Tartu Ülikool on Kantar Emori uuringu andmetel Eesti konkurentsitult mainekaim kõrgkool

Tänavu kevadel korraldas Kantar Emor 15–74-aastaste Eesti elanike seas taas ülikoolide maineuuringu, millest selgus, et eri vanuses elanikud peavad riigi mainekaimaks kõrgkooliks endiselt Tartu Ülikooli. Vastajate hinnangul on Tartu Ülikooli lõpudiplom tööturul hinnatud ning ülikoolis tehakse kõrgetasemelist teadust ja pakutakse väga head haridust.

Seda, et kõige mainekam Eesti ülikool on pikima ajalooga Tartu Ülikool, arvab 84% ligi 1200-st küsitlusele vastanust. 92%-le meenus kõigist kõrgkoolidest esimesena spontaanselt Tartu Ülikool.

Vastuste põhjal tagavad Tartu Ülikooli maine tugevuse eelkõige usaldusväärsus, kõrgetasemeline haridus ja teadus ning lõpudiplomi suur väärtus tööturul. Lisaks peavad vastajad Tartu Ülikooli konkursisõela tihedaks ja ülikooli vilistlasi edukateks. Suure eelisena nähakse ka rahvusülikooli rahvusvahelisust.

Tartu Ülikooli õppeprorektor Aune Valk vastas küsimusele, mis teda üllatas ja miks on tugev maine ülikooli jaoks oluline, järgmiselt: „Uuringus on ülikooli jaoks vähe uudiseid ja see on hea. Üle 90% inimestest arvab, et Tartu Ülikoolis antav haridus on kõrgetasemeline, et me oleme usaldusväärsed ja et ülikooli lõpudiplom on tööturul hinnatud. On oluline, et noortel ja nende vanematel oleks usaldus siinse kõrghariduse kvaliteedi vastu, kuna nutikatele koolilõpetajatele on avatud kogu maailma ülikoolid ning seega on konkurents tihe. Ainult rahvusvaheliselt ja maailma tipptasemel tegutsedes loome ülikooli, kuhu soovivad tulla ka väga tugevad. Viimased andmed näitavad, et u 90% kõige tublimatest koolilõpetajatest astuvad Eesti ülikoolidesse ja neist omakorda ligi 2/3 Tartu Ülikooli. Kolmandat aastat pakume sellistele noortele ka eriprogrammi „Talendid Tartusse!“.

Kantar Emor korraldab igal kevadel ülikoolide maineuuringut, kus uuritakse Eesti kõrgkoolide tuntust ja mainet Eesti elanike hulgas. Selle aasta aprillis-mais tehti uuring juba 11. korda ja sellele vastas 1130 Eesti elanikku vanuses 15–74 eluaastat.

TÜ peahoone

Tartu Ülikooli kandideerimine on lõppenud

tudengid koridoris

Doktoriõppe põhivastuvõtt lõpeb 15. juunil

University of Tartu podcast Tiksu to UniTartu

Uus taskuhääling aitab välisüliõpilastel ülikoolis kohaneda