Autor:
Erakogu

Möödunud nädalal külastas Eestit Moldova Riikliku Ülikooli delegatsioon

Külastus organiseeriti projekti “Moldova euroopastumise suurendamine uuenduslike õpetamistavade abil” (Best4ME) raames, mida toetab Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus. Projekti juhib Tartu Ülikooli Johan Skytte poliitikauuringute instituut koostöös Moldova Riikliku Ülikooliga (MSU). 

Best4ME projekti eesmärk on arendada uurimis- ja õpetamispädevusi Euroopa õpingute valdkonnas, kaasates protsessi kohalikud õppejõud ja tugitöötajad. Lisaks valmistab projekt tudengeid ette karjääriks Euroopa integratsiooni suunda puudutavates valdkondades, pakkudes neile selleks vajalikke oskuseid ja teadmisi. 

Kümme tudengit ja kolm MSU töötajat osalesid nädal aega kestvas intensiivprogrammis, et arutada Moldova euroopastumist ja ELi laienemist puudutavaid väljakutseid. Programm pakkus osalejatele auditoorset tööd, kultuuriprogrammi ning nii praktilist kui akadeemilist õppetegevust. 

Koos Skytte instituudi õppejõududega arutlesid Moldova tudengid esmaspäevast neljapäevani näiteks ELi välispoliitikast, Euroopa mõistmisest ja Euroopa ideedest, Euroopa naabruspoliitika piiridest Idas, Eesti üleminekuperioodist ja digitaliseerimisest ning feministlikust aktivismist post-kommunistlikus ruumis. 

Reede ja laupäev veedeti Tallinnas, kus kohtuti huvigruppide ja ametnikega, külastati Riigikogu, Välisministeeriumit, Eesti Diplomaatide kooli ja Euroopa Elamuskeskust. 

Stefano Braghiroli ja Anna Beitane juhendamisel said osalejad võimaluse kogeda innovatiivseid pedagoogika meetmeid Euroopa õpingute, e-õppimise ja interaktiivse õppimise valdkondades. Samuti osalesid tudengid grupitöös, kus vahetati ideid ja õpiti muuhulgas ka üksteiselt. Grupitöödest valmisid ettekanded, mida tagasisidestasid nii Skytte kui MSU töötajad.   

Tallinnas toimus diplomite üleandmine, mida juhtisid Stefano Braghiroli (TÜ), Valentina Teosa (MSU) ja Marika Kundla (Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus).

Tartu Ülikooli Euroopa õpingute kaasprofessori ja projekti akadeemilise koordinaatori Stefano Braghiroli sõnul “võib õppenädal ja üliõpilaste kogemus uuendusliku ja interaktiivse õppetööga Euroopa õpingute vallas avaldada positiivset mõju Moldova ELi liikmeks saamise protsessile, ühendades samal ajal ideid Chişinăust ja Tartust. Akadeemilise arutelu ja aktiivse õppimise ühendamisega saame aidata kaasa sellele, et kohalike koolilõpetajate järgmine põlvkond on esimene põlvkond tudengeid, kes kuuluvad Euroopa Liitu.” 

 

Vilnius

Alanud on rahvusvahelise üliõpilaskonverentsi teeside esitamine

Kant 300. sünniaastapäeva kujundus koos joonistusega Kantist

Immanuel Kanti 300. sünniaastapäev Tartu Ülikoolis

NATO

Tartu Ülikooli koordineeritav valeinfoga võitlemise Eesti-Prantsuse koostööprojekt sai NATO rahastuse