Autor:
Sasha Pleshco, Unsplash

Projekt "Eesti parimad praktikad Moldova kõrgharidussuutlikkuse tõstmiseks"

 

Algamas on uus projekt Moldova kõrghariduse tugevdamiseks, suurendades õpetamispädevusi, üliõpilaste arusaamist Euroopa õpingutest ning pakkudes doktorantidele rahvusvahelisi kokkupuute- ja uurimisvõimalusi. Projekt tugineb varasemale edukale koostööle Tartu Ülikooli (TÜ) ja Moldova Riikliku Ülikooli (MSU) vahel tänu “ Moldova euroopastumise suurendamine uuenduslike õpetamistavade abil” (Best4ME) projekti kogemusele, laiendades tegevuste ulatust uutesse valdkondadesse ja jõudes jätkusuutlikkuse tagamiseks laiema publikuni.

Projekt “ Eesti parimad praktikad Moldova kõrgharidussuutlikkuse tõstmiseks” (EST4MORE) on saanud rahastuse Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskuselt (ESTDEV) ja kestab 2024. aasta juunist detsembrini. Meie instituudi juhitavas projektis osalevad otseselt Moldova ülikoolid, õppejõud ja sidusrühmad ning seda koordineerivad kohapeal dr Cristina Ejov ja tema meeskond Moldova Riiklikust Ülikoolist.

Järgmise seitsme kuu jooksul tegeleb EST4MORE Moldova kõrgkoolide väljakutsetega, sihtides kolm peamist sihtrühma. Selle eesmärk on anda haridustöötajatele digioskused, parandada magistrantide arusaamist Euroopa integratsioonist ja tulevasest tööturu konkurentsivõimest ning tõsta doktorantide erialaseid oskusi võrgustike loomise võimaluste kaudu Eesti teadlastega, hõlbustades teadmiste edasiandmist ja parimaid tavasid.

Täpsemalt on EST4MORE raames kavandanud Johan Skytte Instituut, koos meie kohalike partneritega, läbi viia järgmised tegevused:

  1. viia läbi veebikoolitus õppejõududele e-õppe digipädevuste suurendamise ja kvaliteedi tagamise kohta; 
  2. korraldada MSU üliõpilastele veebi- ja kohapealsed seminarid Euroopa õpingute teemal ning õppereis EL ja Eesti avaliku sektori institutsioonidesse Tallinnas
  3. korraldada MSU õppejõudude mobiilsus teadustöö tutvustamiseks ja õpetamispraktikate vaatlemiseks TÜ-s; 
  4. viia läbi virtuaalne mobiilsus ja osalemine TÜ doktoriõppe seminarides MSU doktorantidele;
  5. pakkuda mobiilsustoetust osalemiseks instituudi korraldatavas doktorantide akadeemilises kirjutamislaagris;
  6. korraldada lõpuüritus projekti mõju hindamiseks ning lõpparuande levitamiseks sidusrühmadele Moldovas.

Tartu Ülikooli Euroopa õpingute kaasprofessori ja projekti akadeemilise koordinaatori dr Stefano Braghiroli sõnul „ei ole EST4MORE ainult loomulik jätk tegevustele, mida oleme läbi viinud eelmise projekti raames koos MSUga möödunud aastal. Ühtlasi on see varasemate tulemuste kordamine ja hüppelaud veelgi ambitsioonikamate eesmärkide poole. See on käegakatsutav tõend, et liigume õiges suunas.“

Veebiõppeprojektide juhi pr Anna Beitane sõnul „on uudsete õpetamispraktikate ja kõrghariduse digitaliseerimise rõhk Moldova 2030. aasta strateegia nurgakiviks. Jagades oma partneritega TÜ ja Eesti hariduse ja teaduse digitransformatsiooni kogemust, saame mängida võtmerolli Moldova tee kujundamisel helgema tuleviku suunas.“ 
 


Projekti toetab ESTDEV – Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus

Image
The project is supported by ESTDEV - Estonian Centre for International Development
DGhackaton2024

Digirohehäkatonil leiti 48 tunniga digilahendused rohepöörde toetamiseks

Illustration with lines

Eesti tehisintellekti tippkeskuse avamine

Let’s talk about green future

Räägime rohelisest tulevikust