Autor:
Evelyn Pihla

Abiks motivatsioonikirja kirjutamisel

Hea kandideerija!

Lisaks dokumentide esitamisele on riigiteaduste ja Euroopa õpingute erialadele kandideerimiseks vaja kokku panna motivatsioonikiri ja osaleda erialakatsel, mille täpne aeg ja koht lepitakse iga kandidaadiga eraldi kokku pärast avalduste esitamist.

Erialakatse on sisuliselt intervjuu, mille eesmärk on hinnata Sinu motiveeritust ja sobivust õppimiseks. Sobivuse all peame silmas Sinu üldist arusaamist õppeprogrammi sisuga seotud teemadest ja analüüsioskust. Intervjuu küsimused keskenduvad Sinu hinnangutele, mitte faktide tundmisele. Erialakatse tugineb suure osas ka motivatsioonikirjale, milles võiksid muu hulgas anda ülevaate oma varasemast elukäigust ja senistest tegevustest. Ole kindlasti valmis oma motivatsioonikirjas välja toodud mõtteid ka detailsemalt kommenteerima.

Selleks, et motivatsioonikirja kirjutamine natuke hõlpsam oleks, on Skytte instituudi õppejõud kokku pannud 4 soovitust

  1. Planeeri piisavalt aega, tutvu õppekavaga ja koosta selge struktuur. Mõtle, mis teeb just sind unikaalseks.
  2. Ära häbene oma saavutusi, kuid erista selgelt need, mis haakuvad valitud õppekavaga. Nii väldid ebaolulist informatsiooni.
  3. Mõtle oma tulevikule 5 aasta perspektiivis ja seosta see õppekavaga. Meie kogemuste kohaselt parim moodus näitamaks, et oled õppekava sisuga kursis :)
  4. Lõpetuseks veendu, et oled vastanud kõigile nõuetes esitatud küsimustele ja ära unusta kontrollida keelelist korrektsust!

 

Head kirjutamist!

Kandideerimine kestab kuni 28. juunini 2023 läbi SAIS.ee

#sisseastumine
Inimene arvutihiirt hoidmas

Akadeemiline test võimaldab kindlustada endale koha Tartu Ülikoolis juba kevadel

#õppimine #sisseastumine
Peamaja

Tartu Ülikooli magistriõppe võõrkeelsetele erialadele saab kandideerida 15. märtsini ja eestikeelsetele erialadele 28. juunini

#sisseastumine #vilistlane
Alumni Talks

Jaanuaris toimub esimene välisvilistlaste loengusari