Autor:
Evelyn Pihla

JÄRELVAADATAV: E-valitsemise professor Vincent Homburg räägib inauguratsiooniloengul poliitika ja tehnoloogia põimumisest

Neljapäeval, 6. aprillil kell 16.15 peab Tartu Ülikooli e-valitsemise professor Vincent Homburg ülikooli aulas ingliskeelse inauguratsiooniloengu „The Politics of E-Governance“ („E-valitsemise poliitilisus“).

Võib leida hulgaliselt entusiastlikke väiteid selle kohta, kuidas Eestis ja mujal maailmas muudab infotehnoloogia pöördeliselt avalike teenuste osutamist ja valitsuse suhtlust kodanikega. „Eesti on maailmale näidanud, milline võiks olla tõeliselt digitaalne ühiskond. Loodetavasti saame peagi näidata ka seda, missugune on vastutustundlik innovatsioon,“ ütles professor Vincent Homburg.

Kriitilisem vaade näitab, et tehnoloogia ei pruugi olla soovitavate eesmärkide saavutamiseks neutraalne vahend. Tehisintellekt võib muutuda diskrimineerivaks, otsustades ise selle üle, millised kodanikud võivad tõenäoliselt toime panna pettuse. Sotsiaaltoetuste haldamisel kasutatav otsustamise tugisüsteem võib tahtlikult või tahtmatult vähendada kodanikega vahetult suhtlevate ametnike suutlikkust aidata hädasolijaid. Sotsiaalmeedias toimub poliitiline suhtlus üha enam viisil, mis õhutab polariseerumist. 

Homburgi sõnul paneme tänapäeval sotsiaalmeediale suured lootused, nagu peaks see pakkuma uusi viise poliitikute ja kodanike vaheliseks suhtluseks. „Tegelikult pole sotsiaalmeediaplatvormid kunagi olnud mõeldud poliitilise osaluse ja arutelu platvormidena, seega on arutelude polariseerumine sotsiaalmeedia sellise kasutuse loomulik tagajärg.“

Teisisõnu on tehnoloogia arendamine, rakendamine ja kasutamine avalikus halduses (ehk e-valitsemine) ilmselt poliitilisem, kui esmapilgul paistab. „Liiga kaua on tehnoloogiat ja poliitikat käsitletud eraldi valdkondadesse kuuluvatena. Riskihindamise algoritmide kasutuselevõtt sotsiaaltoetuste pettuste tuvastamiseks ja tehisintellekti kasutamine retsidiivsusriski hindamiseks on valusalt selgeks teinud, kui poliitiline võib tehnoloogia olla,“ lisas professor.

Inauguratsiooniloengul arutleb Vincent Homburg selle üle, kuidas poliitika ja tehnoloogia on valitsemises põimunud ning miks on e-valitsemise uurimiseks vaja politoloogiat. Oma empiirilistele uurimustele viidates tutvustab ja näitlikustab Homburg vaatepunkti, millele toetudes saab välja töötada tulevased uurimissuunad e-valitsemise ja digitaalsete avalike teenuste vallas.

„Digitaalsed avalikud teenused ei tähenda vaid avalike teenuste kättesaadavaks tegemist veebilehtede ja rakenduste kaudu. Need hõlmavad ka aruka otsustustoe pakkumist kodanikke teenindavatele riigiametnikele. Küsimused, kas ja kuidas muutuvad nende ametnike ülesanded ning kas ja mil viisil muutub selle tagajärjel bürokraatia inimlik nägu, saavad lähiaastatel e-valitsemise uurimise keskseteks teemadeks,“ ütles Homburg. 

Vincent Homburg on e-valitsemise professor ja Euroopa teadusruumi õppetooli (e-valitsemine ja digitaalsed avalikud teenused) hoidja Tartu Ülikoolis. Ta on koos Victor Bekkeriga toimetanud raamatu „The Information Ecology of E-Government“ (IOS Press, 2005) ning koos Christopher Pollitti ja Sandra van Thieliga raamatu „The New Public Management in Europe“ (Palgrave MacMillan, 2007). Tema monograafia „Understanding E-Government“ (2008) ilmus kirjastuselt Taylor and Francis. Viimasel ajal on Homburgi artikleid avaldanud sellised teadusajakirjad nagu International Review of Administrative Sciences, Local Government Studies, Information Society, Journal of Behavior and Information Technology, International Journal of Public Administration ja AI & Law.

 

Kõik huvilised on oodatud!

Loengut saab vaadata videoportaalis UTTV. Rohkem infot inauguratsiooniloengute kohta on ülikooli veebilehel.

Ajakirjanike vestlusring

Keerukate teemade selgitamisel on teadlased ajakirjanikele väga oodatud partnerid

Doktorant teeb laval ettekannet

Kalendrisse kirja: doktorantide kolme minuti loengute konkurss toimub 2. oktoobril

Illustration with lines

Eesti tehisintellekti tippkeskuse avamine