Autor:
Jelizaveta Gross

Sadakond Ida-Viru noort pakkusid välja rohelisi ideid piirkonna elukeskkonna parandamiseks

3. novembril toimus Narvas noortele mõeldud Ida-Viru roheliste ideede konkurss, mille raames pakkusid õpilased välja ideid piirkonna üleminekuks keskkonnahoidlikumale mõtteviisile.

8.–12. klasside võistlusele kogunes meeskonniti 86 õpilast, kes said osa valdkonna ekspertide ja ettevõtjate inspireerivatest ettekannetest. Peamise sõnumina kõlas, et Ida-Virumaa peaks olema rohepöörde eestvedaja kogu Euroopa Liidu majanduspoliitika vaates. Samuti rõhutasid esinejad, et keskkonnahoidlike toodete arendamisel tuleb mõelda ka sellele, kui pika aja jooksul need tegelikult tasuvaks muutuvad.

„Arvestades, et Ida-Virumaa on üks suurimaid heiteallikaid Läänemere piirkonnas, oli rõõmustav näha, kuidas kohalikud noored tahavad leida lahendusi, millega muuta senine tööstuspiirkond rohelisemaks ja kestlikumaks," selgitas Julia Golubeva, konkursi korraldaja Tartu Ülikoolist.

Image
Ida-Virumaa noored teevad esitlust putukate kasutusvõimalustest
Ida-Virumaa noored teevad esitlust putukate kasutusvõimalustest (autor: Jelizaveta Gross)

Konkursi lõppedes tunnustati parima idee autorina Toila valla noortekeskuse meeskonda „Rohe ja praegu“, kelle idee oli toota vakladest kärbsevalgupulbrit1 ning vähendada seeläbi süsihappegaasi ja biojäätmeid. Kärbsevalgupulbri tootmine võimaldab biojäätmeid efektiivselt taaskasutada, vähendades prügilatesse ladestatavate jäätmete hulka. Lisaks aitab uuenduslik tehnoloogia vähendada traditsioonilise loomakasvatusega seotud ressursse, tagades samal ajal säästlikuma ja keskkonnasõbralikuma valgutootmise. Meeskonna esindaja sõnul saadi inspiratsiooni Põhjamaade Ministrite Nõukogu Eesti esinduse ettekandest, milles rõhutati tuleviku verstapostidena kooskõla loodusega, konkurentsivõimelisust ja sotsiaalset kestlikkust.

Samuti jagati välja kolm eriauhinda. Neist esimesega tunnustati Narva Gümnaasiumi meeskonda „Noor mets“, kes pakkus välja tekstiilijääkide taaskasutamise lemmikloomade mänguasjade valmistamiseks.

Teise eriauhinna pälvis Sinimäe Põhikooli idee „FestiMal“, mille eesmärk oli koondada vabatahtlikke koguma prügi, mida oleks võimalik taaskasutada festivalide dekoratsioonidena. Meeskond oli valmis väljapakutud idee ka kohe ellu viima.

Kolmanda eriauhinnaga tunnustati Narva Eesti Põhikooli projekti Second Kool, mille siht oli õpetada noortele juba alates algkoolist ringmajanduse põhimõtteid ja asjadele teise elu andmist. Second Kooli mõte oli luua asjade vahetamise ruum, kus tasumine toimub heade hinnete eest saadud e-punktidega.

Ideekonkursi korraldas Tartu Ülikooli Skytte instituut koostöös Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu, TÜ Narva kolledži, Kohtla-Järve noortevolikogu, Narva noortevolikogu ja noortekeskuse, Narva-Jõesuu noortevolikogu ja noortekeskuse ning Toila noortevolikoguga. Üritust toetasid Prass Valgus, Eastman, Viru Keemia Grupp ja Neo Performance Materials (NPM Narva).

Ida-Viru roheliste ideede konkurssi rahastatakse CEESEU-DIGIT-i projekti raames Euroopa Liidu programmist LIFE, samuti toetavad seda Ida-Viru Omavalitsuste Liit ja Põhjamaade Ministrite Nõukogu esindus Eestis.

Vaata ürituse kajastust R4-s

Fotode autor on Jelizaveta Gross.

-----

1 Vaklade kasutamine loomse valgu tootmiseks on praeguste teadmiste juures veel võrdlemisi energiamahukas. Ent kui vaadata kogu tootmisahelat ja õhku paisatavate kasvuhoonegaaside osa, on putukatest loomse valgu tootmine uuringute kohaselt mitu korda väiksema keskkonnamõjuga kui looma- ja eriti just veisekasvatus, mis on üks enim kasvuhoonegaase emiteerivaid toidutootmise viise. Sellele lisanduvad muud keskkonnaaspektid: loomse valgu saamiseks vajatakse vähem vett ja maad ning tootmistsükkel on lühem.

Putukatest toodetud loomset valku kasutatakse energiabatoonide, küpsetatud toodete ja näkside koostisosana, samuti loomasöödana, eriti linnuliha ning lemmikloomade toidu tootmisel. Lisaks arendatakse praegu tehnoloogiat, mis võimaldaks putukatest pärit ensüüme rakendada kosmeetikas, farmakoloogias, bioenergia ning bioplasti tootmises.

Ajakirjanike vestlusring

Keerukate teemade selgitamisel on teadlased ajakirjanikele väga oodatud partnerid

Meediakajastus

JÄRELVAATA: milline on meedia roll ühiskonna kestliku kursi kujundamisel?

arutelu konverentsil Meie valik ja selle tagajärjed: 20 aastat Euroopa Liidus

Suvine kestlikkuse infokiri annab mõtteainet ühiskonda mõjutavate otsuste langetamiseks