Autor:
Caspar Rae

Johan Skytte poliitikauuringute instituut ja Eesti Maaülikool hakkavad toetama päikeseenergia kogukondade loomist

1. novembril sai Tartu Ülikooli, Eesti Maaülikooli ja teiste koostööpartnerite osalusel alguse rahvusvaheline projekt StartSun, mis aitab päikeseenergiat tootvatel kogukondadel jalad alla saada. Kolme aasta jooksul lahendavad projekti osalised energiakogukondade alustamisega seotud probleeme, loovad selleks vajalikud vahendid ja katsetavad neid kuues erinevas kogukonnas.

Rahvusvaheline projekt StartSun („Start-up for Solar Energy Communities“) sai alguse vajadusest parandada Läänemere piirkonnas nii kohalike omavalitsuste, väikese ja keskmise suurusega ettevõtete kui ka kodanike ja huvirühmade võimekust luua ning juhtida energiakogukondi. Vajadus tuleneb Euroopa üldisest kasvavast nõudlusest kohapeal toodetud taastuvenergia järele, olles seotud nii energiajulgeoleku suurendamise kui ka Euroopa Liidu 2050. aasta kliimaneutraalsuse eesmärgiga. Paraku on taastuvenergia direktiive järgida ning õigusaktide nõudeid ja kohustusi mõista sageli keeruline, mis aga raskendab selliste energiakogukondade moodustamist.

Projekti käigus jagatakse vajalikku tehnilist, dokumentatsiooniga ja rahastusvõimalustega seotud teavet ning tehakse katseprojekte. Seejuures keskendutakse nii praktilistele teadmistele kui ka varasematele edukatele katsetustele, mille näitel saab tutvustada võimalikke mudeleid ja julgustada huvirühmi teiste eeskujul initsiatiivi võtma. See toetab energiakogukondade ellukutsumist ja nende jätkusuutlikkust. Kohalikke ressursse kasutades suurendatakse sel moel Läänemere piirkondade energiasõltumatust ja säilitatakse kogukondades töökohad.

Eesti Maaülikool juhib projekti kommunikatsioonitööd ja rakendamise tööpaketti, koordineerides oskusteabe levikut ning kasutuselevõttu nii projektipiirkondades kui ka partnerriikides.

Tartu Ülikooli Johan Skytte poliitikauuringute instituudi eestvedamisel korraldatakse projektis energiakogukondade sotsiaal- ja poliitikauuring, koolitatakse katsekogukondi paremini koostööd tegema ning kogukondade kestliku rahastamise tagamiseks efektiivsemalt välisrahastust kaasama. Samuti vastutab Tartu Ülikool projektis väljaarendatavate ja katsetatavate materjalide eest, et pakkuda parimaid viise energiakogukondadega seotud poolte kaasamiseks.

Projekt kestab kuni 1. novembrini 2026 ja selle maksumus on 3,2 miljonit eurot. 2,6 miljoniga toetab projekti Interregi Läänemere programm. Projekti 13 partneri ja 9 koostööpoole seas on lisaks Eestile partnereid nii Rootsist, Lätist kui ka Soomest. Peale Tartu Ülikooli ja Eesti Maaülikooli on projektipartner ka Tartu Regiooni Energiaagentuur. Koostööpooltena löövad kaasa Setomaa ja Mustvee vallavalitsused, kuhu loodavates energiakogukondades tehakse ka katseprojektid.

Meediakajastus

JÄRELVAATA: milline on meedia roll ühiskonna kestliku kursi kujundamisel?

arutelu konverentsil Meie valik ja selle tagajärjed: 20 aastat Euroopa Liidus

Suvine kestlikkuse infokiri annab mõtteainet ühiskonda mõjutavate otsuste langetamiseks

Soome lipud peahoone ees

JÄRELVAADATAV: Soome president Alexander Stubb kõneles maailmapoliitikast ja vestles üliõpilastega