Autor:
Firmbee.com. Unsplash

Mikrokraadiprogramm „Digiriik ja piiriülesed e-teenused“

Ühiskond muutub üha tehnoloogiapõhisemaks ja see toob kaasa kiiresti kasvava nõudluse spetsialistide järele, kes on pädevad digitaalse valitsemise ja piiriüleste e-teenuste valdkonnas. Seetõttu on Tartu Ülikooli Johan Skytte poliitikauuringute instituut välja töötanud mikrokraadiprogrammi, mis pakub osalejatele eksperditeadmisi digiteenuste ja -valitsemise valdkonnas. Eesti on tuntud e-riigina, kus digitehnoloogia on laialdaselt kasutusel. Digiriigi arengu kavandamine ja juhtimine on vajalik nii valitsusasutustes kui ka ettevõtetes, sest selles valdkonnas toimuvad pidevad muutused. Pädevus digitaalsete reformide alal aitab kaasa Eesti majanduse ja innovatsiooni arengule ning on üheks võtmeoskuseks edukaks karjääriks ja ettevõtluseks.​​​​​​​

2023/2024. õppeaasta sügissemestril alustab Skytte instituudis mikrokraadiprogramm „Digiriik ja piiriülesed e-teenused“. Selle eesmärk on anda osalejatele alusteadmised e-riigi toimimisest ja piiriüleste e-teenuste arendamisest. Programm pakub praktilisi teadmisi ja oskusi valdkondades, mis puudutavad e-teenuseid ja nende reforme, digivalitsemise tavasid, infotehnoloogia rakendamise mõju ning infoühiskonna ja e-valitsemise toimimist. Programmis õpetavad praktikud ja spetsialistid. 

Mikrokraadiprogrammi läbinu:

  • omab ülevaadet Eesti infoühiskonna ja e-riigi kujunemisest ja toimimisest.
  • on võimeline kirjeldama ja analüüsima infotehnoloogia rakendamisega sotsiaalset, majanduslikku, poliitilist ja kultuurilist mõju;
  • suudab üldistada ja rakendada Eesti juhtumi põhjal leitud tõendeid ja teadmisi teistes riikides sarnaste tehnoloogiate kasutuselevõtu võimaluste ja mõju hindamiseks;
  • suudab analüüsida piiriülese valitsemise hiljutist arengut Euroopas;
  • oskab siduda e-valitsemise tavad enda erialaga;
  • oskab e-demokraatiat ja e-valitsust puudutavaid tehnikaid rakendada juhtimises.

Programmi väljatöötamisel on peetud silmas tööturu vajadusi, töötajatelt oodatavaid oskusi ja praktilisi väljundeid ning programmi sisu on kooskõlastatud tööandjatega. Programm toetab arengut nii kohalikul kui rahvusvahelisel tööturul.

Mikrokraadiprogammi läbimine soosib õpingute jätkamist J. Skytte poliitikauuringute instituudi magistriõppes.

Õppejõud on Mihkel Solvak (PhD), Tartu Ülikooli tehnoloogiauuringute kaasprofessor. Tema peamised uurimisteemad on e-valimised, avalikud e-teenused, masinõpe ja valimiskäitumine.

Kursused ja ajakava

SVJS.00.033 Riikideülene e-valitsemine (6 EAP-d)

12.09.2023 
14.09.2023
26.09.2023   (e-õpe)
03.10.2023 
05.10.2023   
24.10.2023    
14.11.2023    
05.12.2023
07.12.2023    

SHRG.02.024 E-valitsemine (6 EAP-d)

12.09.2023 
14.09.2023   
26.09.2023    e-õpe    
03.10.2023    
05.10.2023    
17.10.2023    e-õpe    
24.10.2023    
26.10.2023    
07.11.2023    e-õpe    
14.11.2023    
16.11.2023    
23.11.2023    e-õpe    
05.12.2023    
07.12.2023    
19.12.2023    kontrolltöö    

Hind: 1750 eurot*

* Tartu Ülikool väljastab arved digitaalselt. Maksta saab kuni kolmes osas.  

Vastuvõtt: 01.06-21.08 

Registreerumiseks palume saata PDF-vormingus motivatsioonikiri e-posti aadressile kristel.birgit.potsepp@ut.ee 

Registreeru

Nõuanded mikrokraadi motivatsioonikirja koostamiseks

Nõuanded mikrokraadile registreerumisel esitatava motivatsioonikirja koostamiseks.
EU flags

Mikrokraadiprogramm „Euroopa Liidu alused"

Purustatud lennuki vrakk.

Mikrokraadiprogramm „Terrorism - põhjused, avaldumisvormid ja tõkestamine"