Autor:
Canva

Käitumuslik poliitikakujundamine: kuidas nügida suurema heaolu suunas?

Tartu Ülikool kutsub teid osalema Tartu Ülikooli Johan Skytte poliitikauuringute instituudi koolitusel 'Käitumuslik poliitikakujundamine: kuidas nügida suurema heaolu suunas?', mida annab Leonore Riitsalu (PhD). Leonore Riitsalu on omandanud doktorikraadi juhtimises ja hetkel arendab ta Tartu Ülikooli juures uut populaarsust koguvat uurimissuunda – käitumuslik poliitikakujundamine. Ta on üle kümne aasta teinud koostööd OECD-ga ja olnud konsultandiks SRÜ riikidele suunatud projektides.

Leonore Riitsalu ETIS-e profiil

Grupitellimuse puhul küsi hinnapakkumist koolituse kontaktisikult: Kristel Birgit Potsepp, kristel.birgit.potsepp@ut.ee

Viimastel aastatel on populaarsust kogunud interdistsiplinaarne valdkond nimega käitumisökonoomika. See uurib, miks inimesed alati enda heaolu seisukohalt optimaalseid valikuid ei tee ning kuidas neid endile ja ühiskonnale kasulikumas suunas „nügida“. Kursuse raames õpime, kuidas Eestis saaks selliste lahenduste abil heaolu suurendada, milliste eetiliste piirangutega peame arvestama ning kuidas selliste sekkumiste mõju hinnata.

Kohtumistel käiakse läbi järgmised teemad:

  • piiratud ratsionaalsus ja arukama käitumise suunas nügimine
  • käitumuslikke tegureid arvestavad sekkumised ning nende eetilised piirangud
  • sekkumise mõju hindamine ja käitumise muutmise mudelite rakendamine

Lisainfo

Kursuse läbinud on kirjutanud:

"Ääretult huvitav, praktiline ja sisukas aine rohkete eluliste näidetega käitumisökonoomikast ja selle kasutamisest poliitikakujundamisel. Kasulik aine neile, kes tegelevad mistahes muutuste juhtimisega ühiskonnas ja inimeste nügimisega paremate valikute tegemiseks."

"Ootamatult tore oli. Hea positiivse energiaga õppejõud, huvitavad (veebi)loengud, paljupõnevaid praktilisi näiteid. Pidevalt oli tunne, et tahaks teemadesse ja võimalikesse lahendustesse veel põhjalikumalt ja sügavamalt kaevuda."

"Käitumuslik poliitikakujundamine oli minu jaoks hea ja õpetlik kursus sellest, kuidas väikeste, hästi läbi mõeldud ja läbi viidud sammudega inimesi neile soovitavas suunas käituma suunata (nügida). Tunnen, et olen kasu nii sellest, et tean nügimiseks kasutatavaid võtteid kui ka asjaoludest, mida seejuures silmas pidada. Samuti oskan loodetavasti nügimist, mida ise kogen, ära tunda ja paremini mõtestada, kuidas ma selle tulemusel oma käitumist nii ühiskonnale laiemalt kui ka mulle sobivas suunas kohandada"

Democracy and Autocracy in the EU's Eastern Neighbourhood

Liitu meie uue MOOC-iga „Demokraatia ja autokraatia Euroopa Liidu idanaabruses“

Õppijad auditooriumis

Mitmesse mikrokraadiprogrammi kandideerimise tähtaega pikendati 28. jaanuarini

Riigihangete korraldamine edasijõudnutele

Riigihangete korraldamine edasijõudnutele