Autor:
Google DeepMind

Tartu Ülikool kutsub kestlike digilahenduste häkatonile Ida-Virumaal

10.–12. mail toimub Ida-Virumaal kõigile kestlikkuse ja digiteemade huvilistele suunatud häkaton, mille eesmärk on leida ideid digitaalsete tööriistade ja andmete võimendamiseks, mis aitaksid juhtida ja toetada rohelist üleminekut.

Häkatoni peakorraldaja, Tartu Ülikooli projektijuhi Elis Vollmeri sõnul keskendub sündmus küsimusele, kuidas kasutada digitaalseid oskusi, teadmisi ja andmeid nii, et need soodustaksid ja toetaksid ühiskondlikke muutusi, mille poole püüdleme. „Kõigil huvilistel on võimalik inspireerivas formaadis kaasa mõelda ja anda oma panus selliste lahenduste väljapakkumisele. Sealjuures on häkatoni kaasatud oma valdkonna spetsialistid ja avaliku sektori eksperdid, kes toetavad ning juhendavad uuenduslike ideede väljapakkumist sellest seisukohast, et tegemist poleks ainult visioonide, vaid konkreetselt teostatavate lahendustega,“ sõnas Vollmer.

Häkatonile on oodatud kõik huvilised, vanusepiirangut üritusele registreerumisel ei ole.

„Ootame osalema kõiki huvilisi, kes tahaksid mõelda kaasa ja otsida aktiivselt tipptasemel tööriistu ning teenuseid, millega hõlbustada üleminekut fossiilkütustelt ja aidata edendada rohelise ülemineku teekonda. Oodatud on kõik ideed nii poliitikakujundamiseks kui ka üldise positiivse mõju tekitamiseks tulevikus. Olulised on siinjuures ka ettevõtjad, kel on märkimisväärne roll selliste andmete ja teenuste kasutamisel, mis võiks Ida-Virumaad atraktiivsemaks muuta ning elujõulisemat ökosüsteemi edendada,“ märkis Vollmer.

Samuti oodatakse kohalike omavalitsustega seotud ided. „Kohalikud omavalitsused seisavad sageli silmitsi katsumustega, mida toovad kaasa suured muutused. Ideed selle kohta, kuidas väikesed muudatused kohalikus valitsemises võivad suurendada tõhusust ja tuua kaasa paremaid tulemusi, on äärmiselt tähtsad. Rohelise ja õiglase ülemineku täielikuks saavutamiseks vajame muu hulgas ka arusaamist individuaalsetest käitumismuutustest ja laiematest makrotasandi muutustest,“ rõhutas Vollmer.

Häkatoni täpsem info avalikustatakse 20. märtsil, mil algab ka registreerumine.

Üritust korraldab Tartu Ülikooli Skytte instituut koostöös Garage48-ga. Parimate ideede autoreid ootavad auhinnad ning võimaluse korral saab arendada ideed edasi koos valdkondlike ettevõtete või ülikooliga.

Häkatoni korraldab programmi „Horisont 2020“ rahastatud ECePS ERA e-valitsemise ja digitaalsete avalike teenuste õppetool (grandileping nr 857622). Seda toetatakse 2022. aasta detsembris alanud ja selle aasta novembrikuu lõpuni kestvast projektist CEESEU-DIGIT, mida rahastatakse Euroopa Liidu keskkonna ja kliimameetmete programmi (LIFE 2021–2027) toetuslepingu nr 101077297 alusel.

Meediakajastus

JÄRELVAATA: milline on meedia roll ühiskonna kestliku kursi kujundamisel?

arutelu konverentsil Meie valik ja selle tagajärjed: 20 aastat Euroopa Liidus

Suvine kestlikkuse infokiri annab mõtteainet ühiskonda mõjutavate otsuste langetamiseks

Ida-Viru digirohehäkatonil osalejad

Digirohehäkatonil leiti 48 tunniga digilahendused rohepöörde toetamiseks