Autor:
Andres Tennus

Sotsiaalteaduste valdkonna dekaan Margit Keller asub ametisse 1. jaanuaril 2024

3. oktoobril valis valimiskogu sotsiaalteaduste valdkonna dekaaniks Margit Kelleri. Keller on sotsiaalse kommunikatsiooni kaasprofessor ja Tartu Ülikooli kestliku arengu keskuse juhataja. Dekaani ametisse asub Keller 1. jaanuaril 2024.

Dekaaniks kandideeris ka deliktiõiguse professor, sotsiaalteaduste valdkonna õppeprodekaan ja dekaani kohusetäitja Janno Lahe. Valimiste eel kohtusid dekaanikandidaadid oma valdkonna töötajate ja üliõpilastega 27. septembril. Kohtumist on võimalik järele vaadata UTTV-s. Valimistel andis oma hääle 67,48% sotsiaalteaduste valdkonna valimiskogu liikmetest. Margit Kelleri poolt hääletas 152 valimiskogu liiget ja Janno Lahet toetas 126 liiget.


Margit Kelleri pöördumine valdkonna töötajate ja üliõpilaste poole

Ma olen väga tänulik valdkonna töötajatele usalduse eest ja alustan uuel aastal dekaanitööd rõõmsa näo ja suure pühendumusega! Meil on palju teha, sest teravad ühiskonna proovikivid ja kiirelt muutuv maailm vajavad sotsiaalteadlaste tarkust. Meie arengukavagi ütleb ambitsioonikalt: "oleme tulevikuühiskonna mõtestajad". Oleme tipptasemel: absoluutselt kõik meie valdkonna põhierialad on kas Times Higher Educationi või QS-i edetabelites 2023. aastal esindatud ja asuvad 200.–300. kohal. Meil on ka ülikoolis kõige rohkem üliõpilasi bakalaureuse- ja magistriõppes, samuti  ühiskonna vajadustega sammu pidav osakoormusega õppe, üheaastaste magistrikavade ja mikrokraadide pakkumine. Kui me üheskoos tegutseme selle nimel, et iga kolleegi ja üliõpilast hoida, võimaldada inspireerivat tööd, väärilist tasu ja päris puhkust, siis saame meie ees seisvate nõudlike ülesannetega hakkama.

Tudengitele soovin, et naudiksite ühiskonna mõistmise võlu ja mõtleksite enda jaoks läbi: "äkki olen just mina see, kes tahaks kasvada õppejõuks ja teadlaseks". Tudengite hääl - olgu õppeainete tagasiside, üliõpilasorganisatsioonides või otsustuskogudes osaluse kaudu - on asendamatu. Luban olla sellele hea kuulaja. Sama tähtis on noorte järelkasv sotsiaalteaduste perre.

Mul on väärtuslik kogemus, mille on andnud kuus aastat tööd ühiskonnateaduste instituudi juhina. Koos kolleegidega suutsime keerulises olukorras üksuse suunata uuele arengurajale ja tuua välja rahalisest madalseisust. Viimase aasta jooksul olen juhtinud TÜ nelja valdkonna ja kahe muuseumi konsortsiumi – kestliku arengu keskust –, mis on andnud olulisi õppetunde ning kontakte ühiskonna teenimiseks ja ülikooliüleseks koostööks. 

Minu tegutsemispõhimõtted: 

  • töötada nii, et valdkonna (otsustuskogude) asjaajamislik „majapidamine“ on korras, otsuste sisu selgelt argumenteeritud ja protsessid kaasavad ning osapooltele arusaadavad; 
  • seista TÜ rektoraadis socialia huvide eest põhimõttel, „kuidas teha nii, et me kõik võidaks“, (mitte põhimõttel „oluline on vaid see, et meie ei kaotaks“); 
  • edendada iga inimest hoidvat töökultuuri;
  • olla üksuste juhtidele/juhtkondadele ja prodekaanidele arengupartner ning vajadusel probleemide lahendamisel abistaja, barjääride eemaldaja;
  • olla kompleksse ühiskonna mõtestaja nii meediaga kui eri huvipooltega suheldes, olles sotsiaalseid süsteeme ning nende muutumist uuriv teadlane ja õppejõud.

Kõige olulisemad on inimesed, seega hea tiim ning huumorimeel aitavad ka kõige keerulisemates olukordades säilitada sihi ja heatahtlikkuse. 

Tartu Ülikooli peahoone

Algab ülikooli uue arengukava koostamine

Lossi 36 õppehoone droonivaatest.

Dekaanikandidaatide kohtumine sotsiaalteaduste valdkonna töötajate ja üliõpilastega

Tartu Ülikooli peahoone

Valimiskomisjon registreeris dekaanikandidaadid