Autor:
Andres Tennus

Prof Vincent Homburg: "Ühiskonnal on välja kujunenud kalduvus muuta kõikvõimalikud poliitilised probleemid tehnoloogilisteks"

Neljapäeval, 6. aprillil 2023 pidas Tartu ülikooli e-valitsemise professor Vincent Homburg oma inauguratsiooniloengu teemal „The Politics of E-Governance“ („E-valitsemise poliitilisus“).

Suurenenud digitaliseerimise, algoritmide ja suurandmete kasutamise tõttu on poliitikauuringute perspektiiv rohkem vajalik kui kunagi varem. Prof Vincent Homburg selgitas loengus oma uurimustööd poliitika ja e-valitsemise suhetest, mis keskendub kahele küsimusele. Esiteks, kuidas ja miks digitehnoloogiad poliitikute, poliitikakujundajate, riigiametnike, kodanike käitumist ja nendevahelisi suhteid mõjutavad, ning teiseks, kuidas need grupid oma suhtluses tehnoloogiaid kasutavad.

Ta selgitas, et paljude e-valitsuse algatuste üks juhtmõtteid on, et tehnoloogiad on neutraalsed ja töötavad iseseisvalt paremate avalike teenuste, suurema demokraatia ja parema vastutuse nimel. Tegelikkuses on tehnoloogiad, sealhulgas tehisintellekti rakendused mõjutatud kultuurilistest, majanduslikest ja poliitilistest eelarvamustest rohkem, kui me arvame, ning seetõttu ei ole tehnoloogiad neutraalsed, vaid neil on selge poliitiline tähtsus ja mõju.

Hea näide on sotsiaalmeedia platvormide muutumine kodanikele kaasa rääkimise ja ühiskondlikes küsimuste avalikes aruteludes osalemise platvormiks. Sotsiaalmeedia pole aga loodud poliitilise osalemise ja arutelude platvormina ega ratsionaalsete ja kaasavate arutelude võimaldamiseks. Üha enam on saanud selgeks, et sotsiaalmeedia algoritmid on konfigureeritud eelistama vastuolulist ja emotsionaalselt ahvatlevat sisu ratsionaalsele faktipõhisele kirjatööle, kuna esimene lihtsalt köidab kasutajate tähelepanu efektiivsemalt. Me võime ikka ja jälle jälgida, kuidas polariseerumine on avatud ja ratsionaalsete debattide ees esikohal ning algne avaliku aruteluruumi idee asendub üha enam üksteisest kaugemale triivivate digitaalsete informatsioonisaartega, nentis Prof Homburg.

Professor Vincent Homburg rõhutas, et e-valitsemine ja digitaalsed uuendused vajavad hädasti vastutustundlikku innovatsiooni – innovatsioonivormi, mis pole mitte ainult julge ja pragmaatiline, vaid ei jäta kõrvale ka õigluse, võrdsuse, võrdõiguslikkuse, demokraatia ja poliitiliste küsimuste käsitlemist digitaalsete uuenduste väljatöötamisel, rakendamisel ja kasutamisel. Professor Homburg lõpetas oma loengu sõnadega, kuidas ta imetleb ja hindab sügavalt eestlaste pragmaatilisust, digientusiasmi ja digitaalset mõtteviisi Eestis ning et ta loodab oma uurimis- ja teavitustegevusega saavutada lisaks sellele, et Eestit saaks nimetada esirinnas olevaks e-riigiks, ka seda, et Eestist saab ülemaailmse e-valitsemise vastutustundliku innovatsiooni eestvedaja.

Inauguratsiooniloengut saab järele vaadata siit.

Ajakirjanike vestlusring

Keerukate teemade selgitamisel on teadlased ajakirjanikele väga oodatud partnerid

Doktorant teeb laval ettekannet

Kalendrisse kirja: doktorantide kolme minuti loengute konkurss toimub 2. oktoobril

Illustration with lines

Eesti tehisintellekti tippkeskuse avamine