Autor:
Canva

Mikrokraadiprogramm „Euroopa Liidu alused"

Mikrokraadiprogrammi eesmärk on toetada Ukraina kui kandidaatriigi ettevalmistust Euroopa Liiduga liitumiseks ja tõsta Ukraina asjaomaste sihtrühmade teadlikkust ja pädevusi EL-iga liitumise teel. Programmi sisu keskendub kolmele valdkonnale, mis on ühed peamised mõistmaks EL-i toimimist nii liidusiseselt kui selle väliselt:

  1. EL-i poliitika kujundamise ainekursus tutvustab EL-i peamisi institutsioone, nende ülesehitust, ülesandeid, toimimist ja mõju, samuti poliitikakujundamise ja otsuste tegemise protsessi, sh võimalikke tulevasi reformikavasid.
  2. EL-i laienemise ainekursus annab ülevaate EL-i laienemisprotsessist ja sellega seotud väljakutsetest nii ajaloolises kui kaasaegses vaates, tuginedes sh Eesti kogemusele EL-iga liitumise protsessis.
  3. Õppeaine „EL-i integratsiooni nüüdisaegsed väljakutsed“ uurib  erinevate EL-i sise- ja välispoliitiliste protsesside toimumist ja reformiplaane, seda eriti seoses Ukraina tulevase EL-iga liitumise valguses.

Programm on suunatud Ukraina riigiametnikele, kodanikuühiskonna esindajatele ja teistele sihtrühmadele, kes osalevad EL-iga liitumise ettevalmistamises.

 Lisainfo ja registreerumine

Toimumisaeg: 02.09.2024 - 31.01.2025
Registreerumine: 01.06.2024 - 21.08.2024
Õppekeel: inglise keel
Õppevorm: veebiõpe
Hind: 1530 eurot

Õppeained ja toimumisajad
P2EC.00.248 Euroopa Liidu poliitika kujundamine (6 EAP)
SVJS.00.024 Euroopa Liidu laienemine ja Euroopa väljakutsed (6 EAP)
P2EC.00.244 Euroopa integratsiooni nüüdisaegsed väljakutsed (6 EAP)

Mikrokraadiprogrammi edukalt läbinu on võimeline

  • kirjeldama EL-i peamiste institutsioonide ülesehitust, rolli, ülesandeid, kujunemislugu, toimimist ja mõju eri tüüpi poliitikavaldkondades (sh rahvusülesed vs. valitsustevahelised);
  • kirjeldama poliitikakujundamise protsessi EL-is ning teadma, milline on peamiste institutsioonide, liikmesriikide, huvigruppide ja kodanike roll selles;
  • suutma selgitada, kuidas EL-i poliitikaid rakendatakse ja mitmel tasandil ellu viiakse (sh majanduspoliitika, laienemine);
  • kirjeldama ja hindama muutusi Euroopa Liidu majandusliku integratsiooni protsessis, sh uusimaid arenguid ja võimalikke tulevikutrende;
  • analüüsima kriitiliselt Euroopa Liidu mõju kandidaatriikidele, naabruspoliitika riikidele ja Euroopas laiemalt ajalooliselt ja tänapäeval.
     

Programmijuht: Maili Vilson, maili.vilson@ut.ee

Mikrokraadide KKK

Motivatsioonikirja nõuded 

Registreerumise lõpuni

Nõuanded mikrokraadi motivatsioonikirja koostamiseks

Nõuanded mikrokraadile registreerumisel esitatava motivatsioonikirja koostamiseks.
Purustatud lennuki vrakk.

Mikrokraadiprogramm „Terrorism - põhjused, avaldumisvormid ja tõkestamine"

Buildings

Mikrokraadiprogramm „Rahvusvaheliste projektide kirjutamine"