Autor:
Markus Spiske, Unsplash

Tartu Ülikool kutsub noori Ida-Viru roheliste ideede konkursile

3. novembril toimub Narvas noortele mõeldud Ida-Viru roheliste ideede konkurss. Ootame noorte ideid ja mõtteid selle kohta, kuidas lahendada Ida-Virumaal roheüleminekuga seotud probleeme.

Võistlusele on oodatud Ida-Virumaa koolide 8.12. klasside õpilased ühe- kuni viieliikmeliste meeskondadena. Kooliõpilaste rühmatöid toetavad valdkonna eksperdid ning mentorid Narva kolledžist. Parimate ideede väljapakkujad saavad autasu. Lisaks põnevatele ettekannetele jagavad oma kogemusi ettevõtjad. 

Korraldaja Julia Golubeva sõnul saadi inspiratsiooni tänavu vastu võetud Ida-Virumaa energia- ja kliimakava eesmärgist, mis näeb ette piirkonna elukeskkonna parandamist. Ida-Virumaa on üks suurimaid heiteallikaid Läänemere piirkonnas. Seega on piirkond seadnud eesmärgiks rohelise ülemineku viisil, kus peamine eesmärk on muuta fossiilkütuseid kasutav tööstuspiirkond roheliseks ja kestlikuks, selgitas Golubeva. Ootame põnevusega noorte ideid ja loodame, et saame mõne neist peagi ka ellu viia, sõnas Golubeva, viidates Ida-Virumaa noortele, kellest saavad peagi piirkonna tuleviku kujundajad, ettevõtjad ja tööandjad.

Ideede puhul tuleb silmas pidada vastloodud energia- ja kliimakava põhipunkte: 

  • roheline liikumine
  • roheline linnaruum
  • kliimamuutustega kohanemine
  • noorte suurem teadlikkus ja aktiivne osalemine tegevuses, mis puudutab roheüleminekut ning kliimamuutustega kohanemist
  • uued kestlikud tooted, mis on vähese heitega või järgivad ringmajanduse põhimõtteid

Võistlusel osalemiseks registreeri oma meeskond üritusele hiljemalt 30. oktoobril. Rohkem infot võistluse ja registreerumise kohta leiab ürituse Facebooki lehelt.

Ideekonkurssi korraldab Tartu Ülikooli Johan Skytte poliitikauuringute instituut koostöös Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu, TÜ Narva Kolledži, Kohtla-Järve Noortevolikogu, Narva Noorteparlamendi ja noortekeskuse, Narva-Jõesuu Noortevolikogu ja noortekeskuse ning Toila Noortevolikogu ja noortekeskusega.

Ida-Viru roheliste ideede konkurssi rahastab projekti CEESEU-DIGIT raames Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm Horisont 2020 ning Põhjamaade Ministrite Nõukogu esindus Eestis.

Let’s talk about green future

Räägime rohelisest tulevikust

Loodusvaatluste maraton

Kodanikuteaduse seminaril räägitakse, kuidas rikastab avalikkuse kaasamine teadustööd

hackathon2024

Tartu Ülikool kutsub rohepööret toetavate digilahenduste häkatonile Ida-Virumaal