Author:
Andres Tennus

Mihkel Solvak: "You will leave this ceremony today as full Tartu University alumni"

Dear graduates, partners, family members

I congratulate you on behalf of the Faculty of Social Sciences. In eight years, in 2032, University of Tartu will celebrate 400 years since its establishment. Few institutions in the world can count themselves to be that old and fewer still continue to strive and grow at that age. And especially in this corner of the world and Europe at these times, with a war going on less than a 1000 kilometers from where we sit here today.

I think the more we have to appreciate what we have and use this to our fullest advantage.

You will leave this ceremony today as full Tartu University alumni. You will not have a formal vocation, this is not a vocational school. But what you are, are generalists. That is people who know how behaviour is structured by physical institutions and societal norms; and under what conditions desired social changes are more likely to occur. This means you have an excellent basis to learn additional applied skills or become good at managing people who will have to apply those in your name. 

But the fruits of this will not emerge automatically, and even though studying was hard, I can guarantee you, never in your life will you again have so much free time as you have had here. Your life will become much busier and you will have to work hard, you are going to have filled calendars and many endless meetings, but these first accomplishments will also come and you are going to enjoy this very much.

Dear graduates, thank you for choosing the University of Tartu, the Faculty of Social Sciences and Johan Skytte Institute of Political Studies. Congratulations on a successful graduation.

 

Mihkel Solvak
Vice Dean for Research and Development
June 19, 2024

 

---

Head kolleegid ja külalised, kallid lõpetajad!

Tervitan Teid täna sotsiaalvaldkonna nimel. Sotsiaalvaldkond on Tartu Ülikooli suurim valdkond. Siin õpib ligi 6500 tudengit, see on rohkem kui 40% Tartu Ülikooli tudengitest. Ja siin antakse igal aastal välja 270 000 ainepunkti. Teie olete oma ainepunktid kätte saanud,  õigemini olete need välja teeninud. Ja nüüd Teid eksmatrikuleeritakse… edasijõudmise eest. 

Pärast seda tseremooniat siin olete te TÜ vilistlased. Kasutage seda ressurssi, milleks on need teadmised, mida te saite, need inimesed, kellega te need aastad siin koos õppisite ja see kogukond, kellega te nüüd ühinete, targalt, nii iseenda kui Eesti riigi ja ühiskonna huvides.

Te ei lahku siit kitsalt defineeritud ametiga, ülikool ei ole ametikool. Vaid te olete oma eriala piires generalistid, heas mõttes. Ja generalisti eelis on see, et kitsamat tehnilist teadmist saab ta kergelt juurde õppida. Vastupidine on kitsa eriala inimesele tunduvalt raskem. Sellepärast on ka selle instituudi vilistlasi nii hetkel valitsuses ministriametid pidamas, ministeeriumites kantsleritena töötamas, riigiasutusi juhtimas, diplomaatidena Eesti riiki esindamas ning analüütikute ja projektijuhtidena eraettevõtluses väärtust loomas. 

Ja seda eelkõige selle pärast, et neil ja nüüd ühtlasi ka teil, on teadmine inimkäitumisest ja ühiskonnast ja neist formaalsetest kivist majades asuvatest institutsioonidest ning normide taseme institutsioonidest, mis seda sama käitumist mõjutavad. Seega arendage endas edasi just spetsiifilisi oskusi, sest need langevad hea generalisti pinnasele. 

Lõpuks pidage ka meeles, et 2032 saab Tartu Ülikool 400 aasta vanuseks. On vähe institutsioone maailmas, mis on nõnda kaua püsinud ja selle juures veel ajas tugevamaks ja suuremaks kasvanud. Oleks päris vägev kui te näiteks 2032 aastal siin samas saalis doktoridiplomi kätte saaksite? Mõelge selle üle. Selleks on teil nüüd ka natuke aega planeerida. Igatahes olete Tartu Ülikooli alati tagasi oodatud.

Kallid lõpetajad, ma ütlen teile Tartu Ülikooli sotsiaalvaldkonna nimel aitäh! Aitäh, et te valisite Tartu Ülikooli ja Skytte instituudi ning palju õnne teile eduka lõpetamise puhul!


Mihkel Solvak
Sotsiaalteaduste valdkonna teadus-arendus prodekaan
19. juuni, 2024

Carl Frederick Liles

Carl Frederick Liles: "Our first taste of leib, playing Werewolves, and a healthy dose of sauna"

REPAIR

Call for Applications: 1st Skytte REPAIR Graduate Conference

NATO

New Estonian-French project on disinformation supported by NATO