Autor:
Evelyn Pihla

Ivan Ulises Kentros Klyszcz kaitseb doktoritööd „How does violent conflict affect paradiplomacy? An exploratory research with cases from the North Caucasus“

21. oktoobril kell 16.00 kaitseb Ivan Ulises Kentros Klyszcz doktoritööd „How does violent conflict affect paradiplomacy? An exploratory research with cases from the North Caucasus“ („Kuidas mõjutab vägivaldne konflikt paradiplomaatiat? Põhja Kaukaasia juhtumite kaardistamine“).

Juhendaja:
professor Eiki Berg, Tartu Ülikool

Oponent:
kaasprofessor David Criekemans, Antwerpeni Ülikool (Belgia)

Kokkuvõte
Käesolevas väitekirjas uuritakse, kuidas mõjutavad vägivaldsed konfliktid provintsivalitsuste rahvusvahelisi suhteid. Erinevalt riikidest on kohalikud omavalitsused allutatud keskvõimule. Samuti puudub neil rahvusvahelistes suhetes riikidega võrdne legitiimsus, nt pole kohalikel omavalitsustel kohti ÜROs. Siiski osalevad provintsivalitsused rahvusvahelistes suhetes moel, mida on kutsutud “paradiplomaatiaks”. Seda nähtust on varasemalt eri vaatenurkade alt uuritud.

Käesolev väitekiri kavatseb uurida, kuidas muutub paradiplomaatia, kui provintsivalitsuse alal leiab aset vägivaldne konflikt. Valitud juhtumiteks on Dagestan, Inguššia, Kabardi-Balkaaria ja Põhja-Osseetia - neli haldusüksust Venemaa Föderatsiooni aladel. Uurimuse käigus võrreldakse nimetatud nelja haldusüksuse rahvusvahelisi suhteid. Kolme neljast omavahel naabruses asuvast alast mõjutas 2000. ja 2010. aastatel kõrgetasemeline konfliktiintensiivsus. Üks haldusüksustest, Põhja-Osseetia, jäi aga konfliktidest võrdlemisi puutumata. Uurimuses on sel regioonil mõnes mõttes kontrolljuhtumi tähtsus.

Nimetatud nelja haldusüksust omavahel võrreldes leitakse väitekirjas, et vägivaldsel konfliktil on paradiplomaatiale erinevaid võimalikke mõjusid. Esiteks on keskvõim sunnitud vägivaldse konflikti tõttu kehtestama piiranguid, suurendama järelvalvet ja oma kaasatust seoses mõjualuste regioonidega. Teiseks loob vägivaldne konflikt haldusüksusele uued tingimused, milles välispartneritega suhelda, muutes keerulisemaks koostöö jätkamise mõnede vanade partneritega kui ka uute sidemete loomise humanitaarsfääris. Kirjeldatud hüpoteeside tõestamiseks või ümberlükkamiseks on vaja läbi viia edasisi uurimusi.

Publik

Tule kuula doktorantide põnevaid välkloenguid ja vali oma lemmik!

Kick-off of Teaming projects of the Univeristy of Tartu

Tartu Ülikoolis septembris alanud suurprojektidelt oodatakse tõuget siinse teadus- ja innovatsioonimaastiku arengule