RAKE uuring Eesti teaduseetika alal

Skytte instituudi RAKE keskus kutsub osalema uuringus, mille eesmärk on saada ülevaade praegusest Eesti teaduseetika reeglite ja põhimõtete järgimise toetus- ja järelevalvesüsteemist (eetikakomiteede tegevus, erinevate osapoolte probleemid ja vajadused) ning teha ettepanekuid teaduseetika süsteemi parandamiseks.

Teie arvamus on meile väga oluline ning uuringu tulemused võivad mõjutada Eesti teaduseetika edasist rahastust, teaduseetika keskuste logistikat ja teaduseetika rakendamise protsesse, nende arusaadavust ja läbipaistvust.

Uuringusse on oodatud teadus-arendusvaldkonnas tegutsevad inimesed (õppejõud, teadustöötajad, doktorandid) ja üliõpilased. Samuti mitteakadeemilised töötajad, kes igapäevatöös tegelevad erinevate rakendusuuringutega.

Küsimustik koosneb kuni kümnest valikvastusega ja ühest avatud küsimusest ning vastaja tausta kirjeldavatest küsimustest. Küsimustikuga saadud info on konfidentsiaalne ja anonüümne. Vastuseid ei analüüsita teistest eraldiseisvana ning tulemused esitatakse keskmiste ja protsentidena. Küsimustele vastamine võtab aega ligikaudu 10 minutit.

Küsitlus on avatud 27. oktoobrini ning küsimustiku lingil klikkides annate nõusoleku uuringus osalemiseks:  https://www.surveymonkey.com/r/teaduseetika2019

Uuringuga seotud küsimuste korral võtke palun ühendust uuringu juhi Siim Espenbergiga, siim.espenberg@ut.ee.

Evelyn Pihla
turundus- ja kommunikatsioonispetsialist
tel +372 737 6379
evelyn.pihla@ut.ee