigihankeid efektiivselt ja täpselt korraldada.

Programmijuht: Kristiina Tõnnisson, kristiina.tonnisson@ut.ee

Mikrokraadide KKK

Motivatsioonikirja nõuded 

Registreerumise lõpuni

Nõuanded mikrokraadi motivatsioonikirja koostamiseks

Nõuanded mikrokraadile registreerumisel esitatava motivatsioonikirja koostamiseks.
EU flags

Mikrokraadiprogramm „Euroopa Liidu alused"

Purustatud lennuki vrakk.

Mikrokraadiprogramm „Terrorism - põhjused, avaldumisvormid ja tõkestamine"