Enesemääramine – mõiste(d), teooriad, rakendused

9.-10. juunil toimub Johan Skytte poliitikauuringute instituudis kollokvium poliitilise mõtte ajaloost „Enesemääramine – mõiste(d), teooriad, rakendused“. Kollokvium toimub Skytte instituudi uurimisprojekti „Rahvaste enesemääramine ajaloolises perspektiivis“ (PRG942) raames.

 

 

Enesemääramine – mõiste(d), teooriad, rakendused

Kollokvium

9.-10. juuni 2021, Tartu Ülikool

 

Kolmapäev, 9 juuni, Zoom

Moderaator: David Ilmar Lepasaar Beecher (Tartu Ülikool)

10.00 – 10.45 Eva Piirimäe (Tartu Ülikool), Enesemääramine pikas ajaloolises perspektiivis: mõtteid uurimisseisust ja -võimalustest

10.45 – 11.30 Kadi Kähär-Peterson (Tartu Ülikool), Rahvaste sulandumine ja enesevalgustus: Garlieb Merkel pärisorjusest vabastatud lätlaste ja eestlaste eneseteostusest

11.30 – 11.45 Kohvipaus

11.45 – 12.30 Hent Kalmo (Tartu Ülikool), Maa, rahvas ja enesemääramine

12.30 – 13.15 Mart Kuldkepp (University College London), Lenin ja Ludendorff Eesti riikluse vaderitena

13.15 – 14.30 Lõunapaus

Moderaator: Pärtel Piirimäe (Tartu Ülikool)

14.30 – 15.15 Lauri Mälksoo (Tartu Ülikool), Rahvaste enesemääramise regionaalne fragmenteerumine kaasaegses rahvusvahelises õiguses

15.15 – 16.00 Juhan Saharov (Tartu Ülikool), Majanduslik enesemääramine eksperimendi korras: „isemajandamine“ Eesti NSV-s

16.00 – 16.15 Kohvipaus

16.15 – 17.00 Kaarel Piirimäe (Tartu Ülikool/Yale’i Ülikool), George Kennan ja NATO laienemine: enesemääramine, sümpaatia ja geopoliitika

 

Neljapäev, 10. juuni, Zoom

Moderaator: Jaan Undusk (Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus / Tallinna Ülikool)

10.00 – 10.45 Timo Aava (Tartu Ülikool/Viini Ülikool), Sõdadevahelise Eesti rahvusvähemuste kultuurautonoomia Euroopa mõtteloo taustal

10.45 – 11.30 Liisi Karjus (Tartu Ülikool/Glasgow Ülikool), Isikliku vabaduse ja üldise hüve piiritlemiskatseid 1937. aasta Eesti põhiseaduses ja selle ümber

11.30 – 11.45 Kohvipaus

11.45 – 12.30 Marju Luts-Sootak (Tartu Ülikool), Nikolai Maim enesemääramisest ja suveräänsusest

12.30 – 13.00 Lõpudiskussioon

 

Kollokvium toimub ETAgi PUT PRG projekt nr 942 toetusel.

Lisainfo: Eva Piirimäe eva.piirimae@ut.ee

Osalemissoovi korral palume registreeruda: https://forms.gle/WkABu2M3pRvdYda7A