Autor:
Tartu Ülikool

Eva Piirimäe: "Vabana sündinud ning värskelt koolitatud poliitikavaatlejate ning peagi ka -kujundajatena on teil suur vastutus."

Kallid lõpetajad, head lapsevanemad, armsad kolleegid!

Rõõm on teid tervitada sel kaunil juunikuu päeval, mil tähistame teie – või teie laste ja akadeemiliste kasvandike – poliitika-õpingute päädimist lõpudiplomiga. 

Kõnelen täna siin järjest kahes keeles, kahele erinevale, kuid siiski ka omavahel tihedalt põimunud seltskonnale. Esmalt pöördun Eesti lõpetajate poole.

Kallid lõpetajad, kahtlemata on teil põhjust enda üle uhked olla. 

Ainuüksi valiku langetamine Tartu Ülikooli ja Johan Skytte Poliitikauuringute Instituudi kasuks reedab head otsustusvõimet. 

Te tulite Tartu Ülikooli õppima koroonakriisi ajal, hetkel, mil teaduse autoriteet Eestis oli mitmel pool kõikuma löönud. Onu Heinode „terve mõistus“ ja „talupojatarkus“ olid tõtanud asendama teadust, mis oli tunnistanud, et võib eksida ning peab alles otsima lahendusi. Tõsi, ka neil, kes teaduse autoriteedis ei kahelnud, oli raske otsustada, millise eriala esindajaid tuleks koroonakriisi haripunktis enim kuulata. Ei olnud sugugi selge, kas valitsuse nõukojas jääb maksma viroloogide, reoveeuurijate või majandusteadlaste sõna. 

Kallid lõpetajad, teie taipasite, et ilma ühiskonda ja poliitikat süvitsi tundmata seda kriisi ei lahenda. Veel enam, te mõistsite, et lõpuks otsustab ikka valitsus. Lahendus on poliitikas. Te tulite poliitikat õppima. Nüüdseks olete te muidugi õppinud ka seda, et mitte ainult lahendused, vaid ka probleemid saavad alguse poliitikast. Võtame näiteks „vabaduse“ mõiste. See kõlab kutsuvalt, kuid selle sõna sisustamisel on meil ka omajagu vabadust. Oleme näinud, kui hõlpsasti võivad tekkida „vabadusvõitlejad“ väidetava tehnokraatia, ekspertide ja süvariigi vastu, samas kui ainus mõeldav vastus poliitikakujundajate poolt näib olevat teha asjad ära „kiirelt ja käratult“. Nagu iseenesest polariseerub ja pingestub poliitiline väli. Juba ammu näib ka, et tuleb jäigalt valida „rahvusluse“ ja „liberalismi“ vahel ning keskteid või vahevariante justkui ei eksisteerikski. Juba ammu ei taha erinevad pooled üksteistega rääkida. Te teate küll – selle ühiskondliku nähtuse nimi on ideoloogiline ja afektiivne polariseerumine.

Siiski tasub teil võtta tõsiselt Oxfordi ajalooprofessor Timothy Garton Ashi kirjeldust teist kui „vabana sündinud põlvkonnast“. Vabana sündinud ning värskelt koolitatud poliitikavaatlejate ning peagi ka -kujundajatena on teil suur vastutus.

Peate endalt ka väljaspool koolipinki jätkuvalt küsima, kuidas hoolitseda poliitilise kultuuri ja demokraatlike institutsioonide eest tänastes oludes. Kuidas tagada, et meie ajakirjandus oleks uuriv ja vaba, et selles oleks mitmekesiseid vaateid ning sügavamat analüüsi? Kuidas kindlustada, et meie poliitikas ei kaoks, vaid hoopis süveneks kaasav ja arutlev dimensioon? Kuidas tagada valimisvõitluses poliitiline võrdsus? 

Kasutage oma värskeid teadmisi meie demokraatia kindlustamiseks. Pidage meeles, et demokraatia ei ole pelgalt valitsemise kunst, tehnika või valitsejate leidmise meetod. Oma ilusaimal, püüdlemist väärival kujul on see ikkagi vabaduse ja võrdsuse ruum, mida luuakse kollektiivselt. Jätkugu teil teravat silma ja kõrva, analüütilist mõistust ja moraalset selgroogu sellesse panustades! Olge vabad ja jääge vabaks, kallid noored!

----

Dear international students, fresh graduates of the University of Tartu,

Please allow me to congratulate you on this special day. On behalf of Tartu University and the Faculty of Social Sciences, let me express our pride in you. And I don't just mean your study results or this very fact that you are sitting here in this historic aula, awaiting the awarding of your diplomas. Completing your studies is undoubtedly a significant achievement. However, accomplishing it under the current circumstances, described by some as an ongoing polycrisis, is truly remarkable. It is not only an intellectual achievement but also a moral one.

First and foremost, it must have taken a great deal of courage and commitment to come to Tartu back in 2021, during the then-ongoing pandemic, when the long-term effects of the crisis on Estonian society were uncertain. Moreover, it required courage for you to stay here when Russia launched its full-scale invasion of Ukraine in 2022. Many, particularly in the West, the further away from Estonia the more, feared that this region might also become a target of Russian aggression. 

Although there is no absolute guarantee that it will not happen, even the most fearful individuals have gained more confidence in the region's security. Here lies another reason to celebrate. Why have people gained more confidence in the security and future of this region? The answer lies in agency. The agency demonstrated by the Ukrainian people in defending their state has had a profound impact on the broader situation in the region. Additionally, the so-called 'free world’ as a whole has shown a remarkable level of agency by securing this region and rallying to support Ukraine once its commitment to freedom became evident.

Of course, I don't believe that pride is the only appropriate feeling on this special day. Compassion and admiration for those young people in Ukraine who haven't had the opportunity to continue and complete their studies, who have risked and lost their lives and loved ones, are also warranted today. We should also all be deeply grateful for the opportunity to pursue knowledge in the safe environment here.

In addition to compassion and gratitude, there's another emotion and capacity that I believe the current crisis has taught us all to appreciate. It has taught us the importance of cognitive empathy as students and agents of international politics. Cognitive empathy is the ability to imagine the world through the eyes of others. It requires us to understand the perspectives of different peoples, stakeholders, and groups in order to create and sustain alliances. We need intercultural communication skills and mutual respect. We also need self-reflection, self-criticism, and the ability to see ourselves through the eyes of others.

By coming here to study, you have already taken a significant step towards developing this capacity. By staying in this country for a longer period, you have gained a unique insight into Estonian culture, society and the viewpoints represented here. At the same time, you have also acted as cultural ambassadors of your country, discovering new things about yourself and your own society in this process. As a result, you have become not only more knowledgeable but also more reflective and imaginative individuals. This is yet another achievement, and perhaps the most significant one, for which I would like to congratulate you today. Well done indeed!

I wish you the best of luck with everything, dear graduates!

Eva Piirimäe. Poliitikateooria kaasprofessor ja sotsiaalteaduste valdkonna teadus-arendusprodekaan 

Aktuse tervituskõne dekanaadilt Tartu Ülikooli Skytte instituudi lõpuaktusel 14. juunil 2023


Skytte lõpuaktuse kõned:

Studying Russia’s War(s)

Töötuba Venemaa sõdade uurimisest

Tartu Ülikooli vilistlane

Berit Kivisaar: Euroopa õpingute eriala kui Tartu Ülikooli salajane pärl