Autor:
Välisministeerium

Skytte instituudiga liitub diplomaat Alar Streimann

Eesti üks staažikamaid diplomaate Alar Streimann asus aastaks tööle Tartu Ülikooli rahvusvaheliste suhete ja diplomaatia külalisprofessorina. 2023/24. õppeaastal loeb Streimann Johan Skytte poliitikauuringute instituudis diplomaatia ainekursust magistrantidele ja panustab instituudi teadustegevusse rahvusvaheliste suhete uurimisvaldkonnas.

Rahvusvaheliste suhete ja diplomaatia külalisprofessuur on välisministeeriumi toetusel sündinud uus algatus, mille eesmärk on tuua üheks kuni kaheks semestriks ülikooli välisministeeriumis töötavaid praktikuid.

Alar Streimann on viimase kolmekümne aasta jooksul korduvalt esindanud Eestit erinevatel rahvusvahelistel läbirääkimistel, resideerinud suursaadikuna Rootsis, Prantsusmaal ja Saksamaal ning mitmete rahvusvaheliste organisatsioonide juures, osalenud pealäbirääkijana Eesti liitumiskõnelustel Euroopa Liiduga ja töötanud ka välisministeeriumi kantslerina.

Skytte instituudi asejuhataja õppetöö alal Maili Vilson selgitab, et tegu on kahepoolselt kasuliku koostööga: „Instituudile ja ülikoolile on see suurepärane võimalus kaasata kõrgetasemelist diplomaati õppetöösse ja anda üliõpilastele ning teadlastele väärtuslikku sissevaadet Eesti välispoliitika kujundamisse ja elluviimisse. Teiselt poolt saavad välisministeeriumis töötavad asjatundjad jagada oma teadmisi ja praktilisi kogemusi laiema publiku ees ja aidata kaasa välispoliitika ekspertide järelkasvu ettevalmistamisele.“

Skytte instituudil on pikaajaline koostöö välisministeeriumiga, mh allkirjastati 2020. aastal instituudi eestvedamisel Tartu Ülikooli ja välisministeeriumi vaheline koostöömemorandum. Instituut on viimase viie aasta jooksul regulaarselt korraldanud Venemaa-suunalisi täiendkoolitusi ja külalisloenguid nii ministeeriumi ametnikele kui Euroopa Liidu diplomaatidele.

Külalisprofessuuri toetab Eesti Välisministeerium.

Priisle

Tartu Ülikool aitab välja töötada lahendusi Kesk- ja Ida-Euroopa kortermajade renoveerimiseks

UA Ambassador Skytte visit

Ukraina suursaadik Eestis: Ukraina sõdurid võitlevad demokraatliku maailma eest

tuulefarm

Johan Skytte poliitikauuringute instituut koolitab Euroopa omavalitsusi puhtale energiale üleminekuks