Autor:
Firmbee.com. Unsplash

Mikrokraadiprogramm „Töötamine Euroopa Liidu institutsioonides“

Euroopa Liidu institutsioonides töötamine pakub väärtuslikke võimalusi professionaalseks arenguks, sest seal saab panustada oma teadmiste, oskuste ja ideedega Euroopa tulevikku mõjutavatesse otsustusprotsessidesse. Samuti on EL-is võimalus luua võrgustikke, arendada koostööd ja saada laiem arusaam Euroopa Liidu poliitilistest protsessidest. Eestlasena EL-i institutsioonides töötamine ei võimalda mitte ainult isiklikult areneda, vaid esindada ja edendada ka Eesti huve Euroopas.

2023/2024. õppeaastal toimuva mikrokraadiprogrammi eesmärk on pakkuda põhjalikke teadmisi ja ettevalmistust Euroopa Liidus töötamiseks. Programm annab osalejatele vajalikud teadmised Euroopa Liidu institutsioonidest ning nende ülesannetest, Euroopa Liidus töötamisega seotud konkurssidest ja nende sisust ning vajalikud teadmised Euroopa Liitu puudutavatest teemadest. 

Mikrokraadiprogrammis õpetavad J. Skytte poliitikauuringute instituudi spetsialistid ning väliskülalised, kellel on laiapõhjaline kogemus ja ekspertiis Euroopa Liidu institutsioonide ja Euroopa Liidus töötamise kohta.

Programmi edukalt läbinu:
- tunneb põhjalikult Euroopa Liidu institutsioone ja nende toimimist;
- on pädev EPSO konkursile kandideerima ja neid edukalt läbima;
- teab EPSO konkursside ülesehitust, põhimõtteid ja nõudmisi;
- tunneb hästi Euroopa Liidus töötamise põhimõtteid;
- pakub konkurentsi rahvusvahelisel tööturul.;
- on kursis Euroopa Liidu poliitikakujundamise põhimõtetega;
- tunneb Euroopa Liidu lõimumisprotsesse ja nende ajalugu.

Kursused:

P2EC.00.246 EL Eestis ja Eesti EL-is (K, 18:00 - 20:00, e-õpe)
P2EC.00.248 Euroopa Liidu poliitika kujundamine (L, 10:30 - 13:30)
SVJS.00.078 EPSO konkursside ettevalmistuskursus (N, 10.15-17.00; N, 12.15-18.30)*

*EPSO konkursside ettevalmistuskursus toimub kolmel korral 

Õppejõud:

Kristiina Tõnnisson, Maili Vilson, Piret Ehin

Hind: 1750 eurot*

* Tartu Ülikool väljastab e-arveid. Maksta saab kuni kolmes osas. 

Vastuvõtt: 01.06–21.08 

Registreerumiseks palume saata PDF-vormingus motivatsioonikiri e-posti aadressile kristel.birgit.potsepp@ut.ee  

Registreeru

 

Democracy and Autocracy in the EU's Eastern Neighbourhood

Liitu meie uue MOOC-iga „Demokraatia ja autokraatia Euroopa Liidu idanaabruses“

Õppijad auditooriumis

Mitmesse mikrokraadiprogrammi kandideerimise tähtaega pikendati 28. jaanuarini

Riigihangete korraldamine edasijõudnutele

Riigihangete korraldamine edasijõudnutele