Author:
Erakogu

A-Moral Power? India avalik ja riiklik diskursus Ukraina sõja ajal

CEURUS-e avalik loeng, Amit Julka, Ashoka Ülikool (India)

19 mai 2023

Avalik Loeng toimub kell 12:15 - 14:00, Lossi 36-307

India reaktsioon Venemaa sissetungile Ukrainasse on läänes sageli peetud ambivalentseks, kahtlustades varjatud venemeelsust. Paljud analüütikud on toonud välja nii materiaalsed kui ideelised imperatiivid, mis on India seisukohta mõjutanud - sõltuvus Venemaa relvastusest, hirm ressursside ebakindluse ees, väljakutsed naabruses ja püsiv arusaam Moskvast kui usaldusväärsest sõbrast. Kuigi need hinnangud on õiged, on need siiski ka ebatäielikud. New Delhi seisukoha mõistmiseks on sama oluline India mõnevõrra "ainulaadne" koloniaalkogemus kui hiljutised muutused riigi sisepoliitikas peaminister Narendra Modi juhtimisel.

Selles loengus selgitab dr Julka, kuidas India mälestus koloniaalvõimust toodab nii ohvrimeelsust kui ka tsivilisatsioonilist erandlikkust ning kuidas see on aidanud praegusel režiimil kujundada Ukraina puhul "ennekõike rahvus" moraalset raamistikku. See aitab muuta välispoliitika oluliseks legitiimsuse vahendiks sisepoliitikas, nii valitsuse jaoks rahva suhtes kui ka eliidisiseses konkurentsis riigis.

Amit Julka on India Ashoka Ülikooli rahvusvaheliste suhete osakonna dotsent. Ta on lõpetanud doktorantuuri Singapuri Riikliku Ülikooli politoloogia osakonnas.

Loengut korraldab CEURUS, Tartu Ülikooli Euraasia ja Venemaa uuringute keskus.

Lisainfo: Jan Terentjev, jan.terentjev@ut.ee

#koostöö #teadus
Tartu konverents

Tartus kohtuvad enam kui 30 riigi teadlased, et arutada Ida-Euroopa ja Euraasia mineviku, oleviku ja tuleviku üle

#täiendusõpe
Building with a EU flag

Mikrokraadiprogramm „Töötamine Euroopa Liidu institutsioonides“