Autor:
/Unsplash

Riigihangete korraldamine edasijõudnutele

Riigihangete maailma lisandub iga päev uusi nüansse ja infokilde. Edasijõudnute kursusel vaatame üle riigihangete menetluse suuremad murekohad ja räägime sellest, mida toob tulevik. Õpitakse hanke hindamist, vaidlustamist, täiendamist ja parandamist, räägitakse hanke eraõigusest ja õiguskaitsevahenditest. Programmis võrreldakse kohalike omavalitsuste hankekordi, tutvutakse riigihangete e-keskkonnaga ning tehakse praktilisi harjutusi. Lisaks hinnatakse huvide konflikti ja võimaliku korruptsiooni riske riigihangete korraldamisel.

Mikrokraadiprogramm on mõeldud neile, kes on varem riigihangete korraldamisega kokku puutunud ja omandanud esmased algteadmised. Programmis pakutakse uusi teadmisi riigihangete korraldamise strateegia ja üldpõhimõtete, riigihankemenetluse liikide ja erisätete (nt kaitsehanked) kohta.

Mikrokraadiprogrammi on kokku pannud Tartu Ülikooli Johan Skytte poliitikauuringute instituut koostöös õigusteaduskonnaga. Õppejõududeks on kohaliku omavalitsuse hankespetsialist Kadri Leetsaar ning TÜ õigusteaduskonna tsiviilõiguse kaasprofessor Mari Ann Simovart. Karen Silts kliimaministeeriumist annab ülevaate, millistele tingimustele peavad hanked vastama, et need oleks keskkonnahoidlikud, ja mis on hangete vallas meid lähitulevikus ootamas.

Lisainfo ja registreerumine

Toimumisaeg: 15.02–29.05.2024
Registreerumine: 06.12.2023 – 28.01.2024
Õppekeel: eesti keel
Õppevorm: põimõpe (võimalus täielikult veebis läbida)
Hind: 2400 eurot

Õppeained ja toimumisajad
Riigihankeõigus neljapäeviti kl 16.30–18.00 (kohtumised 15.02.–09.05.2024)
Riigihangete korraldamine II kolmapäeviti kl 16.00–17.30 (kohtumised 06.03.–29.05.2024)

Mikrokraadiprogrammi läbinu

  • on põhjalikult kursis riigihangetesse puutuvate õiguslike, majanduslike ja korralduslike aspektidega
  • tunneb ja oskab rakendada Eesti ja EL-i riigihankeõigust, sh riigihanke üldpõhimõtteid
  • suudab tuvastada konkreetse riigihanke korraldamise peamised õiguslikud riskid, neid vältida või heastada
  • orienteerub hankeasjade õiguskaitsesüsteemis, riigihangete registris ja vajalikes dokumentides
  • oskab koostada riigihanke dokumente
  • tunneb põhjalikult riigihangete korraldamise eesmärke, protsessi ja tingimusi
  • oskab riigihankeid efektiivselt ja täpselt korraldada

Programmijuht: Kristiina Tõnnisson, kristiina.tonnisson@ut.ee

Registreerumise lõpuni on jäänud