Autor:
/Unsplash

Paindlik ja kaasav täiendõpe - mikrokraad Skytte instituudis

Mikrokraadid on pidevalt muutuval tööturul efektiivseks enesearenduse viisiks. Paindlik ja valikuvõimalusi pakkuv mikrokraadiprogramm annab võimaluse omandada uusi teadmisi mitmeaastast õppetööd ette võtmata. Tartu Ülikooli Johan Skytte poliitikauuringute instituudi mikrokraadid on kokku pandud arvestades töötava inimese vajadusi ning kahel nädalavahetusel kuus toimuv õppetöö annab võimaluse ühendada õpingud töö ja eraeluga. 

“Projektide juhtimine on tööturul muutunud üheks enim nõutud  oskuseks. Skytte instituudi mikrokraad pakub osalejatele vajalikke teadmisi ja oskusi, et arendada enda karjäärivõimalusi või edendada äritegevust. Mikrokraadi läbinutel on võimalus astuda ka Euroopa õpingute magistrantuuri, kuhu on võimalik läbitud ained üle kanda,” kommenteerib Maili Vilson, TÜ Johan Skytte instituudi asejuhataja õppetöö alal.  

Programm “Rahvusvaheliste projektide juhtimine” pakub osalejatele teadmisi ja oskuseid projektide kirjutamisest ja juhtimisest nii Euroopa Liidu kui Eesti tasandil. Projektijuhtimine ei eelda ainult teadmisi projekti kirjutamisest, vaid ka juhtimisoskusi, teadmisi seadustest ja poliitikatest, rahastusvõimaluste tundmist ning häid läbirääkimisoskuseid. Mikrokraadiprogramm annab ülevaate Euroopa Liidu õigusruumist, majandusest ning regionaal- ja ühtekuuluvuspoliitikast, mis tagab edukate rahvusvaheliste projektide läbiviimise. 

Programmi läbinud osalejad pakuvad õppetöö käigus omandatud põhjalike oskustega tööturul konkurentsi juhtivatel positsioonidel nii avalikus kui erasektoris. Projektijuhtimise oskuste järele on ühiskonnas suur nõudlus – ärikeskkond muutub aina rahvusvahelisemaks ja keerukamaks ning suutlikkus professionaalselt projekte taotleda ja ellu viia on ühiskonnas hinnatud oskus. 

Tartu Ülikooli Johan Skytte poliitikauuringute instituudi mikrokraadiprogramm “Rahvusvaheliste projektide juhtimine” alustab 2022. aasta sügisel ning kestab ühe semestri. Programm sobib ettevõtjatele, juhtidele, konsultantidele, kohalike omavalitsuste ja riigiametnikele ning vabaühenduste ja mõttekodade liikmetele.

Toimumisaeg: 2022/2023 õppeaasta sügissemester
Toimumiskoht: Tartu
Hind: 999€

Registreeru mikrokraadikavale


 

Nõuanded mikrokraadi motivatsioonikirja koostamiseks

Nõuanded mikrokraadile registreerumisel esitatava motivatsioonikirja koostamiseks.
EU flags

Mikrokraadiprogramm „Euroopa Liidu alused"

Purustatud lennuki vrakk.

Mikrokraadiprogramm „Terrorism - põhjused, avaldumisvormid ja tõkestamine"