Autor:
Alain Pham-Unsplash

Mikrokraadiprogramm „Rahvusvaheliste projektide juhtimine“

Üleilmastumine ja tööjõu vaba liikumine EL-is on muutnud tööturu rahvusvahelisemaks, mistõttu on paljud organisatsioonid huvitatud oma tegevuse laiendamisest välismaale. Nad vajavad spetsialiste, kellel on rahvusvaheliste projektide juhtimise oskused ja vajalikud teadmised. Tööturul annavad eelise põhjalikud teadmised projektide kirjutamisest ja juhtimisest, rahastuse saamisest ning sellest, kuidas toimib Euroopa Liit ja EL-i õigusruum.

Mikrokraadiprogramm „Rahvusvaheliste projektide juhtimine“ toimub 2023/2024. õppeaasta sügissemestril. Selle eesmärk on pakkuda põhjalikke teadmisi ja oskusi projektide kirjutamise ja juhtimise kohta nii Euroopa Liidu kui ka Eesti tasandil. Programmi käigus saavad osalejad teada, millised on Euroopa Liidu õigusruum ja majandus ning Eesti kui liikmesriigi roll ja võimalused EL-i toimimises. Kuna paljud kohalikku või riiklikku arengut toetavad rahastusprogrammid on otseselt või kaudselt seotud EL-iga, aiatavad need teadmised kaasa rahvusvaheliste projektide edukale elluviimisele. Programmi läbinud osalejad pakuvad tööturul konkurentsi nii avaliku kui ka erasektori juhtivatel positsioonidel.

„Projektide juhtimine on tööturul muutunud üheks enim nõutud  oskuseks. Skytte instituudi mikrokraadiprogramm pakub vajalikke teadmisi ja oskusi, et arendada enda karjäärivõimalusi või edendada äritegevust. Programmi läbinutel on võimalus astuda ka Euroopa õpingute magistrantuuri, kuhu on võimalik läbitud ained üle kanda,“ ütleb Maili Vilson, Johan Skytte instituudi asejuhataja õppetöö alal.  

Programmi edukalt läbinu:
- tunneb projektide kirjutamise, planeerimise ja juhtimise põhialuseid;
- omab ülevaadet erinevatest (rahvusvahelistest) rahastusprogrammidest;
- mõistab ja oskab analüüsida EL-i ühtse turu toimimise alusprintsiipe erinevate juhtumite näitel;
- süstematiseerib oskuslikult oma teadmisi EL-i õiguse aktuaalsetest valdkondadest;
- oskab leida ja kasutada vajalikke EL-i õigusakte, kohtupraktikat ja abistavaid allikaid;
- mõistab ja oskab analüüsida Euroopa Liidu ja Eesti vastastikmõju eri poliitikavaldkondades.

Programm sobib neile, kes soovivad alustada projektide kirjutamise ja juhtimisega; karjääripöörajatele; neile, kelle kogemus projektide juhtimisel on alla kahe aasta. 

Kursused: 

P2EC.00.137 Rahvusvahelised rahastamisprogrammid ja projektide kirjutamine (6 EAP-d) (R kl 14.30–18.00)
P2EC.00.211 EL-i õigus ja majandus (9 EAP-d)  (L kl 10.30–13.30)
P2EC.00.246 EL Eestis ja Eesti EL-is (6 EAP-d) (3xK kl 18.00–20.00, e-õpe; 3x R 10.30-13.00, auditoorne õpe)

Õpe toimub sessioonõppes umbes kaks korda kuus. 

Hind: 1550 eurot*

* Tartu Ülikool väljastab e-arveid. Maksta saab kuni kolmes osas. 

Vastuvõtt: 01.06–28.08 

Registreerumiseks palume saata PDF-vormingus motivatsioonikiri e-posti aadressile kristel.birgit.potsepp@ut.ee.

Registreeru

Going Green and being Cool

Going Green and being Cool – TÜ jõustab noori roheteemadel rääkima

Tudengid laua taga õppimas

Mikrokraadide KKK

Building with a EU flag

Mikrokraadiprogramm „Töötamine Euroopa Liidu institutsioonides“